Beskedet: Klimatmålen ska styra alla politiska beslut

Miljö- och klimatministern presenterade under dagen regeringens klimatpolitiska handlingsplan.
Isabella Lövin (MP) under tisdagens presskonferens där hon presenterade regeringens klimatpolitiska handlingsplan.
Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT/TT NYHETSBYRÅN
Isabella Lövin
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nu presenteras regeringens klimatpolitiska handlingsplan. 

Den innehåller 132 åtgärder och innebär att klimatfrågan ska genomsyra alla politikområden. 

– Med klimathandlingsplanen säger vi att all politik är klimatpolitik, säger Isabella Lövin (MP) till Expressen.

– Tar vi Lövins uttalande på allvar innebär det en omprioritering av transport- och infrastrukturpolitiken, säger Roger Hildingsson, forskare i miljö- och klimatpolitik vid Lunds universitet.

Klimatet ska integreras i alla relevanta politikområdet, var budskapet när miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) presenterade Sveriges nya klimatpolitiska handlingsplan vid en presskonferens på tisdagen.

– Den här planen är unik i sin ambition och omfattning. Klimathänsyn ska finnas med i allt vi gör i samhället, säger Isabella Lövin.

Planen är den första i sitt slag och innehåller 132 åtgärder för klimatet. Den presenteras i sin helhet först på onsdagen, efter att ha lämnats över till riksdagen.

En tredjedel av förslagen är helt nya, och vissa tidigare aviserade förslag ska också revideras, enligt Isabella Lövin. Trots handlingsplanen tror ministern inte att klimataktivisten Greta Thunberg kommer att vara helt nöjd.

– Men jag hoppas att hon tycker att vi har kommit en bit på vägen, säger Isabella Lövin till Expressen.

Klimatmålen blir överordnade

En av de övergripande punkterna handlar om att klimatmålen ska få en styrande effekt i alla samhällspolitiska mål. Världsnaturfonden WWF tolkar det som att de transportpolitiska målen nu blir underordnande klimatet.

– Det innebär att man inte ska kunna göra infrastruktursatsningar som går på tvärs med klimatmålen och leder till större utsläpp. Nu måste det här omsättas i praktiken – i väldigt snabb takt, säger Ola Hansén, senior rådgivare inom hållbar energi och klimat på WWF.

Roger Hildingsson, forskare i miljö- och klimatpolitik vid Lunds universitet, anser att det är en stark politisk markering.

– Tar vi Lövins uttalande på allvar innebär det en omprioritering av transport- och infrastrukturpolitiken.

Innebär det stopp för nya motorvägar?

– Inte per automatik. Bedömningen görs i varje enskilt fall. Men det innebär att hänsyn till klimatmålet uppgraderas – den får status och legitimitet i förhållande till andra samhällsmål, säger Roger Hildingsson.

Klimatpolitiska handlingsplanen i tre övergripande punkter:

• Att tillsätta en utredning för att se över all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag.

• Att samhällsmålen i samband med nästa översyn ses över och justeras vid behov så att de ligger i linje med klimatmålen.

• Att konsekvenser för klimatet analyseras för alla politiska förslag där det är relevant.

Rolf Lindahl, talesperson för klimatfrågor på Greenpeace Sverige, välkomnar planen men anser att man måste inkludera finanssektorns roll som en nyckel i omställningen.

– Här behövs ett helhetsgrepp och ett skifte. Svensk finanssektor motverkar inhemska mål genom massiva investeringar i de största kol och oljebolagen i världen. Vi kan inte längre tillåta det.

Mål för svenskarnas flygresor

I klimatplanen ingår det bland annat att se över hur man arbetar med offentlig upphandling. Här finns stor potential att minska utsläppen, enligt Isabella Lövin.

– Det är ett kraftfullt och hittills relativt outnyttjat verktyg i klimatarbetet. En sjättedel av vår bnp går till upphandlingar, och inköpens utsläpp leder till en femtedel av Sveriges utsläpp, säger hon.

Regeringen ska också se över miljöbalken, särskilt när det gäller prövning av verksamhet som ger upphov till utsläpp. Man vill också införa en mer effektiv miljöprövning för verksamheter som vill bli fossilfria. 

Man vill dessutom införa klimatmål för konsumtionsbaserade utsläpp, samt etappmål för utsläppen från flygresor och sjöfart. Man vill även utreda möjligheten att införa miljözoner i hamnar, för att stimulera användningen av landström. 

Gratis parkering för elbilar

En av åtgärderna handlar också om ökad elektrifiering, med möjlighet för kommunerna att erbjuda gratis parkering för elbilar, och att kunna utnyttja lyktstolpar som laddstationer. Samtidigt ska man införa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik senast 2022.

– Sådant som gör att det underlättar att välja klimatvänliga alternativ är nyckeln. Vi kommer bara så långt med varningar om klimatförändringar. Det gäller att skapa visionen om att omställningen hjälper oss att leva ett behagligare och hälsosammare liv, säger Björn-Ola Linnér, professor i internationell klimatpolitik vid Linköpings universitet.

Han ser klimathandlingsplanen som ett viktigt steg framåt.

– Man tar ett helhetsgrepp på klimatpolitiken som man inte gjort förut. Men inte ens miljö- och klimatministern tror att detta sätter kursen helt och hållet mot att vara klimatneutrala 2045.

Ingår i Sveriges klimatlag

Regeringen ska också ta fram en strategi för bioekonomi, och en plan för ett fossiloberoende jordbruk. En myndighet kommer även få ansvar för att föra register över arbetsmaskiner, som står för 7 procent av utsläppen.

– En liten favorit är att vi ska undersöka möjligheterna till ett returplastraffinaderi i Sverige. Tyvärr är det mycket plast som bränns i dag och vi behöver sluta kretsloppen kring användningen av våra råvaror, säger Isabella Lövin.

Fler röster om klimathandlingsplanen

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl är orolig över att tiden för genomförande är knapp.

– Nu måste fokus ligga på att snabbt sjösätta de förslag som läggs fram i planen och samtidigt klimatsäkra kommande budgetar. Inte en enda krona av skattebetalarnas pengar, varken direkt eller indirekt, får gå till att fortsätta förbränna fossila bränslen, säger hon i en kommentar.

Mette Kahlin McVeigh, chef för tankesmedjan Fores klimatprogram, är också bekymrad över att regeringen inte gjort en konsekvensanalys om planen leder till de nödvändiga utsläppsminskningarna om 5 till 8 procent per år.

– Formuleringar såsom ”utreda”, ”undersöka”, och ”se över” är nödvändiga, men inte tillräckliga för att nå klimatmålen, säger hon i en kommentar.

Hon får medhåll från Ingrid Bonde, ordförande för Klimatpolitiska rådet, som konstaterar att planen saknar en prioriteringsordning och tidsplan. Hon vill också se förslag som främjar engagemang från medborgarna, samt skarpa förslag för näringslivets omställning.

– För att kunna bedöma om handlingsplanen lever upp till klimatlagens krav vore det av värde om propositionen innehåller en analys över den samlade effekten och därmed regeringens egen bedömning över hur målen om nettoutsläpp till 2045 ska nås, säger Ingrid Bonde i ett pressmeddelande.

Planen har förhandlats fram mellan S, MP, C och L och är en del av klimatlagen som klubbades i riksdagen 2017. Klimatlagen innebär att utsläppen från transporter ska ha minskat med 70 procent år 2030 och år 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp.

En ny klimatpolitisk handlingsplan ska presenteras var fjärde år, året efter ett ordinarie riksdagsval. 

Planen inkluderar inga steg för att fasa ut fossila och klimatskadliga subventioner, som i dag finansieras med 30 miljarder kronor per år.

– Den frågan är inte tydligt utskriven i handlingsplanen, utan den kommer vi komma till senare. Vi har kommit överens med C och L om en stor skattereform, säger Isabella Lövin till Expressen.

”All politik är klimatpolitik. Alla ministrar är klimatministrar”, skriver biträdande finansminister Per Bolund (MP) om klimathandlingsplanen på Facebook. Vad innebär det?

– Alla måste vara klimatförkämpar om vi ska klara av den här omställningen. Det funkar inte om jag som klimatminister gör allt vad jag kan för att minska utsläppen och andra ministrar inte alls tänker på det. Med klimathandlingsplanen säger vi att all politik är klimatpolitik. 

Isabella Lövins klimatsvar – på tre minuter:

Snabba frågor om klimatet till MP:s språkrör.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.