Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Våra flygutsläpp – fem gånger högre än globala genomsnittet

Foto: SAS

På knappt 30 år har utsläppen från svenskarnas flygresor ökat med 47 procent. 

Dessutom är de genomsnittliga utsläppen från flygresor per person och år ungefär fem gånger högre än det globala genomsnittet.

Uppgifterna kommer från en ny studie av forskare på Chalmers som Dagens Nyheter tagit del av. 

Den nya studien från forskare på Chalmers, som har gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket, visar bland annat att svenska invånares resande med flyg har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet. Det är särskilt utrikesresorna som ökat. 

Dagens Nyheter, som tagit del av rapporten, skriver att de totala utsläppen för flygresandet för samma period har ökat med hela 47 procent. 

I fjol uppgick utsläppen till cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter – vilket ungefär motsvarar utsläppen från personbilstrafiken under ett år. 

I genomsnitt uppgår utsläppen från flyget per person och år till 1,1 ton koldioxid. Det är ungefär fem gånger högre än det globala genomsnittet på 0,2 ton koldioxid per person och år. 

LÄS MER: WHO: Miljontals liv kan räddas om Parismålen nås 

Utsläppsminskning per person och år

Men den stora ökningen av utsläppen från flyget kom under 90-talet. Ny teknik och större flygplan med plats för fler passagerare har gjort att utsläppen per person har minskat med i genomsnitt 1,9 procent per år. 

– Utsläppsminskningen per person i Sverige har varit väldigt hög, det beror till hälften på att beläggningsgraden har ökat, att man fyller kabinen med fler personer, säger Jörgen Larsson, forskare på Chalmers tekniska högskola och delförfattare till rapporten till DN. 

Finns inte tillräckligt med biobränsle

Han säger vidare till tidningen att det finns en stor risk för att utsläppen från flyget kommer att öka i framtiden. Samtidigt som flygbranschen jobbar för att minska utsläppen ökar svenskarnas flygande – just nu är ökningen tre procent per år. 

– Många forskare pekar på att de lågt hängande frukterna när det gäller utsläppsminskningar redan har plockats medan de radikala teknikskiftena ligger många decennier fram. Biobränsle lyfts ofta upp i sammanhanget men tillgången på biobränsle med låg klimatpåverkan är begränsad, säger Jörgen Larsson till DN. 

LÄS MER: Amerikanerna på tvärs mot Trump om klimatet