Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Amina Manzoor

Studier: Pandemin startade troligen inte med labbläcka

Det misstänktes tidigt att utbrottet av det nya coronaviruset startade på en marknad i Wuhan där vilda och tama levande djur säljs. Nu ger nya studier stöd åt den teorin. Bilden är från en marknad i Shanghai.
Foto: SCIENCE PHOTO LIBRARY/IBL

Trots att pandemin snart pågått i två år vet vi fortfarande inte var viruset kom ifrån. Men vi börjar få fler svar.

Och allt mindre pekar på ett laboratorium.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Ända sedan ett helt nytt coronavirus började sprida sig över världen i början av 2020 har en viktig fråga varit var viruset kom från. Efter mycket diplomati och förhandlande kunde WHO till slut skicka en expertgrupp till Kina, och staden Wuhan där utbrottet startade, för att försöka ta reda på ursprunget. Expertgruppen fann inga definitiva belägg men kom till slutsatsen att det troligaste var att viruset spreds från fladdermöss via ett annat djur till människor. En labbläcka ansågs vara extremt osannolik enligt expertgruppen, trots att Wuhan Institute of Virology ligger i staden och där studeras coronavirus.

Rapporten kritiserades för att teorin om en labbläcka avfärdades för lätt, Kina delade inte heller med sig av all information. Framåt sommaren 2021 började teorin spridas allt mer, och Facebook valde att inte längre klassa sådana inlägg som desinformation. Men ingen ny information hade egentligen framkommit.

Nu har tre nya studier som undersöker utbrottets början lagts ut som preprint. Det innebär att de inte har granskats av andra forskare och resultaten måste därför tolkas som preliminära. Studierna har lite olika utgångspunkter, men alla tre pekar på Huanan-marknaden i Wuhan som en viktig plats tidigt i utbrottet.

Med genetiska analyser av prover tagna från marknaden och från människor som smittades tidigt i utbrottet och data över den geografiska spridningen över de första fallen menar två av studierna att det var på marknaden som viruset först hoppade över från något djur till människor, någon gång i november. Troligen skedde det vid två olika tillfällen nära i tid, eftersom det fanns två olika virusstammar närvarande på marknaden mycket tidigt i utbrottet. 

En svaghet är att mellanvärden, djuret som först smittade människor, inte har hittats. Mårdhundar, som ska ha sålts på marknaden, har föreslagits.

Tills vi får ett slutgiltigt svar lär den vetenskapliga debatten fortsätta

Marknaden har varit en teori sedan start. Många av de första fallen hade kopplingar dit och på marknaden såldes vilda och tama levande djur. Sådana miljöer ökar risken för att virus ska hoppa från djur till människa. Men det har också föreslagits att marknaden kanske bara var ett superspridningstillfälle som fick smittan att ta fart i samhället. 

En av studierna, från Kina, argumenterar för att så kan vara fallet. De två andra studierna tycker sig kunna avfärda detta på grund av de två olika virusstammarna och att det finns specifika delar av marknaden där vilda djur såldes och där man hittat virusrester i miljöprover.

Sammantaget talar studierna för att utbrottet faktiskt startade på Huanan-marknaden i Wuhan. Alla forskare är dock inte lika övertygade. Ingen av studierna kan helt avfärda teorin om en labbläcka, även om den får sig en rejäl törn då förekomsten av de två olika virusstammarna skulle innebära att två virus läckte från labbet ungefär vid samma tillfälle. Tills vi får ett slutgiltigt svar lär den vetenskapliga debatten fortsätta.

Trots att pandemin förhoppningsvis är på väg mot sitt slut, och att vi här i Sverige börjar lägga delar av den bakom oss, är det viktigt att få svar på frågan om var viruset sars-cov-2 kom från, och när det först började spridas mellan människor. Den kunskapen kan hjälpa oss att förebygga en ny pandemi.