Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Klimatets framtid kan avgöras på toppmötet

Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad och en av inledningstalarna på klimattoppmötet. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimatsmart mat står på agendan när 90 av världens städer möts fr att diskutera klimatfrågor. Foto: TT NYHETSBYRÅN
Även kolkraftverk och fossila utsläpp ska diskuteras under dagarna. Foto: Fredrik Sandberg / TT / TT NYHETSBYRÅN

Under onsdagen samlas representanter från över 90 städer i Köpenhamn, för att sätta upp gemensamma klimatmål. 

Bland annat står klimatsmart mat och luftkvalitet på agendan. 

– Vi representerar tillsammans över 700 miljoner invånare. Våra beslut gör stor skillnad för klimatet och kommer att sätta tryck på nationella ledare, säger Anna König Jerlmyr, Moderaternas finansborgarråd i Stockholms stad, som inledningstalar på mötet.

Under mötet C40 World Mayors Summit talar bland andra Al Gore, FN:s generalsekreterare António Guterres och flertal borgmästare från olika städer. C40 är ett globalt nätverk som samlar de största städerna i världen och står för en fjärdedel av världens ekonomi. Nätverkets ambition är att minska den globala uppvärmningen.

 Stockholms stad ingår i nätverket sedan 2007 och sedan i somras är finansborgarråd Anna König Jerlmyr ledamot i styrelsen. 

– Stockholm har en framträdande roll under toppmötet. Vi inleder hela dagen för näringslivet som för första gången representeras på mötet, säger Anna König Jerlmyr.

Borgmästare enas om klimatfrågor

C40 World Mayors Summit är ett klimatmöte med representanter från över 90 städer.

Målet är att sätta mål i linje med Parisavtalet kopplade till konkreta handlingsplaner.

Ämnen som står på agendan är livsmedel, luftkvalitet, fossilfri energi och energieffektivisering. 

Hon berättar att hennes och Stockholms ambition är att sätta press på näringsliv och städer att avveckla kolkraftverk och visa upp möjligheten till energieffektivisering, fossilfri elförsörjning och att det går att förena tillväxt och klimatfrågan. 

– Stockholm visar att det är möjligt, vi har minskat våra utsläpp med 58 procent sedan 1990 och samtidigt haft en snabb tillväxt. Vi visar att det tillsammans med näringsliv och forskare går att minska utsläppen. 

Målet med mötet är att hitta gemensamma mål och åtaganden. Anna König Jerlmyr nämner att städerna ska enas om att till 2030 halvera koldioxidutsläppen inom en rad områden. 

Luftsensorer på barnens ryggsäckar i London

Anna König Jerlmyr anser att nätverk för städer ger stora möjligheter att dela med sig av sitt eget klimatarbete och få inspiration från andra. Stockholm ingick också nyligen ett samarbete med New York och Helsingfors för att dela med sig av olika initiativ för att minska klimatpåverkan.

– Städer står för 80 procent av de globala utsläppen av växthusgaser i dag och våra medborgare märker tydligt om luften de andas är ren eller om avfallshanteringen fungerar på ett bra sätt. Vårt klimatarbete ger stor effekt.   

Hon kom nyligen hem från London där hon inspirerades av deras arbete med luftkvalitet, en fråga som är aktuell både för svenska städer och globalt. 

– De har världens mest effektiva system för att mäta luftkvaliteten i realtid och har till och med mätningssensorer på barnens ryggsäckar. Det är viktigt att svenska städer inspireras av andra städers arbete och styrkan i nätverk är att det snabbt går att skala upp lösningar nationellt och globalt. 

”På väg mot en ohållbar framtid”

Själv vill Anna König Jerlmyr ta chansen att diskutera tekniken för att fånga in och lagra koldioxid, CCS, och titta närmare på New Yorks arbete med vinkraftverk långt ute tills havs som i dag kräver stora subventioner, men som hon tror kan bli lönsamt inom en snar framtid. 

– Den största utmaningen är att vi följer upp de ambitioner som beslutas och att vi är ambitiösa så det ger effekt över tid. Vi är på väg mot en ohållbar framtid, säger Anna König Jerlmyr.

Klimatfrågan har fått stor uppmärksamhet den här hösten, påverkar det ambitionerna på mötet?

– Det har redan påverkat, alla är nu mer än någonsin fokuserade på handling och uppföljning. Det är också därför som klimatmötet i New York ses som en besvikelse – det går inte att bara presentera mål utan vi behöver konkreta planer för att nå målen och följa upp dem. Då kommer arbetet också ligga i linje med det Greta (Thunberg, reds anm.) efterfrågar, att det är slut på de vackra talen och de allmänt hållna ambitionerna och upp till bevis.

Under veckan samlas också representanter i San José, Costa Rica, för ett upptaktsmöte inför klimatförhandlingarna i december i Santiago, Chile. 

Syftet är att på förhand lösa så mycket frågor som möjligt innan förhandlingarna startar. Sverige har statssekreterare Eva Svedling på plats.