Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Amina Manzoor

Smittkurvan går rakt uppåt – vi saknar flockimmunitet

Vanligaste symtomen • Då är barnet som känsligast.
RS-virussäsongen har börjat tidigare än tidigare år och är mycket intensiv.
Foto: Folkhälsomyndigheten
I nuläget finns inga vaccin mot RS-virus, men flera är under utveckling.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Flera regioner varnar för ett hårt tryck på barnsjukvården på grund av en intensiv RS-virussäsong.

Under pandemin har immuniteten i befolkningen sjunkit och därför kan flera virus nu slå till med kraft.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Vanligtvis startar RS-virussäsongen i slutet av året. Någonstans runt februari är spridningen som högst i Sverige. Trots att det bara är oktober är kurvan över antalet fall på väg rakt upp. Flera regioner rapporterar om hårt tryck på barnsjukvården och rekommenderar småbarnsfamiljer att umgås i en liten krets och stanna hemma så mycket som möjligt.

Den här situationen är inte unik för Sverige. Flera andra länder rapporterar samma tidiga och intensiva RS-virusspridning.

De åtgärder som infördes för att minska spridningen av covid-19 minskade markant också influensa, RS-virusinfektion, vinterkräksjuka och en del andra sjukdomar. Nu när många länder lättat på restriktioner och vi umgås mer som innan pandemin är dessa sjukdomar på väg tillbaka. Och med en stor grupp som saknar immunitet kan spridningen bli hög.

I stort sett alla barn smittas normalt av RS-virus under sina första fem år. Man kan smittas flera gånger, men infektionerna blir allt mildare. De riktigt små barnen kan däremot bli mer allvarligt sjuka. De senaste åren har RS-virus knappt cirkulerat hos oss och immuniteten bland de barn som fötts under pandemin är därför väldigt låg. Det är alltså inte ett mer allvarligt virus som drabbar barnen, det är fler årskullar som blir sjuka samtidigt. 

Vi har nu flera små barn som är allvarligt sjuka, många oroliga föräldrar och en hårt belastad barnsjukvård. Ingen vet hur länge spridningen kommer att fortsätta. Men tids nog kommer smittspridningen att avta, när en tillräckligt stor grupp är immun. Det betyder inte att viruset försvinner helt, men det får svårare att sprida sig. En klen tröst är att säsongen efter en tuff brukar bli lugnare.

Även om immunitet i befolkningen, eller flockimmunitet, nästan har likställts med folkmord under pandemin så är det vad som håller sjukdomar under kontroll i avsaknad av vaccin. Det är ingen strategi, och inte heller en fast punkt. Flockimmunitet kan uppnås och sedan försvinna. Immunitet är inte alltid livslång, barn föds och människor flyttar. Till slut finns en tillräckligt stor grupp utan skydd för att spridningen ska kunna ta fart. 

Det är vad vi ser nu med RS-viruset. Och det kanske också ger en föraning om vad influensan kan tänkas ställa till med i vinter.

Det finns en oro för en tuff influensasäsong. Förra året dök den inte upp alls och året dessförinnan var säsongen mild och tog slut abrupt när rekommendationerna mot covid-19 infördes. Det var dessutom länge sedan de influensavirus som kan vara på väg hit spreds i större omfattning i Sverige. Immuniteten är låg. 

Det finns inga vaccin mot RS-virusinfektion, men flera är under utveckling. Kanske kommer den här epidemin skynda på forskningen. Men i nuläget måste föräldrar försöka skydda sina barn på andra sätt. Mot influensan finns det vaccin. Det är långt ifrån perfekt, men det ger högt skydd mot att bli inlagd på sjukhus. 

Efter ett och ett halvt år med nästan bara spridning av covid-19 i samhället är flera andra luftvägsinfektioner på väg tillbaka. Ingen vet hur det blir. Men vi vet att när den här typen av virus kommer tillbaka, brukar de göra det med kraft.

Se också:

Läkaren: ”Fortsätt som vi gjorde under pandemin”.