Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sjöfarten släpper ut mer föroreningar än flyget

DI TV storsatsar på journalistik kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Se det senaste avsnittet här.
Flyget är inte den värsta miljöboven bland transportformerna, visar SVT:s granskning. Foto: SHUTTERSTOCK

Naturvårdsverkets officiella statistik om den svenska sjöfartens utsläpp stämmer inte, visar en granskning som SVT har gjort. 

I själva verket släpper sjöfarten ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad man tidigare trott. 

Den officiella statistiken kring den svenska sjöfarten är inte aktuell. De siffror som Naturvårdsverket, som ansvarar för statistiken, är inte heltäckande, skriver SVT. 

De siffror som man tidigare trott stämmer är egentligen bara hälften av alla utsläpp.

”Finns mer utsläpp som är Sveriges ansvar”

– Vi ser ungefär dubbelt så höga bränsleförbrukningar från inrikes sjöfarten jämfört med vad vi tidigare trott, och därmed också dubbelt så höga utsläpp, säger Fredrik Windmark, luftmiljöexpert på SMHI, till SVT. 

Han har granskat utsläppen genom en ny metod: att med gps-data spåra alla fartyg som går mellan svenska hamnar. Utifrån detta har man sedan räknat på hur mycket fartygsbränsle varje fartyg gör av med. 

Fredrik Windmark, luftmiljöexpert på SMHI. Foto: SMHI

Myndigheter har tidigare inte räknat på detta sätt, utan i stället räknat på hur mycket fartygsbränsle som säljs. Det har gjort att man har misstagit inrikes sjöfart för internationell trafik, enligt SVT. 

– Det innebär ju att det finns mer utsläpp som är Sveriges ansvar, som vi måste stå till svars för till klimatkonventioner och luftmiljökonventioner, säger Fredrik Windmark.

”Ett bättre sätt än det vi hade”

De senaste officiella siffrorna är från 2016 och har uppmätts med en gammal metod. De visar att inrikes sjöfart släpper ut 342 000 koldioxidekvivalenter – men med den nya metoden uppgår utsläppen till 662 000 ton. Där står den kommersiella trafiken för 488 000 ton, medan resten kommer från fritidsbåtar. 

Sjöfarten släpper ut nästan dubbelt så mycket föroreningar än vad man tidigare har trott. Foto: TT NYHETSBYRÅN / Bjorn Larsson Rosvall

Det kan jämföras med inrikesflygets siffror för 2016 som ligger på 554 000 ton.

Den nya metoden med spårning med gps-data har använts i ett samarbete mellan SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten, och förhoppningen är stor att den ska hjälpa till att förbättra statistiken kring sjöfartens miljöutsläpp. 

– Jag vet att andra länder också tittar på att använda just den här datan för att uppskatta utsläppen från sjöfarten, så det här är helt enkelt ett bättre sätt än det vi hade tidigare, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.