Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så ser världen på den globala uppvärmningen

Theewaterskloof damm utanför Kapstaden har nästan sinat pågrund av torka. Foto: TORBJÖRN SELANDER
I Sverige påverkades lantbruket i stort på grund av förra sommarens torka. Foto: CHRISTINE OLSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ländernas klimatplaner ser vitt skilda ut. Foto: JOACHIM WALL

Skogsbränder, extremvärme och smältande isar.

Klimatförändringarna märks av – men trots det finns stora skillnader i hur jordens befolkning ser på problemen, skriver Bloomberg.

LÄS MER: Här hittar du fler nyheter från Expressen Klimat

Den globala uppvärmningen är som namnet avslöjar ett globalt fenomen. 

Klimatförändringar syns på flera håll runtom jorden, exempelvis genom extremvärme i södra Europa, översvämningar i Argentina, torka i Sydafrika och skogsbränder i såväl amerikanska Kalifornien som ryska Sibirien.

Men trots det har jordens befolkning vitt skilda åsikter och perspektiv på klimatförändringarna, rapporterar Bloomberg.

Klimatförändringar skapar debatt

Vid EU-valet i maj syntes ett rejält uppsving för gröna partier med fokus på klimatfrågor. Likväl har klimatet och miljön blivit allt viktigare i flera länder runtom i världen. 

Men samtidigt finns där länder som går åt ett helt annat håll.

Vid det australiska valet i maj förlorade Labor-partiet som drev emot kolindustrin och förespråkade hållbara lösningar för klimatet. I stället blev det den konservativa regeringen med fokus på ekonomin som vann.

I Kanada, där det väntas val i oktober, ser frågan om kolskatt ut att bli avgörande för väljarna, skriver Bloomberg.

G20-möte i veckan

Under veckan kommer nationerna i G20 mötas för diskussioner i Japanska Osaka.

Enligt Bloomberg finns en stor risk att ländernas ideologiska skiljaktigheter leder till att lite resultat läggs fram vad det gäller klimatet.

I värdlandet självt har de senaste opinionsmätningarna visat att intresset för att diskutera klimatförändringar minskat sedan toppmätningar 2007.

Samtidigt kan resultatet bero på en minskad tro på att enskilda länder kan göra förändringar som i sig innebär en förbättring för klimatet, skriver Bloomberg.

Så ser världen på klimatförändringarna

Europa

Enligt EU-parlamentets ”Europabarometer” som besvarats av 27 973 personer från de 28 EU-länderna (Storbritannien uteslöts) uppgav 43 procent att klimatförändringar och miljöskydd var den viktigaste frågan inför EU-valet. Det är en ökning på åtta procentenheter sedan i fjol.

 

Totalt sett ansågs klimatet vara den fjärde viktigaste frågan, efter ekonomi och tillväxt, ungdomsarbetslöshet och immigration.

 

De länder där flest uppgav att klimatet var den viktigaste frågan var Sverige, Nederländerna, Danmark, Finland, Belgien, Luxemburg och Tyskland.

 

Nordamerika

 

En opinionsmätning från Quinnipiac University som publicerades i december 2018 visade att 69 procent av väljarna oroade sig för klimatförändringar. Uppdelat i väljarblock var 92 procent av de demokratiska väljarna oroade för klimatet, medan motsvarande andel för republikanerna blev 36 procent.

 

Även i Kanada gjordes en liknande undersökning av Abacus Data, där 74 procent av väljarna kände sig oroliga för klimatförändringar.

 

Sydamerika

 

I Sydamerika visar fler opinionsmätningar på ett mindre engagemang för klimatfrågor. I opinionsmätningar som gjorts i bland annat Argentina och Mexiko nämns klimatet inte bland väljarnas viktigaste frågor. I Brasilien, där klimatförändringarna syns tydligt i skövlingen av Amazonas och den efterföljande torkan, uppgav bara en procent en oro för klimatet i en mätning från Ibope.

 

Asien

Likt vid alla kontinenter är intresset delat i Asien. I Japan frågas inte väljare om klimatet är en prioritet, men samtliga politiska partier har klimatplaner i sina manifest. Partierna har gemensamt kommit överens om att minska sitt utsläpp av koldioxid med 80 procent fram tills 2050.

 

Annorlunda ser det ut i Indien. Trots landets utbredda luftföroreningar ligger väljarnas största fokus på mer statligt stöd åt lantbruket. Från politikerna har få initiativ tagits å klimatets vägnar, skriver Bloomberg.

 

Även i Mellanöstern ger Bloomberg exempel på länder som inte påvisar något tydligt klimatengagemang. I Turkiet, som härjats av våldsamma stormar, kom klimatet inte ens med i en rapport om sociala och politiska trender i landet från Kadir Has University. 

 

I en opinionsmätning i Israel uppgav endast 2,5 av de judiska israelerna och 6,9 procent av de arabiska väljarna att de såg klimatet som en viktig fråga.

 

Afrika

I Afrika syns ett bristande stöd för klimatrelaterade frågor bland väljarna. I såväl Nigeria som Sydafrika och Kenya visar opinionsmätningar att klimatet värderas lågt – om alls. 

 

I Nigeria var det i stället utbildning, säkerhet och elektricitet som värderades högst. I Sydafrika var det jobb och arbetslöshet, korruption och basbehov som elektricitet, vatten och säkerhet som rankades viktigast. I Kenya uppgav sig väljarna prioritera levnadskostnader, arbetslöshet och bristen på kortbaserade betalningssystem högst, enligt Bloomberg.

 

Källa: Bloomberg