Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Korruptionen är utbredd i Sverige

Korruptionen är utbredd i Sverige, enligt 40 procent av de tillfrågade i EU-kommissionens enkät som Cecilia Malmström presenterade i dag. Foto: Georges Boulougouris

Korruptionen är utbredd i Sverige, enligt 40 procent av de tillfrågade i EU-kommissionens enkät, Special Eurobarometer on Corruption. Och 12 procent uppger att de känner sig påverkade av korruptionen i sin vardag.

Det visar en rapport som EU-kommissionären Cecilia Malmström presenterar i dag.

Har du blivit erbjuden att ta emot en muta?

EU-snittet för dessa två mått om korruptionen ligger på 76 respektive 26 procent i mätningen.

Bland svenska företagschefer som varit med i enkäten anser 36 procent att det svenska näringslivets konkurrenskraft hämmas av favorisering och korruption. Det kan jämföras med ett EU-snitt på 73 procent.

Den det är samtidigt 12 procent av företagsledarna i Sverige som säger att det egna företaget har problem med korruption i sina affärer, mot ett EU-snitt på 43 procent.

Skadar ekonomin

Enligt 22 procent av företagarna är korruption i samband med offentlig upphandling på nationell nivå utbredd, medan siffran stiger till 33 procent på lokal nivå. EU-snittet för dessa två mått ligger på 56 respektive 60 procent.

"Korruptionen undergräver medborgarnas förtroende för demokratiska institutioner och rättsstaten, skadar EU:s ekonomi och berövar länderna välbehövliga skatteintäkter. EU-länderna har gjort mycket under de senaste åren för att bekämpa korruptionen, men dagens rapport visar att det är långt ifrån tillräckligt", skriver Cecilia Malmström i en kommentar till rapporten.

Särskilt utsatta

I EU-länderna är korruptionsriskerna generellt större på regional och lokal nivå, där kontrollmekanismer och intern kontroll inte är lika strikt.

"Stadsutvecklings- och byggsektorerna samt hälso- och sjukvårdssektorn är särskilt utsatta för korruption i ett antal EU-länder", skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.