Professorns svar om klimatförändringar

Erik Kjellström.
Foto: SMHI / Pressbild
Översvämning i Ryssland.
Foto: TASS / SERGEI MALGAVKO/TASS/SIPA USA SIPA USA

Vad undrar du om klimatförändringarna? 

Erik Kjellström, professor i klimatologi och som sitter med i det nationella expertrådet för klimatanpassning, svarade på dina frågor.

Här är en del av frågorna och svaren.

Chatta med Erik Kjellström

Kommer det tillslut bli att Sverige aldrig mer kommer att få snö? Eftersom det känns som att det blir mindre för varje år som går.

Svar: Det kommer troligen att dröja länge, åtminstone i norr. För det första så har vi ett variabelt klimat med omväxlande kalla/varma år och så kommer det att vara även framöver. Dock med gradvis övergång mot allt varmare förhållanden. Inslaget av snö blir generellt allt mindre på sikt men det kommer, i samband med kallare förhållanden, kunna komma stora snömängder. Ökad frekvens av perioder med plusgrader gör dock att långvariga snötäcken blir mindre vanliga.

Vilka kustområden i Europa kommer att ha bäst klimat (soligt, 20-27 grader) om 10 år? Funderar på att flytta till solkusten i Spanien men känner oro att det blir för varmt där på sikt.

Svar: Spanska solkusten kan säkert vara ett område som många kan tycka bli för varmt på sikt (det är redan rätt varmt där idag). Ett särskilt växande problem utöver värmen är den begränsade och på sikt minskande tillgången till färskvatten i torra delar av Sydeuropa. Minskad nederbörd är ett av de största problemen i det här området.

Vindkraft släpper ut 400% mer koldioxid per producerad kwh än kärnkraft. Varför bygger man då ut den koldioxidökande vindkraften?

Svar: Vi använder mycket energi och behöver därför producera stora mängder. Olika energislag kompletterar varandra och t ex vattenkraft kan hjälpa till att reglera vindkraften de dagar då det inte blåser så mycket. Vad gäller kärnkraften finns förstås andra problem, som att det är en ändlig resurs.

Det hänvisas alltid till medeltemperaturen och att vi går mot katastrof. Vilken medeltemperatur är bäst för människor och natur? Historisk verkar människor utvecklats mest vid varma perioder...

Svar: Det här är en fråga jag tycker du kan ställa till någon som forskar kring hur människan påverkas av sin omgivning och av klimatförändringar. Det finns också en grad av klimatanpassning i detta och en fråga handlar om hur vi kan hantera ett förändrat klimat. Vissa saker kan vi skydda oss mot, andra inte. Resurssvaga samhällen och naturmiljön har som regel svårare att anpassa sig, särskilt när det går snabbt.

Var för tar politikerna inte i det verkliga problemet som är överbefolkningen? Ingen valvinnare direkt....

Svar: Det finns stora möjligheter att påverka den framtida klimatförändringen. Här är inte minst vår livsstil avgörande. Utsläppen i olika länder skiljer sig väsentligt. Vi som släpper ut mycket per capita har förstås en ännu större uppgift att göra än andra.

Är inte klimatförändringarna bara en del av evolutionen?

Svar: Både ja och nej. Den snabba ökningen i global medeltemperatur som vi ser nu är inte en naturlig förändring. Den är framför allt skapad av våra stora utsläpp av koldioxid till atmosfären.

Vilken är den klimatsmartaste midsommarmaten?

Svar: Det här var ju en bra och aktuell fråga! Jag är inte ”matforskare” men det som brukar sägas från de som arbetar med livsmedelsfrågor och klimatproblematiken handlar både om transporter och vad vi äter. Mer vegetabilisk föda, mindre transporter är något man ofta hör! 

Hej! Vilken är rätt väg att gå ur energisynpunkt när fossilt ska bort? Har vätgas en framtid och hur ser du på den? 

Svar: På en global skala är det naturligtvis en jätteutmaning att få bort fossila bränslen helt eller i stor skala. För att dessutom göra detta snabbt kommer det antagligen att krävas att alla möjligheter testas och att bättre metoder utvecklas. Som jag ser det så har vätgas absolut en roll. Utöver alternativa sätt att producera energi är det naturligtvis också högst väsentligt att fundera på hur mycket energi som verkligen behövs och i vilken mån man kan ställa om mot ett energismartare samhälle.


◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.