Strategin: 4 000 fler vindkraftverk på land

"Vindkraften ska stå för 25% av Sveriges elkonsumtion"
Vindkraftverken byggs ut i Sverige.
Foto: HELENA LANDSTEDT/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ola Carlsson, vid Institutionen för energi och miljö på Chalmers svarade på läsarnas frågor om förnybar el.
Foto: Fotografi Oscar Ab / Oscar Mattsson

Antalet vindkraftverk på land kan komma att fördubblas för att nå Sveriges målsättning om en helt förnybar elproduktion innan 2040. 

– Det rör sig om runt 4 000 mer effektiva vindkraftverk, säger Maria Stenqvist vid Energimyndigheten.

Den svenska målsättningen är att elproduktionen ska vara helt förnybar 2040. Det kommer kräva att vindkraften byggas ut på flera håll i landet. 

– Vi tror att vi kommer behövas runt 100 terawattimmar från vindkraftverken för att nå det målet, varav 80 terawattimmar produceras på land och 20 till havs, säger Maria Stenkvist vid Energimyndigheten. 

Det motsvarar el från ungefär 4 000 vindkraftverk, vilket är lika många vindkraftverk som finns i dag.

– Antalet vindkraftverk som behöver byggas beror på vilken storlek och effekt vindkraftverken har. Räknar vi med att det kommer att byggas sex megawatts turbiner rör det sig om runt 4 000 landbaserade vindkraftverk för att producera 80 terawattimmar.

Vindkraftverken i Sverige 2020 var 4 363 stycken. 

Sprid ut vindkraftverken från norr till söder

Det har diskuterats om vindkraftverken är en pålitlig elförsörjningskälla när det inte blåser – vilket det sällan gör i riktigt kyliga temperaturer. 

I en chatt med Expressens svarade Ola Carlson, biträdande professor vid Institutionen elektroteknik på Chalmers på läsarnas frågor om förnybar el. 

En fråga som ställdes var om det är rimligt att bygga ut vindkraftverken när effekten vid ett högtryck på vintern inte ger så mycket.

Från januari månad fram till torsdag har vindkraftverken producerat som minst 500 megawatt och som mest 7 000 megawatt svarar han.

”Men det är ett problem med varierande effekt från vindkraften, för att få så jämn effekt som möjligt från vindkraftverken görs de i dag med extra långa blad och extra höga torn. Vidare är det viktigt att sprida ut kraftverken så mycket som möjligt, från Norrland till Östersjön i söder, då ökar möjligheten att det allt blåser bra i någon del av landet” 

”Det blir ännu bättre om vi samarbetar med våra grannländer” svarade Ola Carlsson.

Utmaningen: Hitta en flexibel lösning

Enligt Ola Carlsson är det åtgärderna som finns för att vindkraftverken ska ge så stor effekt som möjligt.

– Om elen räcker till är nästa fråga. Det vet jag inte, men det finns inget kraftslag som går under ett helt år.

– Vattenkraft går i snitt halva året, kärnkraften måste stanna för service och underhåll under några månader, och solenergi får vi inte under natten, säger han. 

Den utmaning Sveriges elförsörjning står inför är att hitta en flexibel och mer styrbar lösning, menar Carlson.

Man vet ännu inte vad det är som orsakat olyckan

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.