Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

LSS-kritiken: "Det är katastrofalt usla förslag"

Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Lena Hallengren, barn-,äldre- och Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Gunilla Malmborg, särskilde utredaren. Foto: Expressen TV

Barn ska inte längre få personlig assistans i sin nuvarande form – i stället erbjuds de ett nytt stöd. 

Det är ett av förslagen i utredningen om LSS som presenterades i dag. 

– Ingen som har LSS-insatser i dag kommer att bli utan insatser, säger den särskilde utredaren Gunilla Malmborg. 

Men utredningen får kritik. 

– Det är katastrofalt usla förslag och jag hoppas verkligen att den hamnar i papperskorgen, säger Maria Persdotter, förbundsordförande för RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar.

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, har varit omdebatterad de senaste åren. 

I dag presenterades den utredning av lagen som tillsattes av regeringen Löfven 2016. 

Det är Gunilla Malmborg som har utrett hur stödinsatser till personer med funktionsnedsättning ska förbättras, och inte bli dyrare än vad de är i dag. 

Den särskilde utredaren säger att hon inte föreslår några besparingar, och att de totala kostnaderna inte heller kommer öka. 

– Ingen som har LSS-insatser i dag kommer att bli utan insatser, säger Gunilla Malmborg. 

Däremot sker en del omfördelningar. 

Staten ska ta över 

I dag är ansvaret och kostnaden för personlig assistans delat mellan kommunerna och staten. 

Men den nya utredningen föreslår att staten ska ta över hela ansvaret för den personliga assistansen. 

– Det finns en del problem med ett delat ansvar. Delat ansvar riskerar att bli ingens ansvar, och människor bollas mellan huvudmän. Jag tycker att det är mycket som talar för att det borde vara en aktör som får ett helhetsansvar, och jag har landat i att staten får fortsätta att ta det ansvaret, säger Gunilla Malmborg på dagens presskonferens.  

Gunilla Malmborg, regeringens särskilde utredare. Foto: Expressen TV

 

Barn får inte personlig assistans – får nytt stöd 

Ett av de viktigaste förslagen i utredningen innebär att barn under 16 år inte ska beviljas personlig assistans i nuvarande form. I stället ska de söka ett nytt stöd, som kallas för personligt stöd för barn, hos kommunen. 

– Stödet ska ta sikte på hela familjens behov, både barnens, föräldrarnas och syskonens behov, säger Gunilla Malmborg. 

I det nya stödet ska hjälp med andning och sondmatning ingå. 

– Kommunerna ska kunna garantera kvalitet, insyn och uppföljning. De ska se till att det finns en adekvat kompetens, säger Gunilla Malmborg. 

RBU: Kan leda till total katastrof 

Maria Persdotter, förbundsordförande för RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar, är inte nöjd med de förslag som utredningen innehåller.

– Det är katastrofalt usla förslag och jag hoppas verkligen att den hamnar i papperskorgen, säger hon. 

Vad gäller förslaget om det nya stödet för barn under 16 år säger hon att de familjer som har lyckats få personlig assistans nu slängs ut i ovisshet. 

– Utformningen av det här är väldigt luddigt och det blir upp till varje kommun att försöka hitta en tolkning på vad det här är för något. Det kommer bli 290 olika tolkningar. Det är inte rättssäkert och det kommer bli väldigt, väldigt dåligt för många familjer. 

Maria Persdotter, förbundsordförande för RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar, är inte nöjd med utredningens förslag. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Maria Persdotter säger att hur stödet kan bli utformat kan komma att bero på de olika kommunernas ekonomi. 

– Jag skulle säga att vi kan vara ganska säkra på att i vissa kommuner kommer det här att leda till total katastrof för familjerna. 

– Det vi kommer få se är en ökning av barnboenden. Det kommer vara många familjer som inte klarar av tillvaron längre. Då blir man till slut tvungen att lämna bort sitt barn fast man egentligen inte vill det. 

Föreslår schablon på 15 timmar  

Den som har personlig assistans ska beviljas en schablon på 15 timmar i veckan för andra personliga behov än de grundläggande. Det kan handla om att tvätta, städa och handla mat, enligt utredningen. Den som vill ha mer tid får ansöka om det. 

Ett förslag som Maria Persdotter är mycket kritisk till och som hon tror kommer leda till att många vuxna som i dag lever med personlig assistans kommer få svårt att klara tillvaron. 

– Jag tror att vi kommer få se antal boenden öka väldigt mycket, säger hon. 

Men utredaren Gunilla Malmborg håller inte med om kritiken. 

– Det här syftar till att man inte ska behöva detaljerat redogöra för allt man behöver göra på sin fritid. Men det är bara en del av allt man får, klarar man sig inte med det, kan man söka mer, säger hon. 

Utredningen föreslår också att personer som är över 16 år och har en psykisk funktionsnedsättning inte längre ska omfattas av personlig assistans. Den ska i stället ersättas av insatsen förebyggande pedagogiskt stöd, skriver TT.