Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Populära maten som hotas av klimatkrisen

Psykolog Kali Andersson ger tips.
Hewan Temesghen är generalsekreterare för Faitrade Sverige.
Foto: Fabian Sturm
Kakao är mycket känsligt för torka, som påverkar både dess tillväxt och skörd.
Foto: Sofia Eriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kaffeproduktionen påverkas av ökade temperaturer.
Foto: Shutterstock / Shutterstock
Nästan hälften av alla befintliga produktionsområden beräknas bli olämpliga.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

En ny rapport visar att klimatförändringarna hotar försörjningen för miljontals odlare och produktionen av flera livsmedel. 

Sex populära råvaror kan påverkas redan 2050.

– Resultaten är alarmerande, det är inte rimligt, säger Hewan Temesghen på Fairtrade. 

Forskare i Schweiz och Nederländerna har tittat på hur produktionen av banan, kakao, sockerrör, kaffe, te och bomull, påverkas av klimatförändringarna.  

– Försörjningen för miljontals odlare och framtiden för några av våra favoritprodukter hotas. Det krävs en kraftfull klimatpolitik och att fler aktörer tar ansvar, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige. 

Enligt Yann Clough, professor i miljövetenskap vid Lunds universitet, har den negativa utvecklingen börjat synas på flera håll. 

– Redan nu är vissa grödor och regioner under stor press av ökade temperaturer och mer varierad nederbörd, säger han.  

Banan 

Om utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i samma takt som i dag kommer världens största bananexporterande länder, Ecuador, Colombia och Costa Rica, att drabbas av betydligt fler dagar med extrema temperaturer. 

Detta innebär en risk för att grödornas tillväxt minskar och främjar dessutom förödande svampangrepp som riskerar att slå ut hela skördar.

– Bananer är inte bara viktiga för den ekonomiska försörjningen, de ska även mätta många magar, säger Hewan Temesghen. 

Kakao

Kakaons tillväxt och skörd påverkas mycket av torka. Två tredjedelar av all kakao produceras i Ghana och Elfenbenskusten, där marken riskera att bli obrukbar. 

– Odlarna har ofta en inkomst som ligger under Världsbankens definition av extrem fattigdom. De har därför inte de ekonomiska förutsättningarna att investera i hållbart jordbruk. Fattigdom är dessutom grundorsaken till att 1,6 miljoner barn arbetar på kakaoodlingar i Elfenbenskusten och Ghana, berättar Hewan Temesghen. 

Kaffe

Kaffeproduktionen påverkas av ökade temperaturer, mer oförutsägbar nederbörd och utdragen torka. 

Den odlingsbara marken för kaffe riskerar att halveras till år 2050.  

– Resultaten är alarmerande. Det är inte rimligt att odlarna som har bidragit minst till klimatförändringarna och tjänar minst, ska behöva bära kostnaderna för att motverka och anpassa sig till klimatförändringarna, säger Hewan Temesghen. 

Experten: ”Krävs ökade investeringar” 

Enligt Hewan Temesghen krävs det minskade utsläpp, pengar som når odlarna, handelsavtal som främjar hållbara produkter och att ekonomiskt starka länder lever upp till sina löften. 

– Världshandelns regelverk behöver stärkas så att företag uppmuntras att ta ansvar för miljön och betala priser så att odlarna kan försörja sig och investera i ett hållbart jordbruk, säger Hewan Temesghen. 

Miljöforskaren Yann Clough menar att åtgärderna är kostsamma och det är osäkert vilka investeringar som lönar sig. 

– Utmaningen är att anpassa åtgärderna efter platsen och förvalta resurser på landskapsnivå. Många småodlare producerar i regioner som är underutvecklade när det gäller infrastruktur, kunskap och stöd, säger han. 

Vad är Fairtrade?

Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.


Källa: Fairtrade.se 

Under FN:s klimatmöte i Glasgow utlovades ett stort stöd på nästan nio miljoner till forskning om anpassning av jordbruk i utvecklingsländer, bland annat av Sverige.  

– Det är bra eftersom det inte har lagts tillräckliga medel på sådana satsningar under många år, säger Yann Clough.

Vad kan man göra som konsument? 

– Gör medvetna val när du handlar. Välj varor som har en tredjeparts-oberoende certifiering som bidrar till ekonomisk, social och hållbar utveckling, säger Hewan Temesghen. 

Klimatförändringarnas effekter på produktion

Banan

• Tillräckligt med nederbörd under varje månad krävs, eftersom torra perioder påverkar tillväxten och ökar produktionskostnaderna

• Höga temperaturer och torrperioder minskar tillväxten

• Höga temperaturer främjar spridningen av skadedjur och sjukdomar 

Detta leder till: 

• Värmeböljor

• Torrperioder

• Omfattning av tropiska cykloner


Kakao

• Mycket känslig för torka, vilket leder till högre dödlighet och stora skördegap

• Ökade temperaturer och evapotranspiration begränsar produktionen på grund av minskad fotosyntes

• Översvämningar begränsar tillväxten och kan leda till högre växtdödlighet

Detta leder till: 

• Torrperioder

• Värmeböljor

• Extrema nederbördshändelser


Kaffe

• Snävt klimatområde påverkas av temperaturökningar

• Behöver förutsägbar nederbörd utan längre torkperioder

• Längre perioder med höga temperaturer hämmar tillväxten och leder till blomabort

• Perioder med höga temperaturer ger ökad förekomst av skadedjur och snabbare bär mognad, vilket leder till lägre skörd och kvalitet

Detta leder till: 

• Torrperioder

• Värmeböljor


Bomull

• Längre perioder med höga temperaturer påverkar tillväxten och leder till att unga bollar separeras

• Förhållanden med vattenbrist minskar fotosynteshastigheten

Detta leder till: 

•Torrperioder

• Värmeböljor


Sockerrör

• Högre temperaturer leder till skador på grödan (bevattning inte alltid framgångsrik)

• Längre torka påverkar avkastningen negativt

• Tropiska cykloner påverkar avkastningen negativt

• Översvämning påverkar avkastningen negativt

Detta leder till: 

• Torrperioder

• Värmeböljor

• Tropisk cyklonförekomst

• Kraftiga nederbördsdagar


Te

• Längre torrperioder påverkar tillväxt och kvalitet negativt

• Extrema nederbördshändelser kan påverka tillväxt och kvalitet

• Perioder med högre temperaturer kan leda till lägre skördar

Detta leder till: 

• Torrperioder

• Extrema nederbördshändelser

• Värmeböljor


Källa: Fairtrade and climate change 

Experten om vad som behöver göras

Öka kolhalten i marken, eftersom detta kan öka skördar och minska effekter av torkan. Här kan en större mångfald av grödor, längre växtföljder och mer permanenta grödor göra stor skillnad


Anpassa grödor till förändrat klimat genom att driva på förädling i högre takt, och på ett sätt som ger resultat anpassade till olika odlingsförhållanden


En klok förvaltning av mark och vatten, på den enskilda åkern och på landskaps och ekosystemsnivå. Detta för att mark- och vattenresurser ska utnyttjas på ett hållbart sätt, och för att bevara/återskapa biotoper. Dessa bidrar till att skydda ytvatten från avrinning av näringsämnen och bekämpningsmedel, minskar erosion, och skyddar pollinatörer och andra nyttodjur.


Källa: Yann Clough, professor i miljövetenskap på Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet. 

Se även: 

Den accelererande inflationstakten: ”Sämre förutsättningar för råvaror”

Den accelererande inflationstakten försämrar förutsättningarna för råvaror enligt Peder Du Rietz.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.