Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Så klimatsmart är elbilen – från tillverkning till användning

Världen gör för lite för att anpassa sig till klimatförändringarna, varnar FN:s klimatpanel IPCC i en ny rapport.
Är elbilen verkligen det bästa alternativet? Helt klart ja, menar experten.
Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverige och EU håller på att fasa ut fossilbilarna och ofta presenteras elbilen som den mest effektiva och klimatsmarta lösningen för alla våra transportbehov.  

Men hur bra för klimatet är den egentligen? 

2035 är det slut på försäljningen av fossilbilar i Sverige och resten av EU och den gröna omställningen har stora effekter på köptrenderna redan nu. 

I Sverige stod elbilar och laddhybrider för över hälften av alla nysålda personbilar under januari månad. 

– Det är verkligen ett gigantiskt skifte, säger Anders Nordelöf som forskar på fordons klimatpåverkan vid Chalmers.

Trenden verkar tyda på en större miljömedvetenhet hos konsumenterna. Men är elbilen egentligen så klimatsmart som marknadsföringen hävdar? 

Akilleshälen: Batteritillverkningen

Frågan har skapat mycket debatt bland forskare de senaste tio åren. Ser man bara till avgasutsläpp är elbilen det solklara valet då den inte avger någon koldioxid alls vid körning. Men ser man till bilens hela livscykel uppstår en mer komplicerad bild. 

Enligt tidigare beräkningar skapar elbilar uppåt 40 procent mer utsläpp än fossilbilar under själva produktionen – vilket till stor del har beskyllts på tillverkningen av elbilens batterier. 

Men beräkningarna är baserade på siffror som har passerat sitt bäst före datum, menar Anders Nordelöf.

Anders Nordelöf forskar om transportteknologiers miljöpåverkan på Chalmers tekniska högskola.
Foto: Ulrika Ernström / Chalmers tekniska högskola.

– Tittar man tillbaka tio år var utsläppen vid batteritillverkning väldigt höga och det är den här typen av underlag som många studier har baserats på.

Utsläppen halverade i nya fabriker

Men i dag ser verkligheten annorlunda ut – särskilt i Sverige. På tio år har batteritillverkningen utvecklats och skalats upp till en nivå som gjort produktionen betydligt mer klimatsmart. 

– Per producerad cell kan man säga att minskad energianvändning gör att utsläppen halverats. Dagens anläggningar använder energin och materialen mycket mer effektivt men å andra sidan har batterierna blivit större, säger Anders Nordelöf. 

Något som också ska tas in i beräkning är var elen kommer ifrån. Laddas batterierna med grön el från sol-, vind- eller vattenkraft kommer bilen ha en mycket mindre klimatpåverkan än om batterierna laddas med el från till exempel olja eller kol.

I Sverige och övriga Europa består en stor del av elmixen av förnyelsebar energi – vilket indirekt gör elbilen mer klimateffektiv här än i andra delar av världen.
Foto: SHUTTERSTOCK

I Sverige är andelen förnyelsebar energi i elmixen hög – vilket ytterligare stärker elbilens position som det miljövänliga valet när man köper bil, menar Anders Nordelöf.

– Om du bara laddar med el från fossila bränslen och batterierna inte har tillverkats på ett bra sätt – då ser det inte så bra ut för elbilen. Men det är en mycket osannolik kombination i dag, inte bara i Sverige utan faktiskt på alla stora marknader. Och det är den större trenden med minskande utsläpp som är det viktiga. 

Hållbarhet viktigare än effektivitet

Enligt Anders Nordelöf finns det i slutändan för mycket som varierar från en bil till en annan för att säga huruvida varje enskild elbil alltid orsakar mindre utsläpp jämfört med fossilbilar.

Samtidigt menar han att de som fokuserar för mycket på huruvida elbilen är mer klimateffektiv än bensin- eller dieselbilar missar den kanske viktigaste poängen – att fossila bränslen måste fasas ut oavsett.

– Det blir lätt att man bara tänker i termer av effektivitet. Och energieffektivitet är viktigt, men i en framtida värld där vi tacklar klimatförändringarna och siktar på hållbarhet i en djupare bemärkelse – där förbränner vi inga fossila bränslen alls. Men då är elbilen fortfarande ett fungerande alternativ.

Miljöpartisten: Leasa en elbil

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.