Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Ny larmrapport: Sveriges utsläpp fortsätter att öka

Två tredjedelar av höjningen har skett de senaste 50 åren.
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL
Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.Foto: Naturvårdsverket

Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökar, visar statistik från Naturvårdsverket.  
– Vi ser en ökning av utsläppen från framför allt inrikes transporter, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket till Expressen.

Naturvårdsverket släppte under torsdagen sin preliminära kvartalsstatistik över Sveriges växthusgasutsläpp. Den visar att utsläppen i Sverige ökat med 3,4 procent under andra kvartalet 2019, jämfört med samma period 2018. Främst skedde ökningen från svenska transporter, med en ökning på 13 procent. Industrin minskade sina utsläpp med fem procent. 

– Vi ser en ökning av utsläppen från framför allt inrikes transporter men även för arbetsmaskiner och el- och fjärrvärmesektorn. Om detta är en ihållande trend är för tidigt att säga. Även osäkerheterna i dataunderlaget gör det svårt att analysera utvecklingen, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket till Expressen.

Statistiken från Naturvårdsverket används för att ge en tidig uppskattning av utvecklingen mot Sveriges klimatmål. Statistiken är preliminär och kommer att revideras. Det handlar bland annat om osäkerheter i transportsektorns utsläpp, som baseras på drivmedelsstatistik från Energimyndigheten. 

̶  De kommer under året att se över detta och revidera de publicerade siffrorna som vi använder, säger Jonas Allerup.

Han kan i dagsläget inte svara på hur stora osäkerhetsfaktorer det handlar om.

Naturvårdsverket ansvarar för uppföljningen av de svenska klimatmålen. Eftersom utsläppen från utrikestransporter via sjöfart och flyg inte omfattas av målen ingår de inte i statistiken. 

Utsläppen från bränsle som tankas i Sverige och som används främst till utrikes sjöfart men även flyg, kallad internationell bunkring, minskade med 10 procent.

Hushållens utsläpp ökar med 20 procent

Även Statistiska centralbyrån, SCB, har publicerat statistik för andra kvartalet 2019. Enligt Jonas Allerup använder de samma dataunderlag.

Enligt SCB har utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökat med 1,1 procent jämfört med samma period förra året. 

Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi har ökat

Enligt SCB har utsläppen inom el, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall minskar med 20 procent jämfört med samma kvartal 2018. 

 

Utsläppen från transportbranschen minskar med 7,3 procent, till följd av minskade utsläpp från rederier. 

 

Däremot ökar utsläppen från tillverkningsindustrin med 4 procent beroende på en ökad användning av fossila bränslen.

 

Utsläppen från hushållen ökar med 20 procent, främst från hushållens persontransporter, vilket medför att de totala utsläppen på nationell nivå ökar. 

 

SCB skriver, precis som Naturvårdsverket, att siffrorna bör tolkas med försiktighet på grund av osäkerheten i utsläppsstatistiken.

Svensk industris utsläpp ökar svagt

Under torsdagen publicerade också Energimyndigheten en nulägesanalys över industrins växthusgasutsläpp. Trots att Naturvårdsverkets kvartalsstatistik visar att industrins utsläpp minskar, pekar deras rapport på att utsläppen de senaste fem åren ökar svagt. 

Sverige har som mål att år 2045 inte ha nettoutsläpp av växthusgaser. Industrin står i dag för ungefär en tredjedel av de svenska växthusgasutsläppen. Enligt Energimyndigheten har svensk industri minskat sina utsläpp med 17 procent sedan 1990, men nu vänder trenden.

Analysen från Energimyndigheten görs inom regeringsuppdraget Industriklivet med syfte att stödja industrin att minska sina växthusgasutsläpp.

– Den svaga ökningen beror på en ökad förbränning inom gruvindustrin samt en ökning av diffusa utsläpp från produktion av koks och förbränning av restgaser. De diffusa utsläppen är svåra att avgränsa eftersom de ofta saknar en tydlig utsläppspunkt, det kan exempelvis vara läckage från rör, säger analytiker Martin Wadmark på Energimyndigheten i en kommentar till analysen.

Enligt Energimyndigheten är en tredjedel av industrins utsläpp förbränningsutsläpp. Det innebär att de kan försvinna genom att fossila bränslen byts ut till förnybara energikällor. Resten av utsläppen kommer från industrins processer och kräver större förändringar för att minska eller upphöra.

Preems utbyggnad kan fördubbla utsläppen på kort sikt 

Preem vill bygga ut sin anläggning för att bidra till Sveriges klimatmål – på längre sikt. Men på kort sikt kan det fördubbla de redan höga utsläppen.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.