Skojätten skär sönder och dumpar osålda skor

Produktionschefen: ”Finns skor som måste kasseras”.
När Expressen gör regelbundna stickprover i butikscontainrarna ligger det ungefär varannan gång säckar med sönderskurna skor i dem.
Foto: Andreas Jakobsson
Nilson Groups produktionschef Daniel Ganstrand
Foto: Nilson Group/Pressbild
De sönderskurna skorna i containrarna består inte bara av reklamationer från kunder.
Foto: Andreas Jakobsson
Sönderskurna skor.
Foto: Andreas Jakobsson

Svenska skokedjan Skopunkten hävdar att de arbetar hårt för att utveckla sitt hållbarhetsarbete och minska sitt klimatavtryck.

Men Expressen kan nu avslöja hur skoföretaget samtidigt skär sönder mängder av osålda skor, som sedan dumpas i sopcontainrar.

– Överproduktion är ett generellt problem i mode- och skoindustrin, säger Jennie Dahlén, författare till boken ”Slow fashion: din guide till smart och hållbart mode”.

Nilson Group är Sveriges största skokoncern med en omsättning på 2,5 miljarder förra året. I koncernen ingår förutom Skopunkten också varumärkena Din Sko, Nilson Shoes, Skopunkten, Jerns, Radical Sports och Ecco Stores.

Skojätten säger sig ha mycket höga ambitioner när det gäller klimat och hållbarhet.

På koncernens hemsida sägs bland annat att man jobbar för att integrera hållbarhetsarbetet i hela bolagets ”värdekedja”. Värdekedjan sägs vara kärnan i koncernens verksamhet och ”behandlar alla moment en sko behöver genomgå, från att ha varit en kreativ idé i produktutvecklingsfasen tills dess att skon säljs och används av våra kunder.”

På sin hemsida hävdar Nilson Group att de tar stort ansvar för hållbarhet.

I sin hållbarhetsrapport för 2019 slår Nilson Group även fast att: ”Hållbarhet för oss innebär att förhålla oss till planetens begränsningar och att skydda miljön.”

Men sopcontainrar utanför koncernens butiker berättar en helt annan historia.

Säckar med sönderskurna skor

När Expressen under några månaders tid gör regelbundna stickprover i butikscontainrarna ligger det ungefär varannan gång säckar med sönderskurna skor i dem. Par på par ihoptryckta men annars rena och fina. Med undantag för snitten.

Dubbelt så stora utsläpp som flyget

• I Sverige köper vi i genomsnitt 14 kilo textilier per person och år.

• Tillverkningen av kläder står för åtta procent av mänsklighetens klimatpåverkan i världen. Det är dubbelt så mycket som flyget.

• Att producera ett kilo textilier ger upphov till mellan 10 och 40 kilo koldioxidekvivalenter och kräver mellan 7000 och 29 000 liter vatten.

• Dessutom används mängder av kemikalier vid tillverkningen, som ofta är farliga för dem som arbetar med produktionen.

Källa: Naturvårdsverket, Uctad.

Den pågående coronakrisen har slagit hårt mot klädbranschen med tappad försäljning och konkurser. Många företag permitterar också personal, däribland Nilson Group. Trots det fortsätter de sönderskurna skorna dyka upp i företagets sopcontainrar.

Skorna i säckarna är en blandning av sådana som verkar ha returnerats efter att han använts någon enstaka gång, men även helt nya skor som ser helt oanvända ut och som det inte går att se några fel på.

Förutom att de nu har skurits sönder med ett vasst föremål på ett sätt som gör dem obrukbara.

”Kan ha vissa skönhetsfel”

Nilson Groups produktionschef Daniel Ganstrand kommenterar mängden sönderskurna och dumpade skor i företagets sopcontainrar:

– Ibland reklamerar kunder skor som fortfarande är funktionsdugliga. En sådan sko ska vi inte skära sönder. Den ska skänkas till Human Bridge, som vi samarbetar med över hela landet. Det är en välgörenhetsorganisation som hämtar upp funktionsdugliga skor, som kan ha vissa skönhetsfel.

Men många av skorna som Expressen hittar finns det inte ens några skönhetsfel på.

I containrarna ligger flera sönderskurna skor.
Foto: Andreas Jakobsson
Vi har exempel på att det kommit in folk och reklamerat skor som de hittat i containrar

Om det överhuvudtaget är några fel så gör de knappast skorna obrukbara. Och de sönderskurna skorna i containrarna består inte bara av reklamationer från kunder. Vi hittar även partier av skor av samma modell som skurits sönder vid ett och samma tillfälle.

– Om det är flera av samma modell handlar det antagligen om ett produktionstekniskt fel. Då gör man dem obrukbara genom att skära sönder dem, för att de inte ska hamna på marknaden. I förlängningen vill vi ha återbruk där, men som det ser ut i dag finns det begränsade möjligheter för det, säger Daniel Ganstrand.

Varför är det så viktigt att förstöra skon innan den slängs?

– Vi vill minimera risken att de hamnar i omlopp. Det finns ju personer som kan komma åt dem om de vill. Vi har exempel på att det kommit in folk och reklamerat skor som de hittat i containrar.

FN:s handelsorgan Unctad har jämfört olika produktgrupper och konstaterar att världens klädtillverkning står för större utsläpp av växthusgaser än flyget och sjöfarten tillsammans.

Samtidigt finns det många exempel på att klädproducenter och återförsäljare av olika anledningar förstör fullt användbara kläder. Oftast för att inte varumärket ska tappa i anseende och pris genom att det kommer ut billigare partier på marknaden.

”För att få bukt med problemet behöver kvaliteten på skorna kontrolleras långt tidigare i processen, innan de når butik i Sverige”, säger författaren Jennie Dahlén, som granskat mode- och skoindustrin ur ett hållbarhetsperspektiv.
Foto: Pressbild

Enligt författaren Jennie Dahlén, som granskat mode- och skoindustrin ur ett hållbarhetsperspektiv, räknar ofta företagen i branschen med att en viss procent av produktionen inte går att använda, på grund av dålig kvalitet.

– Medan stora klädmärken kommit en bit på vägen med uppförandekoder och kontroller av att reglerna följs i produktionen så har många skoföretag knappt ens börjat det arbetet, säger hon.

Hon konstaterar att skotillverkning ofta innebär en stor belastning på miljön, framför allt på grund av att nästan allt läder som används till skor garvas med giftiga kemikalier, bland annat krom.

– För att få bukt med problemet behöver kvaliteten på skorna kontrolleras långt tidigare i processen, innan de når butik i Sverige, säger Jennie Dahlén.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.