Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kommunala chefens utspel: Expressen bedriver spioneri

Sollentuna Energis elnätschef beskriver en begäran om allmän handling som en ”påverkansoperation”
Foto: Pressbild
Johan Fält är elnätschef på Sollentuna Energi och Miljö, SEOM.
Foto: SEOM

I Expressens granskning av regeringens elprisstöd lämnade alla kommunala elbolag ut uppgifter som kunde avslöja effekterna av stödet.

Men Sollentuna Energi och miljö vägrar – och anklagar tidningen för att bedriva spioneri och en påverkansoperation.

– Du försöker påverka mig, då är det en påverkansoperation, säger det kommunala bolagets elnätschef Johan Fält.

Två dagar efter riksdagens omdiskuterade grundlagsbeslut, som kan klassa röjandet av vissa hemliga uppgifter som utlandsspioneri, användes lagen av kommunala Sollentuna energi för att vägra lämna ut uppgifter om de största enskilda förbrukarna av el i bolagets nät.

Grundlagsändringarna om utlandsspioneri

Det var den 16 november som en bred majoritet i riksdagen röstade igenom att en serie skärpningar av lagen gällande utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete.

Brott fördes också in i tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen, vilket innebär att såväl meddelarfriheten som anskaffarfriheten begränsas.

Det kan bli straffbart att under vissa omständigheter obehörigen röja hemliga uppgifter som förekommer inom Sveriges internationella samarbeten och som kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation.

De partier som var för ändringen har argumenterat för att det rört sig om ett kryphål som för längesedan borde ha täppts igen, medan kritikerna menar att lagändringen riskerar kriminalisera journalistisk granskning av militära internationella samarbeten. 

Det är uppgifter som i en lång rad domar förklarats vara offentliga, och som alla andra kontaktade kommunala bolag har lämnat ut, som sedan använts för att visa hur regeringens elprisstöd slår.

”Sedan grundlagsbeslutet i onsdags, så kan ni inte längre dölja spioneri under tryckfrihetsförordningen”, skriver elnätschefen Johan Fält i sitt svar på Expressens begäran om uppgifterna.

”En form av påverkansoperation”

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar, som alltsedan mitten av 1700-talet ger alla svenska medborgare rätt att ta del av offentliga uppgifter i kommuner, regioner och myndigheter.

– Du åberopar ju tryckfrihetsförordningen för att komma över information som är säkerhetsklassad, säger Johan Fält i en efterföljande intervju om beslutet.

På vilket sätt skulle du mena att Expressen genom åren dolt spioneri under tryckfrihetsförordningen?

– Man kan använda den här informationen för att spionera. Jag vet inte vem du företräder, det är just därför den är hemlig. Vem säger vems ärenden man går?

Elnätschefen Johan Fält sitter i ledningsgruppen för Sollentuna kommuns energibolag.

– Du försöker komma åt information som är sekretessbelagd genom påtryckning, i mina ögon är det en form av påverkansoperation.

Är det en påverkansoperation att begära ut allmänna handlingar genom att hänvisa till lagrum och tidigare domar?

– Kalla det vad du vill, men du försöker ju påverka mig att få ut saker du inte ska ha. Man ska benämna det för vad det är.

Vägrar lämna ut uppgifterna

I ett mejl tar bolagets styrelseordförande Towe Ireblad (KD) avstånd från elnätschefens uttalanden, men bolaget står via sin vd fast vid att inte lämna ut uppgifterna:

”Vi som bolag står inte bakom uttalandet gällande den nya lagstiftningen. Det var en olycklig formulering som varken representerar ledningens eller medarbetarens ståndpunkt i frågan.”

Grundlagsändringen gällande utlandsspioneri träder i kraft först den 1 januari. Efter att vi begärt ett formellt så kallat myndighetsbeslut väljer Sollentuna Energi och miljö att backa från hänvisningen dit.

I stället hänvisar bolaget nu till säkerhetsskyddslagstiftningen, en lag som reglerar hur bolag som Sollentuna Energi och miljö ska sköta sitt eget säkerhetsarbete och hantera obehörigt röjande av uppgifter. Det är en lag som inte kan användas som motivering i ett beslut för att neka utlämnande av allmänna handlingar.


◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.