Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Krisen kan leda till en svensk upprustning

SKA DISKUTERA. "Jag förstår att vi nu behöver föra en diskussion om en nyckfull granne som skapar osäkerhet i sitt närområde", sa Fredrik Reinfeldt i går.Foto: Jens L'Estrade

UPPSALA. Rysslands agerande i Ukraina kan leda till en snabb militär upprustning - på Gotland.

Folkpartiet och Kristdemokraterna är överens med Socialdemokraterna om att föreslå en miljardsatsning på försvaret - och i dag avslöjar Dagens Nyheter att försvarsminister Karin Enström (M) går på samma linje.

Hon tar den dramatiska utvecklingen på Krim på allvar, och öppnar för en kursändring.

- Det här kommer att påverka vårt inriktningsbeslut för försvaret. Vi är också beredda att överväga ytterligare höjningar av försvarsanslagen, säger Karin Enström till DN.

Sveriges förband i fredstid

ARVIDSJAUR

Armén

Arméns jägarbataljon är ett unikt elitförband med särskilt uttagning av personal som används mot kvalificerade mål som har mycket stor betydelse för en motståndares verksamhet, ofta inne på dennes eget område.

FALUN

Armén

Dalregementsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla 17:e hemvärnsbataljonen (Dalabataljonen) samt stödja frivilligverksamheten inom Dalarnas län. Dalregementsgruppen tillhör Livgardet.

KARLSBORG

Armén

Livregementets husarer utbildar underrättelseförband, luftburna förband och nationella skyddsstyrkor.

Särskilda operationsgruppen är en militärstrategisk resurs som leds av chefen för specialförbandsledningen. Gruppen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för uppgifter som konventionella förband inte kan lösa och kan verka i riskmiljöer som ställer högre krav än vad som normalt kan accepteras.

SKÖVDE

Armén

Markstridsskolan utbildar officerare som ska verka i insatsförbanden.

Skaraborgs regemente utbildar personal till en brigadstab, två mekaniserade bataljoner, tungtransport- och stridsvagnskompanier och tre hemvärnsbataljoner.

SÅTENÄS

Flygvapnet

Vid Skaraborgs flygflottilj sker utbildningen av piloter som ska flyga Gripenplan. Finns i Såtenäs mellan Lidköping och Vänersborg.

HALMSTAD

Armén

Luftvärnsregementets uppgift är att bevaka och skydda luftrummet från hot, i insatser i Sverige eller utomlands.

LULEÅ

Flygvapnet

Norrbottens flygflottilj har som huvuduppgift att skapa insatsförband för nationella och internationella insatser. Tillsammans med Blekinge flygflottilj och Luftstridsskolan i Uppsala delar Norrbottens flygflottilj ansvaret för övervakningen av Sveriges luftrum 24 timmar per dygn.

SÖDERTÄLJE

Hemvärnet

Hemvärnets stridsskola leder chefsutbildning, utbildningssamordning och kvalitetsuppföljning för all utbildning riktad mot hemvärnsförband. Finns utanför Södertälje.

GÄVLE

Armén

Gävleborgsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla 18:e hemvärnsbataljonen.

UPPSALA

Flygvapnet

Luftstridsskolan ansvarar för den ständiga övervakningen av Sveriges luftrum.

MÄRSTA

Armén

Försvarsmaktens hundtjänstenhet föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens insatsförband.

KUNGSÄNGEN

Armén

Försvarsmaktens internationella centrum utbildar personal som ska ingå i multinationella staber inom ramen för FN, EU, Nato eller AU (African Union).

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största militära förband som bland annat svarar för högvakten och Livgardet som ska delta i internationella insatser.

REVINGEHED

Armén

Södra skånska regementet utbildar i markstrid från pansarfordon, som pansarterrängbil 360 och stridsfordon 90.

RONNEBY

Flygvapnet

Blekinge flygflottilj har alltid en grupp JAS 39 Gripen beredda för att gå upp i luften och skydda Sveriges gränser.

LINKÖPING

Flygvapnet

Helikopterflottiljen utbildar en helikopterbataljon med mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka både vid insatser i Sverige och vid internationella insatser.

EKSJÖ

Armén

Göta ingenjörregemente utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum har ansvaret för minröjningsverksamhet på land.

KARLSKRONA

Marinen

Första ubåtsflottiljen är Sveriges enda ubåtsförband. Främsta uppgiften är att hämta in information om andra fartyg aktivitet genom sin sonar, signalspaningsutrustning, periskop och radar. Ubåtarna har även torpeder som kan användas bekämpning av mål. Första ubåtsflottiljen har alltid en svensk ubåt av gotlandsklassen beredskap för internationella uppdrag.

Marinbasens uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat teknisk tjänst, sjöövervakning och logistik.

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen som bland annat arbetar med att kontrollera havsområden och att röja minor i hamnområden och på öppet hav.

UMEÅ

Totalförsvarets skyddscentrum utbildar och övar totalförsvarspersonal i skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.

BERGA

Marinen

Amfibieregementets kustjägare, amfibiesoldater och sjömän har med olika vapensystem förmågan att ta och utöva kontroll över kustområden. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt.

Fjärde sjöstridsflottiljens ledningsstab, tio fartyg och röjdykardivision på västkusten utbildar och upprätthåller beredskap med sjömän och officerare för att genomföra insatser, både nationellt och internationellt.

BODEN

Armén

Artilleriregementet utvecklar materiel och metoder för att kunna använda artilleri mot mål som man inte ser från den plats man skjuter ifrån. Förbandet kan upptäcka och träffa mål på långa avstånd och med hög precision, under alla väder-, terräng- och ljusförhållanden.

Norrbottens regemente har två mekaniserade bataljoner och en jägarbataljon.

STOCKHOLM

Högkvarter

På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Försvarsmaktens högkvarter.

Generalmajor Gunnar Karlson, chef för den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, fick kallelsen från försvarsutskottet så sent som förra veckan, enligt uppgifter till Expressen.

Inför riksdagsledamöter från både försvarsutskottet och utrikesutskottet ska han i dag redogöra för hur MUST ser på Rysslands agerande.

Med hänvisning till "hotet från öst" kommer försvarsberedningen i sin rapport till försvarsministern i slutet av mars att föreslå en snabb militär upprustning på Gotland, erfar Expressen.

- Jag förstår att vi nu behöver föra en diskussion om en nyckfull granne som skapar osäkerhet i sitt närområde. Finns det önskemål så bör man föra en diskussion om ökade resurser, säger statsminister Fredrik Reinfeldt till Expressen.

Och önskemål finns det - från samtliga allianspartier och från Socialdemokraterna.

- Jag tycker mig nu se hur en beredvillighet tilltar på alla håll - och det gläder mig, säger Folkpartiets försvarspolitiska talesperson Allan Widman, ledamot av försvarsberedningen.

"Krona för krona"

Både Folkpartiet och Kristdemokraterna talar nu om kraftigt höjda försvarsanslag framöver. I första hand handlar det om Gotland.

- Det borde finnas en bred uppslutning kring detta, konstaterar Widman.

- Den som har kontroll över Gotland har kontroll över Östersjön, säger samtidigt Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Oscarsson.

Men enligt Reinfeldt är det "krona för krona" som gäller om försvarsanslagen ska höjas. Pengarna måste alltså tas från andra anslag.

På frågan om Moderaterna bromsar när det gäller försvaret svarar Allan Widman:

- Inga kommentarer.

Samtidigt säger han att prislappen inte kan vara det viktigaste när Europa upplever den allvarligaste säkerhetskrisen "i vår tid". Och försvarsmakten är redan hårt ansatt.

- Det är inte möjligt att begära mer av en myndighet, enligt Widman.

"Är en strategisk punkt"

Centerpartiets försvarspolitiska talesperson Staffan Danielsson säger att han är "öppen för att diskutera" en satsning på försvaret på Gotland.

Men han konstaterar samtidigt att överbefälhavaren Sverker Göranson inte begärt några extra resurser till Gotland.

- Jag är inte på det klara med hur det ska se ut framöver. Men det är en diskussion som ska föras under den närmaste månaden, säger Staffan Danielsson.

Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin konstaterar att Rysslands hänvisning till minoritetsfrågan i Ukraina också har betydelse för de baltiska länderna - och därmed för Sverige.

- Gotland är en strategisk punkt. Vi måste ta oss en fundering i försvarsberedningen på vad detta betyder, säger Ahlin.

Socialdemokraterna vill ha en tydligare svensk marin närvaro och ett stärkt luftförsvar i anslutning till Gotland. Krav som både Folkpartiet och Kristdemokraterna skriver under på.

Moderaterna och Folkpartiet vill att Sverige går med i Nato och Kristdemokraterna vill utreda ett svenskt medlemskap.

Men så sent som under Folk och försvars rikskonferens i Sälen i januari sa statsministern Fredrik Reinfeldt så här om kraven på ett svenskt Nato-medlemskap:

- Ett Nato-medlemskap är inte aktuellt eftersom det inte finns något brett stöd i riksdagen för detta.

Har vänt

I går lät det annorlunda när han mötte studenter och medier på Uppsala universitet, och talade om Rysslands agerande i Ukraina:

- Den här typen av situationer är det som gör att vi förordar Natomedlemskap.

Folkpartiets Allan Widman kallar statsministerns nya uttalande för "en glädjande öppning".

Inom alliansen är det nu bara Centerpartiet som tydligt säger nej till medlemskap.

Krisen i Ukraina kan därför göra Nato till en valfråga.