Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så påverkas din hälsa av klimatkrisen

Så påverkar förändringarna i klimatet jorden
Klimatkrisen påverkar sjukvården redan i dag. Foto: HELEN RASMUSEN

Barn, gravida kvinnor och äldre löper störst risk att påverkas av extremväder och värme.

Men effekterna av klimatkrisen är redan kännbara för alla inom sjukvården.

Klimatkrisen gör människor sjukare. Bland sjukdomstillstånden som förvärras innefattar allt från säsongsallergier till hjärt- och lungsjukdomar.

Barn, gravida och äldre löper störst risk att påverkas av extremväder och stigande temperaturer. 

Men för patienter, läkare och forskare är effekterna av klimatkrisen redan kännbara inom varje specialområde av vården – och värre väntas det bli.

– Det finns forskning som indikerar att våra receptbelagda mediciner orsakar skada på grund av förändringar i värmemönstren, säger Aaron Bernstein, sjukhuspediatriker och en av cheferna på Center for Climate, Health and the Global Environment vid Harvard University.

– Det finns bevis för att extrema väderhändelser påverkar viktiga medicinska förråd, så vi kan inte göra saker som vi brukar göra, eftersom dropp inte finns tillgängligt. Och det finns bevis för att extrema väderhändelser slår ut elektricitet mer och mer, och det är ett enormt problem för att sjukhusen ska kunna erbjuda vård.

Ett exempel i närtid är en studie publicerad i the Journal of the American Medical Association, som fann att det är mindre troligt att lungcancerpatienter som genomgår strålbehandling överlever om en orkankatastrof stör deras behandlingar.

En artikel i New England Journal of Medicine från augusti listar dussintals liknande studier som visar hur klimatkrisen påverkar varje område av vården.

– Klimatkrisen påverkar inte bara våra patienters hälsa, utan våra möjligheter att ge vård och att göra vårt jobb. Det sker redan i dag, säger Renee Salas, medförfattare till rapporten, som undervisar i akutvård på Harvard Medical School.

Allergier

Klimatförändringar förvärrar allergier. 

Allteftersom temperaturerna ökar producerar växter mer pollen under längre tid, vilket gör allergisäsongerna mer intensiva. 

Ökad koncentration av koldioxid i atmosfären gör att plantor växer mer och producerar mer gräspollen, vilket orsakar allergier för ungefär 20 procent av befolkningen. Koldioxid kan också öka de allergiorsakande effekterna av pollen.

Neelu Tummala, öron-, näsa-, halsspecialist på George Washington Medical Faculty Associates i Washington DC, säger att hon träffar många patienter med allergisk rinit, eller inflammation i näshålan, nästäppa eller rinnande näsa.

– Det brukade vara så att trädpollen bara fanns på våren, gräs på sommaren, och malörtsambrosia på hösten. Men de börjar sammanfalla mer och mer, berättar Tummala. 

En av Tummalas patienter, Kelly Kenney, var säsongsallergiker som barn, men lider nu av smärtor i bihålorna, tryck i öronen, och nästäppa året om.

– De senaste fyra åren har mina symptom blivit alltvärre, säger Kenney.

Graviditet och nyfödda

Gravida personer är mer känsliga för värme och de luftföroreningar som förvärras av klimatförändringar.

Bruce Bekkar, en förlossningsläkare och gynekolog från San Diego som slutade praktisera för sex år sedan för att lägga mer tid på klimataktivism, har samlat 68 studier från hela USA om sambanden mellan värme, smog, och de små partiklarna av föroreningar som kommer från fossila bränslen, och hur de hänger ihop med för tidiga födslar, låg födelsevikt och dödfödslar. 

Föroreningarna ansamlas när det är varmt och forskning visar att partikelmateria också ökar med klimatkrisen, även om datan inte är lika robust.

Bekkar säger att han och hans medförfattare hittade ett betydande samband i 58 av de 68 studierna. Deras underlag innehåller 30 miljoner födslar i USA.

Bekkar tycker att läkare bör berätta för sina patienter om hur värmeböljor kan leda till för tidigt födda barn och hur man kan skydda barnens hälsa genom att undvika luftföroreningar. 

– Vi ser att vi har ett ökat antal barn som föds försvagade på grund av värme- och luftföroreningar. Det är något helt annat att se klimatförändringar som orsaken till orkaner i Florida. Det är en mycket mer genomträngande och fortgående åverkan.

I utvecklingsländer kan gravida också lida av mat- och vattenbrist. Insektsburna sjukdomar – som Zikaviruset, vilket spreds av myggor – är också ett hot mot foster i utveckling.

Hjärt- och lungsjukdomar

Luftföroreningarna blir värre när temperaturerna stiger, vilket stressar både hjärta och lungor. Föroreningar från de fossila bränslen som orsakar klimatkrisen kan också kopplas till ökade sjukhusvistelser och dödsfall orsakade av hjärt- och kärlsjukdomar, samt ökade astmaattacker och andra andningsproblem. 

Fler intensiva skogsbränder frigör farlig rök i luften, vilket dokumenterats i västra i USA i år. Och varmare dagar leder till mer smog, vilket American Lung Association beskriver som ”en solbränna på dina lungor, vilket kan trigga en astmaattack.”

Risker för barn

Barn under fem år får bära majoriteten av klimatförändringarnas hälsobörda, enligt Salas rapport.

Samantha Ahdoot, en barnläkare i Alexandria, Virginia, behandlade en 11-åring och en 13-åring som flyttat från Florida efter att en orkan förstört deras samhälle och även journaler på deras tidigare sjukhus.

Ett av barnen behövde opereras för en hjärtsjukdom, och var tvungen att börja om processen från början med en ny kardiolog. Båda hade adhd, vilket var svårare att behandla mitt i deras livskaos, och utan journalförda anpassade doseringar av deras medicin. 

Adhoot, som också grundat organisationen Virginia Clinicians for Climate Action upplever att antalet familjer som flyttar till Virginia på grund av väderkatastrofer ökar.

Uttorkning och njurproblem

Varmare dagar gör det svårare att hålla vätskebalansen i schack. Uttorkning kan kopplas till elektrolytisk obalans, njursten, och njursvikt. Patienter som behöver dialys kan få svårare att genomföra behandling vid extremväder. 

Hudsjukdomar

Högre temperaturer och ett allt tunnare ozonlager ökar risken för hudcancer. Samma freoner och gaser som skadar ozonlagret bidrar till klimatförändringar. 

Matsmältning

Värme kopplas till ökad risk för utbrott av salmonella och campylobakter. Extrema regnoväder kan förorena dricksvatten. Farliga alger som frodas i högre temperaturer kan också orsaka tarmproblem.

Infektionssjukdomar

Förändrade temperaturer och regnmönster gör att vissa insekter kan röra sig längre och med dem sprids malaria, denguefeber, borrelia, och West Nile-feber. Kolera och kryptosporidiosis ökar med torka och översvämningar. 

Psykisk ohälsa

The American Psychological Association publicerade en 69 sidor lång guide som visar hur klimatförändringar kan orsaka stress, depression och ångest. De anser att kopplingarna till psykisk ohälsa är ofta inte en del av diskussionen runt klimat och hälsa.

Människor som utsätts för, eller tvingas flytta på grund, av extremväder eller våldsamma konflikter löper högre risk för psykisk ohälsa. Extrem hetta kan också förvärra vissa psykiska sjukdomar.

The University of Maryland’s Howard Center for Investigative Journalism fann att larmsamtal relaterade till psykiska sjukdomar ökade med cirka 40 procent i Baltimore under sommaren 2018, när temperaturen landade över motsvarande 39 grader Celsius. Viss psykofarmaka stör kroppens förmåga att justera temperatur, vilket ökar sårbarheten under en värmebölja.

Neurologiska sjukdomar

Föroreningar från fossila bränslen kan öka risken för stroke. Förbränning av kol producerar kvicksilver – ett nervgift för foster. Sjukdomar som sprids av myggor och fästingar kan öka risken för neurologiska problem. Extrem hetta har också kopplats till cerebrovaskulär sjukdom, en sjukdom som påverkar blodtillförseln till hjärnan.

Näring

Koldioxidutsläpp minskar näringshalten i grödor, minskar nivåerna av protein, zink och järn, och leder till mer näringsbrist. Torka, instabilitet och social orättvisa som kan kopplas till klimatförändringar påverkar också tillgången till mat.

Trauma

Extrema väderhändelser som orkaner, översvämningar och skogsbränder orsakar ofta fysiska skador, bland annat mindre frakturer, krosskador och rökskador. Extrem värme kan kopplas till aggression och våld, och den globala klimatkrisen kan även kopplas till våldsamma konflikter och påtvingad migration.

Av: Emily Holden

Översättning: Sara Malm

Den här artikeln publicerades ursprungligen i The Guardian. Den återpubliceras nu i Expressen genom tidningens delaktighet i Covering Climate Now, ett globalt samarbete mellan över 250 nyhetsredaktioner, för att stärka bevakningen av klimatfrågan.

Foto: Covering Climate Now