Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kritik mot SD-politiker som nämndemän

Anne Ramberg. Foto: Ylwa Yngvesson

Anne Ramberg, generalsekreterare för advokatsamfundet vill sparka Sverigedemokrater som är nämndemän då de skadar förtroendet för domstolarna, enligt SVT.

– Den kritiken är fullkomligt ogrundad, då borde man angripa alla partier, säger Martin Kinnunen, pressansvarig på SD.

Efter beslutet att den enorma rättegången mot det så kallade Södertäljenätverket måste göras om sedan en av nämndemännen funnits vara jävig fick debatten om nämndemän ska döma i svenska domstolar ny fart. Men frågan har redan diskuterats i flera år.

Generalsekreteraren för advokatsamfundet, Anne Ramberg, går till hård attack och kritiserar att Sverigedemokrater kan sitta som nämndemän, enligt SVT.

– Det tycker jag inte om, men det är en naturlig följd av det system som vi har. Jag tycker att Sverigedemokraternas politik strider mot mycket av de grundläggande principer som kännetecknar en rättsstat. Om de till exempel sitter med i migrationsdomstolarna skadar det tilltron till domstolarnas oberoende och domstolarna som sådana, säger Ramberg till SVT.

Slår ifrån sig kritiken

Sverigedemokratarena menar att advokatsamfundet generellt är kritiskt till nämndemannasystemet och väljer då att ta ut det på Sverigedemokraterna.

– Det finns inga undersökningar som visar att vi är bättre eller sämre på att döma jämfört med andra partier. Advokatförbundet borde angripa alla partier, säger Martin Kinnunen, pressansvarig på SD.

Enligt justitieminister Beatrice Ask är det inte aktuellt att riva upp systemet med politiskt valda nämndemän.

– Det finns stort stöd för nämndemannainstitutet som helhet och det är väldigt sällan som det inträffar stora felaktigheter, säger Ask till SVT.

Sverigedemokraterna ser gärna att hela systemet med nämndemän granskas.

– Vi har inget emot att man ser över nämndemannasystemet, Kritiken mot oss är fullkomligt ogrundad, säger Martin Kinnunen.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!