Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

WHO väntas strama åt tyglarna för renare luft

Här är luften sämst i Stockholm: "1 000 personer dör i förtid"

Luften är för dålig i Europa. Stramare tyglar är därför att vänta när WHO presenterar nya riktlinjer för luftföroreningar.

Halterna av luftföroreningar är fortsatt för höga i de flesta europeiska länder, slår Europeiska miljöbyrån (EEA) fast sedan man analyserat data från över 4 500 miljöstationer i 40 länder runt om i Europa.

Trots de positiva effekter på luftkvaliteten som nedstängningarna under pandemin förde med sig utgör föroreningarna en betydande hälsorisk.

– I Sverige har vi mycket lägre halter, jämförelsevis med andra länder. Men det finns ingen säker tröskel under vilken vi inte kan se allvarliga hälsoeffekter. Man måste därför fortsätta att minska halterna av luftföroreningar, säger Petter Ljungman, docent vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet.

”På tok för hög”

Halten av luftföroreningar i luften mäts i i enheten ug/m3, mikrogram per kubikmeter. WHO:s riktlinjer rekommenderar i dag 10 ug/m3. Men EU:s standard för luftkvalitet är satt till 25 ug/m3. I EEA:s mätningar är det främst halterna av markbundet ozon och kvävedioxid som sticker i väg och vida överstiger EU:s riktlinjer.

– Den nuvarande miljökvalitetsnormen som styrs utifrån EU:s gränsvärden, och som vi har i Sverige i dag, är på tok för hög, säger Petter Ljungman.

Många av källorna till de gifter som förorenar luften är de samma som till klimatpåverkan. Den enskilt största utsläppskällan i dag kommer från trafiken. Men i länder där kolkraften är utbredd, till exempel Polen, är detta ett betydande bidrag. WHO väntas därför i dag presentera ett batteri av åtgärder.

Nya riktlinjer på kommande

– Vi behöver jobba på bred front för det som rör trafik, industri och energiförsörjning, säger Petter Ljungman.

WHO presenterar de nya riktlinjerna klockan 15 i dag (onsdag), svensk tid.

Lista: 25 städerna som står för hälften av världens utsläpp

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.