Sjöfarten dubbelt så stor klimatbov som vi trott

Foto: TT NYHETSBYRÅN / Bjorn Larsson Rosvall
Den nya beräkningsmetoden har förbättrat kvaliteten avsevärt, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.
Foto: Pressbild

Utsläppen från inrikes sjöfart är mer än dubbelt så stora än svenska myndigheter tidigare trott. 

En ny, mer säker, beräkningsmetod visar att utsläppen ökat från 2010 och framåt.  

– Gapet till klimatmålet för transporter har ökat med den nya metoden, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska enligt Sveriges klimatmål minska med minst 70 procent till senast år 2030, jämfört med 2010. Den nya statistikmetoden visar nu att utsläppen ökat från 2010. 

Dock står sjöfart för en liten del av de totala transportutsläppen, cirka fyra procent år 2017. Det gör att gapet till klimatmålet för den totala transportsektorn trots detta blir relativt liten. 

Den nya beräkningsmetoden har tagits fram av SMHI, Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Den visar att växthusgasutsläppen från inrikes sjöfart för 2018 var 738 000 ton koldioxidekvivalenter. Och utsläppen från 1990 och framåt är betydligt mer jämna än den tidigare statistikmetoden visat.


https://datawrapper.dwcdn.net/gOBW7/2/

– Kvaliteten på statistiken för utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar har förbättrats avsevärt med den nya metoden. Metoderna för att beräkna utsläpp förbättras kontinuerligt och statistikens kvalitet blir därför högre över tid säger Jonas Allerup, i ett pressmeddelande.

Även luftföroreningarna ökar

Även utsläppen av luftföroreningar, exempelvis kväveoxider, är mer än dubbelt så stora än man tidigare sett. Att hålla sig under utsläppstaket enligt EU:s direktiv för år 2030 blir nu svårare, skriver Naturvårdsverket. 

I Inrikes sjöfart ingår bland annat godstransporter mellan svenska hamnar, sjöburen kollektivtrafik och fritidsbåtar.

Den nya metoden bygger på så kallad AIS (Automatic Identification System data) och fungerar som en GPS som spårar fartyg mellan svenska hamnar. Med hjälp av en modell kallad Shipair uppskattas hur mycket bränsle varje fartyg gör av med. 

Och det är bränsleförbrukningen som sedan används för att beräkna utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar. Enligt Naturvårdsverket ger metoden mer exakta beräkningar än den tidigare. 

Den byggde på att oljeleverantörer uppskattade hur mycket av det sålda bränslet som användes för inrikes respektive utrikes sjöfart. 

I en å utanför Helsingborg finns inte mycket vattenliv kvar 

Fiskarna fick fly vattnet, upp på land för att kippa efter luft.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.