Sabuni: ”Man ska inte skrämma folk till förändring”

Expressen TV träffar L:s partiledare under Stockholm Pride
Nyamko Sabuni vill att Liberalerna ska profilera sig i klimatfrågan.
Foto: LISA MATTISSON
Nyamko Sabuni.
Foto: LISA MATTISSON

Liberalerna ska bli ett klimatparti.

För Expressen ger Nyamko Sabuni sin syn på klimatskam, rödgrön symbolpolitik och varför tågen aldrig kommer ersätta flygandet.

Den nya partiledaren vill i stället sprida näringslivets optimism:

– Detta verkar politikerna inte riktigt förstå. Det blir, som Stefan Löfven brukar säga, politiskt käbbel i stället för att lyssna på forskning och innovation. 

Nyamko Sabuni är klädd i grönt. Expressen möter Liberalernas nya partiledare på Clarion Stockholm i samband med att hotellet har förvandlats till Pride House. Under dagen har hon träffat både RFSU och HBT-liberaler för samtal om partiets politik.

Liberalerna har länge haft en drivande roll i arbetet för hbtq-rättigheter, framhåller Nyamko Sabuni. I år är det 75 år sedan den liberale justitieministern Thorwald Bergquist avkriminaliserade homosexualitet, 40 år sedan L-ledamoten Barbro Westerholm tog initiativ till att avskaffa sjukdomsstämpeln och 10 år sedan könsneutralt äktenskap blev verklighet.

Kampen för liberala reformer fortsätter. Men när partiet nu går in i en nystartsfas ska Nyamko Sabuni sätta sin prägel på Liberalerna. Det kommer innebära något mer än Jan Björklunds EU, skola och försvar.

Hon vill erbjuda svar på väljarnas viktigaste frågor. Inte minst klimatfrågan.

– Miljö- och klimatfrågor var inte det jag fokuserade på under min förra period som politiker. Men efter mina sex år som hållbarhetsdirektör på ÅF har jag kommit att både förstå hur akut klimatfrågan är men också att det finns tekniska lösningar för att nå fossilfria samhällen. Klimatfrågan har kommit att bli väldigt viktig för mig och jag vill verkligen bidra till att politiken gör rätt saker för att nå resultat, säger Nyamko Sabuni.

Hur akut är det?

– Det är akut. Men att exempelvis säga att jordklotet inte finns kvar om tio år är bara dumt. Man ska inte skrämma folk till förändring, men man bör uppmuntra och entusiasmera människor till förändring. 

”Förstår inte Miljöpartiets motstånd”

Nyamko Sabunis första sakpolitiska utspel som partiledare handlade om att elektrifiera svenska motorvägar som ett led i att minska lastbilstrafikens klimatpåverkan. I Almedalen presenterade hon ett förslag om en särskild elektrifieringskommission – som kort därpå fick nobben av regeringen.

– Även om jag inte ser behov av en ny kommission just nu, så är det välkommet att även Liberalerna är positiva till en omfattande elektrifiering, sade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till Dagens industri.

Enligt Nyamko Sabuni får folk gärna leva klimatsmart – men det kommer inte att förändra särskilt mycket.
Foto: LISA MATTISSON

Nyamko Sabuni säger att svensk klimatpolitik många gånger har fel perspektiv. Hon menar att en omfattande elektrifiering kommer att kräva kärnkraft.

– Vi ser ett globalt behov av fossilfri energi och det måste innebära att kärnkraft har en viktig del i energimixen. I Sverige talar vi i stället om bioenergilösningar, men om vi byter ut kärnkraft mot biobränsle betyder det att vi faktiskt bara ökar utsläppen. Kärnkraften är fossilfri och att vi nu avvecklar reaktorer är att gå bakåt. Hur bra biobränslen än är kommer de aldrig att vara så fossilfria som kärnkraft. 

Exempelvis utsläpp vid avskogning?

– Ja, precis. Skogen är jättebra, den fungerar både som kolsänka och förnyelsebar energikälla, men den har utsläpp när den omvandlas till energi. Då är det dumt att byta ut något som släpper ut noll mot något som släpper ut mer. Jag förstår därför inte miljörörelsens eller Miljöpartiets motstånd mot den renaste energikällan som vi har, vid sidan av solkraft och vindkraft.

Sågar elcykelbidraget

Nyamko Sabuni riktar skarp kritik mot det hon anser är symbolpolitik från regeringens håll:

– Först skrämmer man folk med att klimatfrågan är akut, sedan vidtar man åtgärder som kostar ganska mycket pengar men som inte ger resultat, till exempel att investera i elcyklar, säger hon.

– Med den sittande regeringen har utsläppen ökat och det beror på att man inte vidtar rätt åtgärder. Utsläppen kommer från industrin och trafiken, men vi kan inte tro att hela Sverige ska byta ut bil mot elcykel. Och vi kan inte köra fler eldrivna fordon och samtidigt avveckla kärnkraften. Det finns ingen konsekvensanalys i det regeringen gör. Många av regeringens åtgärder kan låta bra men de ger inga resultat. 

Enligt Nyamko Sabuni får folk gärna leva klimatsmart – men det kommer inte att förändra särskilt mycket.

– Jag har inget emot att enskilda gör bra val för klimatet, men det är inte dessa val som gör att samhället kommer ställa om till det fossilfria. Vi behöver se över hur vi ska hantera vår trafik i framtiden och då menar jag att det är el som kommer att försörja våra bilar med energi. Elen måste vara ren. Den industri som tillverkar våra produkter måste vara ren. Det är där vi måste minska klimatpåverkan.

Har det blivit för mycket fokus på den enskildes ansvar?

– Det kanske aldrig kan vara för mycket fokus. Men balansen mellan vad den enskilde kan göra och vad systemet måste göra är inte alls den jag skulle önska. I den allmänna diskussionen skambelägger vi individer, och jag tror inte att individer är förändringsbenägna om de känner skam. Dessutom tycker jag att man ska göra saker av lust och kunskap. Kunskap innebär att du kan göra bra val när du reser, äter och värmer ditt hem. Det är jättebra. Men det är inte ditt val som kommer att förändra samhället – teknik och innovation behövs för omställningen. Näringslivet måste ta fram dessa lösningar och politiken måste sätta ramar. Då tror jag också att man kan ge den enskilda människan lusten att göra mer. 

Under tiden som hållbarhetschef på ÅF stärktes Nyamko Sabuni i sin teknikoptimism.
Foto: LISA MATTISSON

I vilken omfattning kommer vi behöva ställa om?

– Om vi säger så här. I stället för att säga att vi inte ska resa, behöver vi se till att vi faktiskt kan resa bekvämt och relativt snabbt till de resmål vi är intresserade av. På grund av teknisk utveckling kommer vi i dag väldigt långt på väldigt kort tid, och det vill vi inte avstå från. Alla vill inte nödvändigtvis sitta på ett tåg i tre dygn innan man kommer fram till sitt resmål. Då är det viktigt att vi ser till att flygen är rena. Flygen måste köras på rent bränsle. Flygen kanske ska elektrifieras. Även om vi väljer att flyga lite mindre kommer folk fortfarande att flyga. Inte ens statsråden som ansvarar för de här frågorna tar tåg till Afrika för politiska möten – de flyger dit. Och för varje flygtur orsakar vi utsläpp. Därför är det viktigt att fokusera på hur vi får flygen rena snarare än att resa mindre, säger Nyamko Sabuni.

”Det blir politiskt käbbel”

Sedan Nyamko Sabuni lämnade politiken 2013 och fram till årets partiledarstrid har hon arbetat som hållbarhetschef på teknikkonsultbolaget ÅF. Där stärktes hon i sin tro på ny teknik.

– Det finns en optimism om att det finns lösningar på de akuta problem som mänskligheten har framför sig. Detta verkar politikerna inte riktigt förstå. Det blir, som Stefan Löfven brukar säga, politiskt käbbel i stället för att lyssna på forskning och innovation. Låt oss satsa och investera. Är det något som alla partier bör vara överens om inom ramen för klimatpolitiken är det hur vi bör använda forskning, innovation och tekniska lösningar för att nå våra mål. 

Hur kommer man att märka av att Liberalerna profilerar sig i klimatfrågan?

– Det är viktiga frågor för mig och jag är väl insatt i vad det handlar om. Vi kommer att lyfta fram frågan de kommande åren med konkreta förslag på vad vi ska göra. Att elektrifiera våra vägar är inget som staten nödvändigtvis måste betala för. Det finns betalningsmodeller där näringslivet också ser fördelar med att göra det här – de som tillverkar bilar och de som sitter på tekniken. Sedan behöver vi se till att förse vägarna med el och då måste vi också diskutera energipolitiken. Just nu diskuteras en sak i taget, vi ser inte helheten, och det är därför vi föreslog en elektrifieringskommission. Dess uppdrag blir att se helheten och ge förutsättningar för att den bästa tekniken ska användas för att omvandla godstrafiken mot renare transporter.

Du har sagt att du vill lyfta profiler inom Liberalerna som en del i att partiet ska växa i hela landet. Hur kommer det arbetet se ut?

– Eftersom det finns många viktiga frågor att bedriva måste vi ha många personer som får utrymme, chans och stöd att utveckla politiken på olika områden. Och som också får komma ut och kommunicera den i media och i landet där vi träffar väljare och medlemmar. Jag kommer att presentera det team som kommer ansvara utvecklingen och kommunikation av politiken framöver – de kommer att vara extremt viktiga för Liberalerna för att få ut vårt budskap och se till att vi gör ett framgångsrikt val 2022.

”Jag har ett antal platser jag vill besöka för att lära mig mer om lösningar i miljö- och klimatpolitik”, säger Nyamko Sabuni.
Foto: LISA MATTISSON

– Utgångspunkten ska vara att vi svarar på de frågor som väljarna ställer, inte de frågor som vi själva tycker är intressanta. Klimat- och miljöfrågor är jätteviktiga, men det finns också andra viktiga frågor för vår tid som andra i partiet kan fördjupa sig i. Då måste jag se till att den som verkligen kan de här frågorna får jobba med dem, och att vi samtidigt kan ta in expertis utifrån i utvecklingsarbetet.

Du sitter inte i riksdagen. Hur kommer ditt dagliga arbete att se ut i höst?

– Jag kommer att jobba nära riksdagsgruppen och Johan Pehrson som är den som ersätter mig i riksdagsdebatter. Men att inte vara riksdagsledamot skapar också utrymme för mig att resa runt i landet och fortsätta min dialog med medlemmar och väljare, som påbörjades i processen för partiledarvalet. Sedan har jag ett antal platser jag vill besöka för att lära mig mer om lösningar i miljö- och klimatpolitik, kanske också besöka andra länder och se vad som händer runtom i världen, vad Sverige och EU behöver göra för att bistå till utvecklingen i andra länder, säger Nyamko Sabuni.

LÄS MER: Här hittar du fler nyheter från Expressen Klimat

NYAMKO SABUNI OM...

...Pride

– Vi har många lagar på plats som inte alltid efterlevs i vardagen. Många hbtq-personer utsätts för hot, våld, kränkningar och diskriminering. Det sker på skolor, offentliga platser och i möten med välfärdens institutioner. Det är sorgligt att höra att årsrika hbtq-personer – den generation som föddes under en tid då homosexualitet var kriminaliserat – fortfarande behöver försvara sin livsstil inom exempelvis äldreomsorgen. Vi behöver också se över lagar när det gäller juridisk könstillhörighet. Det bär med sig många problem när man byter juridiskt kön, man börjar från noll, det är som att man är pånyttfödd utan historia. Det man äger och har åstadkommit i livet ska kunna följa med naturligt.

...hedersförtryck mot hbtq-personer

– Först och främst tycker jag att vi ska fira det faktum att hedersproblem nu är accepterat av alla som ett stort problem som måste hanteras. En hel del åtgärder har vidtagits och det tycker jag är oerhört viktigt. Hbtq-personer inom gruppen som drabbas av hedersproblem är dubbelt utsatta. De riskerar straff inte bara för sitt beteende utan också för den de är. Det är en fråga som vi behöver hantera bättre. Vi ser också att nyanlända hbtq-personer utsätts för hot och våld på flyktingboenden, där har Migrationsverket en uppgift i att säkra dessa miljöer. Men det mest akuta hotet i dag ligger i det som högerextrema krafter utsätter hbtq-personer för. Vi kan inte tolerera att demokratin används för att underminera demokratin.

...att L vill prioritera höjda polislöner och stöd till kommunerna i höstens budgetförhandling

– Även i kommuner med de högsta kommunalskatterna fungerar inte välfärden som den ska. Folk vill känna trygghet i att polisen kommer när man behöver det, att man får hjälp när man behöver vård. Senast i dag läste jag i DN om en kvinna som tvingas föda barn hemma för det finns inte plats. Sådant får inte inträffa i ett välfärdssamhälle. Välfärden måste prioriteras, sedan får vi återkomma till exakt hur. 

...att Arbetsförmedlingens generaldirektör slutar först i mars

– Det är olyckligt att regeringen har en för samhället strategisk myndighet – som ska genomgå en stor reformering – som är ledarlös i nio månader. Trots högkonjunktur får vi in fler inskrivna arbetssökande, många är lågutbildade och en hel del är kvinnor med invandrarbakgrund. Vi ser att de program och insatser som finns till den gruppen inte används i den grad det behövs. Det behövs en ledare för att arbetet ska utföras på bästa sätt. Vänta inte nio månader, lös det nu.

...bevakningen av Liberalernas partiledarstrid

– Det intresse som har visats för vår partiledarprocess har varit bra. Jag tror också att det kan ha bidragit till att opinionssiffrorna nu vänder, visserligen från en väldigt låg nivå. Både jag, Erik Ullenhag och Johan Pehrson har kunnat göra våra röster hörda. Under utfrågningarna har vi kunnat berätta om den liberala visionen. Jag har kunnat berätta om min vision. Det gör att fler kanske förstår vad Liberalerna vill med Sverige och framtiden. Det har betytt mycket för mig och för partiet och kommer vara viktigt för arbetet framåt. 

...att januariuppgörelsen saknar en gemensam vision

– För mig kommer det att vara viktigt att Liberalerna har en vision i varför vi stöder avtalet. Min vision utgår från att vi ska skapa ett bättre Sverige, möjligheternas Sverige för fler. Där vi minskar utanförskapet, där vi ser till att fler kommer i arbete och där vi ser att våra barn får den utbildning de har rätt till. Med en liberal vision kan vi förklara varför vi prioriterar som vi gör inom ramen för budgetförhandlingar eller 73-punktsprogrammet.

...framtidens politiska utmaningar

– Jag tror att vi kommer in i en tid där migrationen kommer att fortsätta öka, och ett enskilt land eller en region som EU kommer inte kunna hysa in alla som kommer behöver komma hit. Då är det viktigt att skifta perspektiv och ställa sig frågan vad vi kan göra där borta för att det ska bli bättre. Jag tror att många i Sverige med utländsk bakgrund gärna bidrar till den diskussionen, kring vad som händer i forna hemländer och vad man kan göra för att det ska bli bättre. Det är trots allt familjer och släktingar som är kvar där. Det kan handla om bistånd, handel, diplomatiska samtal och näringsliv. Svenska företag vill investera mer i de här länderna. Vad saknar företagen för att göra det i större utsträckning? Mycket behövs för att på riktigt påbörja ett bilateralt samarbete som inte bara innebär att vi alltid håller vår hand ovanför för att ge, och att de håller sin hand nedanför för att ta emot. Det krävs jämlika villkor i samarbetet. Då är handelsfrågor, företagarfrågor och exportfrågor väldigt viktiga.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.