Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ny genomgång: Så bra är skogen för klimatet

Tallskog i norra Uppland. Foto: TT NYHETSBYRÅN / FREDRIK SANDBERG

Sveriges skog hjälper till i kampen mot klimatförändringarna på flera sätt. Framför allt tar den upp lika mycket koldioxid som industrier, trafik och jordbruk släpper ut, visar en genomgång av Dagens Arbete.

Närmare två tredjedelar av Sverige är täckt av skog. Och det är bra på flera sätt, visar Dagens Arbetes genomgång av skogens förtjänster.

För den svenska skogen har tagit upp flera miljoner ton koldioxid ur luften. Enligt tidningen gör det att det finns ett så kallat ”kollager” i skogen. Vilket bidrar till att sänka koldioxidhalten i luften.

I Sverige avverkas inte lika mycket skog som den som får växa, vilket gör att kollagret växer med 40 miljoner ton per år – 40 procent av de årliga utsläppen.

Fossila bränslen tillför ny koldioxid

Gällande biobränsle noterar Dagens Arbete att även det drivmedlet släpper ut koldioxid, men att det ingår i den naturliga fotosyntesen.

Det är betydligt värre med fossila bränslen. Då tillförs ny koldioxid till atmosfären, vilket snabbar på den globala uppvärmningen och klimatförändringarna.

Därför konstaterar också Dagens Arbete att biobränsle gjort av skogsrester minskar de fossila utsläppen.

För att stoppa den globala uppvärmningen måste fossila utsläpp stoppas, skriver tidningen som i artikeln hänvisar till bland annat Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

Sveriges skog

Sverige är 40,8 miljoner hektar stort och drygt 28 miljoner av dessa hektar består av skog. Således täcker den 69 procent av Sveriges yta.

Privata skogsägare äger hälften av skogsmarken, aktiebolag äger en fjärdedel och resten äger staten och andra ägare.

Fakta: Skogssverige