Klas Granström

Vi har gjort fel och varit ovarsamma

Foto: OLLE SPORRONG

Expressen rapporterade i veckan att den sedan i januari försvunna flickan plötsligt kommit tillbaka till sitt föräldrahem i Linköping. Publiceringarna har väckt starka reaktioner. Framförallt kring hur Expressen närgånget skildrade nyheten och familjen.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

De senaste dagarna har vi gått igenom arbetet som ledde fram till publiceringarna samt artiklarna i sig. Det står klart att vi varit ovarsamma och beskrivit flera delar för detaljerat.

Vi rapporterade redan i början av året att flickan var försvunnen och att polisen gick ut med namn och bild på henne för att få hjälp i sökandet. När hon nu dök upp igen var det naturligt att berätta också den nyheten.

Expressen publicerade när hon kom tillbaka, precis som när hon försvann, flickans namn. När nyhetsläget kunde anses vara över anonymiserade vi henne. Så gör vi ofta när försvunna personer hittats, exempelvis som i det här fallet då personen var i säkerhet.

Expressen har löpande under året haft kontakt med familjen och upplevde att vi hade möjlighet att bedöma situationen. Att vi kunde prata med dem och göra ett journalistiskt arbete. Men givet hur förutsättningarna för familjen såg ut och att omständigheterna var delvis oklara skulle Expressen inte ha återgett flickans och familjens reaktioner så långtgående. Och inte heller publicerat de närgångna bilder och tv-inslag som vi hade i vår artikel.

Det är också på sin plats att konstatera att vi brustit i förhållningssättet mot vår egen kvalitetspolicy när det gäller hur vi agerar i sociala medier. Dels ska inga av våra medarbetare agera på ett sätt som kan påverka journalisternas eller tidningens trovärdighet. Dels ska vi alltid snabbt svara på relevant kritik som riktas mot våra publiceringar.

Det är alltid möjligt, och ibland nödvändigt, att inta en ny position när man har hunnit reflektera och ta in reaktioner. På redaktionen följer vi nu noggrant upp det som hänt med alla inblandade och skärper rutinerna på de områden där vi har gjort fel.


Klas Granström är chefredaktör och ansvarig utgivare på Expressen.