Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Amina Manzoor

Viktigt att inte skrämma eller trivialisera riskerna

Det finns osäkerheter med studien, där 24 gravida och deras foster ingått.
Foto: Shutterstock

Alkohol under graviditet är ett laddat ämne, och det är viktigt att varken skrämma i onödan eller trivialisera riskerna.

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Det är känt att alkohol är fosterskadande, och kan leda till missfall eller olika nivåer av utvecklingsstörning hos barnet. Riskerna är sannolikt större med högre konsumtion, men forskningen kan inte visa en säker nivå eller period av alkoholintag under graviditeten och därför rekommenderar myndigheterna den som är gravid eller misstänker att den är gravid att helt avstå alkohol

Just nolltoleransen har lett till en debatt, inte bara i Sverige. Somliga tycker att det är moralism, och ibland kanske också antifeministiskt, att avråda helt från alkohol under graviditeten när riskerna är små med små mängder.

Det är svårt att få säkra data kring alkohol hos gravida och risker för fostret. Det går inte att slumpa gravida till två grupper och ge den ena gruppen alkohol och se om det blir någon skillnad för barnen. Det vore oetiskt, eftersom alkohol är skadligt. Därför får man förlita sig på djurstudier och studier som utgår från register, enkäter och andra formulär. Sedan får man väga samman resultaten och ge rekommendationer utifrån detta.

Alkohol under graviditet är ett laddat ämne som det är svårt att rapportera om utan att antingen anklagas för att skrämma och skuldbelägga gravida eller trivialisera riskerna. Men det är också viktigt att rapportera balanserat.

Nyligen rapporterade Dagens Nyheter och många andra medier världen över om forskning där man sett förändringar i hjärnan hos ofödda barn om deras mammor druckit alkohol under graviditeten, även vid små mängder. Detta har säkerligen lett till ångest hos många kvinnor, som kanske druckit ett par munnar vin några gånger under graviditeten eller gått på fest strax före de fick veta att de var gravida.

De vet inte vad skillnaderna innebär för barnen vid tre månader, sex år eller i vuxen ålder.

Jag har inte läst hela studien, bara en kort sammanfattning och pressmeddelandet. Men även om studien är välgjord så finns det några saker som gör att det finns skäl att vara försiktig med resultaten.

För det första, studien är inte publicerad och granskad av andra forskare än. Den ska presenteras under en vetenskaplig konferens. Det betyder att resultaten kan anses vara preliminära. 

För det andra är studien liten, bara 24 gravida och deras foster ingår. Kvinnorna har själva uppgett hur mycket alkohol de har druckit under graviditeten och hur ofta. Det är möjligt att de inte har varit ärliga och uppgett lägre mängder, eller att de trott att de drack mindre alkohol än de faktiskt gjort.

Forskarna kunde se statistiskt signifikanta skillnader i hjärnan hos fostren när modern har druckit ett glas i veckan. Bara för att något är statistiskt signifikant betyder inte att det är kliniskt relevant. De vet inte vad skillnaderna innebär för barnen vid tre månader, sex år eller i vuxen ålder. 

Det säger till och med forskningsledaren till Dagens Nyheter: ”Det är inte så att de här förändringarna kommer att påverka huruvida barnen kommer att kunna gå eller lära sig prata. Om de har betydelse är det på ett mer subtilt sätt.” Uppföljande studier kanske kan ge svar på detta.

Det finns alltså stora osäkerheter kring studien. Men det är också värt att påpeka att den pekar i samma riktning som andra studier, att det inte går att fastställa en säker nivå och att det kan finnas risker även med små mängder.