Kriminalvården: Eklund är inte redo för frigivning

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Anders Eklund vill få ett tidsbestämt straff.
Foto: POLISEN / SCANPIX SWEDEN
Kriminalvården bedömer dock att han inte är redo för frigivning.
Foto: ALEX LJUNGDAHL/EXPRESSEN

Anders Eklund har bedömts sakna empati och ha en "abnorm" sexfixering.

I fängelset har han uppträtt "mindre lämpligt" mot kvinnlig personal.

Nu vill den livstidsdömde mördaren få ett tidsbestämt straff.

Skulle han få det krävs minst fyra år för förberedelse inför frigivningen, skriver Kriminalvården i sitt yttrande.

Anders Eklund, 53, dömdes 2008 till livstids fängelse för mord och grov våldtäkt på 10-åriga Engla Höglund i Stjärnsund samma år och för mordet på 31-åriga Pernilla Hellgren i Falun åtta år tidigare.

I juli i år ansökte han om att livstidsstraffet ska omvandlas till ett tidsbestämt straff.

Han vill i första hand att straffet tidsbestäms till 18 år vilket skulle innebära att han kan bli villkorligt frigiven om två år.

Nu har Kriminalvården lämnat sitt yttrande till tingsrätten om Eklunds ansökan.

Anders Eklund ansökte om att få tidsbestämt straff i juli tidigare i år.
Foto: POLISEN


Kriminalvården anser sammantaget att Anders Eklund medverkat till att främja sin anpassning i samhället men att han i dagsläget inte är redo för frigivning. Om tingsrätten skulle bifalla hans ansökan krävs minst fyra år för förberedelse inför  frigivning, skriver myndigheten i sitt yttrande.

Englas mamma Carina Höglund skrattar till när hon hör det.

– Man skulle tro att de skulle säga tjugofyra år, inte fyra år, säger hon.

Carina Höglund anser inte att man borde få ansöka om tidsbestämt straff så kort tid efter domen.

– Jag tycker att det ska vara riktiga livstidsstraff. Kanske inte för alla, men i alla fall för den här typen av mord.

Kriminalvården: Eklund inte redo för frigivning

Av Kriminalvårdens yttrande framgår att Eklund genomgått ett behandlingsprogram som vänder sig till sexualförbrytare.

Deltagandet  beskrivs  som  aktivt,  men  Anders  Eklund  hade svårigheter  att  se  andras  perspektiv,  han  utförde  inte  alla  hemläxor  och  ville  inte genomföra  en  övergreppsanalys”, skriver Kriminalvården.

Senare har han efter eget önskemål genomgått samma program en gång till:

”Programledaren anger i slutanteckning att det går att märka en viss positiv förändring hos Anders Eklund, men att det finns behov av ytterligare insatser mot bakgrund av emotionella brister”.

Har uppträtt "mindre lämpligt" mot kvinnlig personal

Anders Eklund har deltagit i arbete inom industri, självförvaltning, skapande verksamhet och städarbete. Han har enligt Kriminalvården skött sina arbetsuppgifter utan anmärkning.

Han har haft elva lufthålspermissioner och ett antal sjukhusbesök utanför fängelset som han också har skött utan anmärkning.

I huvudsak har Eklund skött sig i fängelset men 2015 fick han en varning efter att ha skrikit okvädningsord åt personalen. 

Periodvis har Anders Eklund inte mått bra och då uppträtt ”mindre lämpligt” mot särskilt kvinnlig personal, enligt Kriminalvården.

Bedöms ha en abnorm sexfixering

Vid den riskbedömning  som gjordes när Eklund började avtjäna sitt straff framkom en brist på empati och ”en omfattande fixering vid sexualitet, som bedömdes abnorm till sin intensitet (...) Risken för återfall i sexuellt våld bedömdes som klart förhöjd.”

Det är inte Kriminalvården, utan Rättsmedicinalverket, som tar fram underlaget kring återfallsrisken, som anses vara den viktigaste faktorn när rätten tar ställning till ansökningar av omvandling till tidsbestämt straff.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.