Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så lite vet svenskarna om klimatet – hur bra koll har du?

Det är regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige som gett mätinstitutet Novus i uppdrag att under november månad undersöka svenskarnas klimatkunskaper. Foto: JOACHIM WALL
Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Foto: OLLE SPORRONG

Svenskarna är dåligt pålästa om den svenska klimatomställningen.

En ny Novusrapport visar att de flesta tror att utvecklingen under 2000-talet varit negativ – trots att utsläppen har minskat.

– Det intressanta är människors okunskap, dels om hur långt vi har kommit och dels om vilka möjligheter som finns framåt, säger Svante Axelsson på Fossilfritt Sverige, som beställt rapporten.

Det är regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige som gett mätinstitutet Novus i uppdrag att under november månad undersöka svenskarnas klimatkunskaper.

Resultatet av undersökningen, som publiceras i en rapport den 6 december, visar att svenskarna i stor utsträckning har felaktiga uppfattningar om Sveriges utveckling på klimatområdet.

42 procent av de tillfrågade trodde att de svenska utsläppen av växthusgaser varit oförändrade sedan år 2000, medan 31 procent trodde att utsläppen ökat.

Bara 28 procent av svenskarna valde det korrekta svarsalternativet: utsläppen har minskat med en fjärdedel sedan 2000.

– Man ska inte vara nöjd och tycka att "det är lugnt", men det är ändå viktigt att man inte drabbas av hopplöshet, säger Svante Axelsson, nationell samordare för statliga "Fossilfritt Sverige".

En ny undersökning från Novus visar att svenskarna är okunniga om Sveriges klimatomställning.

– Det är väl den oron jag har, att man inte ser ljuset i tunneln, att det finns möjligheter – och då är det ännu svårare att ställa om.

Sveriges minskning av växthusgasutsläpp på 25 procent sedan 2000 sticker ut i Europa, där minskningen i snitt är 20 procent. I resten av världen har utsläppen i stället ökat.

Exporterar 10 procent

På frågan om hur den svenska elförbrukningen förändrats sedan 1990, svarade 65 procent i undersökningen att den ökat. Bara en tredjedel av urvalsgruppen angav det korrekta svaret, att förbrukningen varit "mer eller mindre oförändrad" de senaste 30 åren.

Det som förändrats är hur den svenska energin produceras – och hur mycket som produceras.

– Det är väldigt mycket förnybar energi som har vuxit fram – i dag exporterar vi motsvarande 10 procent av vår egen energiförbrukning, säger Svante Axelsson.

Även vad gäller konsumtionsbaserade utsläpp – utsläpp av växthusgaser till följd av privat konsumtion – har svenskarna i stor utsträckning en felaktig bild av verkligheten.

Två av tre tror att utsläppen ökat de senaste 20 åren, när de i själva verket varit i stort sett oförändrade.

Priserna på elbilsbatterier har minskat med 67 procent

Bara 7 procent känner till att priserna på elbilsbatterier har minskat med 67 procent de senaste fem åren. Mer än hälften tror att priserna minskat med en tredjedel.

Samma trend gäller för solceller, där bara lite mer än var tionde tillfrågad person känner till att priserna minskat med 90 procent de senaste tio åren.

Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Foto: OLLE SPORRONG

Svante Axelsson är positiv till Sveriges klimatomställning, men menar att den kan bli effektivare.

– Man kan säga att allt vi gjort är otillräckligt. Det behöver gå mycket fortare.

Fossilfritt Sverige samordnar företag, branscher och myndigheter för att främja omställningen från fossila till fossilfria bränslen. Organisationen bildades av regeringen Löfven 2015 och sorterar under regeringskansliet. Den är partipolitiskt obunden.

Undersökningen baseras på 1 001 intervjuer gjorda av Novus, på uppdrag av Fossilfritt Sverige den 8-14 november 2018.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!