Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Stopp för solenergi – trots regeringens mål

Stoppet börjar gälla från den 1 juni 2018 – efter det blir det ingen ny förnybar energi i större skala på öns elnät. Foto: SHUTTERSTOCK
Stoppet på nya anslutningar kommer trots att regeringens mål är att Gotland ska bli helt självförsörjande på el. Foto: Shutterstock

Regeringens plan är att Gotland ska visa vägen till ett helt förnybart energisystem. 

Men trots det har Gotlands energibolag beslutat att stoppa ny förnybar energi från att koppla in sig på öns elnät, skriver Hela Gotland. 

Olof Thomsson har arbetat med ett projekt om att anlägga en stor solcellspark på ön – men de planerna har nu stoppats. 

– Den första tanken var ju att det här var skit, säger han. 

Det var i september som Gotlands elbolag Geab meddelade att man beslutat att stoppa alla nya anslutningar av solcells- och vindkraftsel till elnätet. 

Beslutet kom efter att statliga Svenska kraftnät lämnat besked om att det inte blir någon ny fastlandskabel till Gotland. Geab menar då att det gotländska elnätet saknar kapacitet att ta emot mer el och risken för totalstopp för alla öns elkunder ökar, skriver Hela Gotland. 

– Vi har en förhöjd felsannolikhet på det gotländska nätet allaredan som motsvarar ett fel vartannat år, säger Geabs vd Jan Karlsson till tidningen. 

Stoppet börjar gälla från den 1 juni 2018 – efter det blir det ingen ny förnybar energi i större skala på öns elnät. 

Planerna om solcellspark grusades 

Olof Thomsson är engagerad i ett projekt som arbetar för att Östergarnslandet på Gotland ska bli självförsörjande på el. Ett av projekten han har arbetat med var en stor solcellspark som skulle ta plats på Östergarnslandet – men efter Svenska Kraftnät och Geabs beslut blir det inte så längre. 

– Den första tanken var ju att det här var skit. Men det kanske i slutändan är bra att man får tänka lite extra, anstränga sig lite mer, säger han.

I stället har Olof Thomsson och de andra i projektet tänka om och fokusera på andra lösningar. 

– Vi är på gång med ett annat upplägg. Tanken är fortfarande att Östergarnslandet ska bli självförsörjande på energi, men vi har fått sprida ut det på ett lite mer småskaligt tänk. 

Olof Thamsson har engagerat sig i planerna på en stor solcellspark – planer som nu fått läggas på is. Foto: Privat

Förhoppningen är dock fortfarande att det ska komma en ny elkabel som binder ihop Gotland med fastlandet och som gör det möjligt för större produktion av förnybar el på ön. 

– Vi hoppas verkligen att det blir en kabel och att vi så småningom kan få investera i en större solcellspark. Det känns väldigt kortsiktigt att tänka bara självförsörjning och att man ska vara bortkopplad från världen. Vissa dagar producerar man mer och då behöver man göra av det någonstans. Vi tror att den här kabeln behövs, tillsammans med ett starkare elnät på Gotland. 

Regeringens plan: Förnybart energisystem på Gotland 

Stoppet på nya anslutningar kommer trots att regeringens mål är att Gotland ska bli helt självförsörjande på el. 

2016 enades regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om en överenskommelse om Sveriges energipolitik. I överenskommelsen ingår målet att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. 

Och för att detta ska gå vägen vill regeringen att Gotland ska visa vägen – genom att blir helt självförsörjande på el. Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur Gotland ska få ett helt förnybart energisystem. 

Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 30 mars – men beslutet om stopp för förnybar energi på elnätet sätter käppar i hjulet för regeringens plan. 

– Först ger man ett uppdrag och sen så går Svenska Kraftnät och säger nej, det här blir för dyrt och det här är inte lönsamt. Hur tusan får man det här att gå ihop?, undrar Olof Thamsson. 

Beslutet strider inte mot lagen 

Stoppet har blivit omdebatterat och anses slå hårt mot många mindre elproducenter, så kallade mikroproducenter, och mot företag som satsar just på förnybar energi så som solceller och vindkraft, skriver Hela Gotland. 

I december kom beskedet från Energimarknadsinspektionen, EI, att Geabs beslut inte strider mot lagen. Däremot menar de att Geab måste göra en bedömning i varje enskilt fall. 

”En producent som vill ansluta effekt som ryms inom nätets kapacitet ska inte nekas på grund av att en annan producent som inte ryms inom kapaciteten blivit nekad tidigare”, går det att läsa i beslutet, enligt Hela Gotland.