Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ny anmälan mot Think Pink: Miljöfarligt avfall

Kallar sig ”Queen of Trash” • Begärd häktad • Förnekar brott.
Bella Nilsson, ägare av Think Pink.
Västerås kommun hargjort en ny åtalsanmälan mot NMT.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Bella Nilsson, som nekar till brottsmisstankarna, äger och driver koncernen NMT Think Pink med tre dotterbolag.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Företaget MD Miljökonsult tog ett jordprov på NMT:s anläggning i Skultuna. Resultatet visar att kopparhalten är 2 650 mg/kg, klart över 2 500 där gränsen för miljöfarligt avfall går.
Foto: MD Miljökonsult
Marianne Lidman Hägnesten, direktör på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås, som åtalsanmält NMT.
Foto: Pia Lindhe Rudolf, Västerås Stad

Skandalen kring det brottsmisstänkta återvinningsföretaget NMT Think Pink växer.

Företagets avfallsanläggning i Skultuna innehåller miljöfarliga halter koppar samt även bly och zink över riktvärdena, visar en undersökning.

Västerås kommun har därför gjort en ny åtalsanmälan mot NMT vars ägare sitter häktade, misstänkta för grovt miljöbrott.

Expressen avslöjade tidigare i veckan att återvinningsföretaget NMT Think Pink inte återvann sopor utan i stället transporterade stora mängder byggavfall mellan minst sex sopstationer runt om i landet.

Ägaren Bella Nilsson, som kallar sig ”Queen of Trash”, sitter nu häktad tillsammans med sin make Thomas Nilsson och ytterligare en person. De är misstänkta för grovt miljöbrott.

Miljöfarlig halt koppar

Nu visar ett prov att företagets avfallsmassor i Skultuna i Västerås kommun innehåller miljöfarliga ämnen. Halten koppar betecknas som miljöfarlig medan halterna bly och zink klart överskrider riktvärdena.

– Provet innehöll miljöfarliga halter koppar. Om man upptäcker förorening ska man anmäla till tillsynsmyndigheten. Företaget meddelade inte oss, därför har vi gjort åtalsanmälan, säger Marianne Lidman Hägnesten, direktör på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås. 

– Företaget ville skicka avfall från Skultuna till en anläggning i Laxå. Där lät man först undersöka avfallet och när de såg resultatet ville de inte ha det. Det var i början av året men vi fick reda på det först i slutet av augusti, säger hon.

En tillsynsmyndighet är enligt miljöbalken skyldig att åtalsanmäla om man misstänker miljöbrott.

Think Pinks avfallsmassor i Skultuna i Västerås kommun innehåller miljöfarliga ämnen, visar prover.
Foto: MD Miljökonsult

Tog prov i Skultuna

Företaget MD Miljökonsult tog ett jordprov på NMT:s anläggning i Skultuna. Resultatet visar att kopparhalten är 2 650 mg/kg, klart över 2 500 som är gränsen för miljöfarligt avfall.

Kopparhalten 2 650 mg/kg är också mycket långt över riktvärdena 200 för ”mindre känslig mark”, exempelvis industriområde, och 80 för ”känslig mark” som är till exempel bostadsområde. Också halterna bly och zink i avfallsmassorna ligger över riktvärdena.

– Människor, djur och natur ska inte utsättas för sådana höga halter. Upplöst koppar är farlig för människan, det är ett miljögift, säger Mats Dorell, ägare till MD Miljökonsult i Nyköping som gjort undersökningen.

MD Miljökonsults jordprov på NMT:s anläggning i Skultuna visar att kopparhalten är 2 650 mg/kg (rödmarkerat), långt över riktvärdena 200 för “mindre känslig mark” och 80 för “känslig mark” till höger på samma rad.

”Drog oss ur det hela”

Han tog proverna på uppdrag av VA-bolaget Laxå Vatten som hade fått i uppdrag av av Laxå kommun att sluttäcka den gamla kommunala soptippen – och därför behövde stora mängder massa att fylla med. Bolaget fick ett erbjudande från NMT Think Pink via en lokal avfallsanläggning och beslutade att undersöka den erbjudna produkten.

– Vi fick inte svar på de frågor vi ställde, så vi lät göra en undersökning. När vi såg den höga kopparhalten drog vi oss ur det hela. Vi har höga miljökrav, säger Björn Gudmundsson, VA-chef på Laxå Vatten.

Bella Nilsson och hennes man Thomas Nilsson häktades i tisdags av Värmlands tingsrätt tillsammans med ytterligare en person. Enligt åklagaren begicks de grova miljöbrotten mellan 2015 och 2020. Den tredje personen är också misstänkt för grov penningtvätt, ett brott som ska ha begåtts 2016.

Transporterat mellan sopstationer

Bella Nilsson, som nekar till brottsmisstankarna, äger och driver koncernen NMT Think Pink med tre dotterbolag. Verksamheten bedrivs till största del via dotterbolaget NM Trading & Transport. Företaget har i flera fall inte återvunnit soporna utan transporterat dem mellan minst sex avfallsanläggningar. 

Därmed har man, enligt Västerås kommun, ”utnyttjat ett kryphål i lagen”. Detta för att man får lagra 10 000 ton avfall i högst tre år utan att begära tillstånd för deponi, något kräver stora investeringar.

– Det ser ut som att återvinningsföretaget fyllt upp delar av anläggningen i Skultuna med jord eller jordblandat avfall. Vi vill utreda vad som ligger där och behöver kanske göra flera prov. På torsdagen ska vi ha ett möte med handläggarna för att diskutera hur vi går vidare med det här, säger Marianne Lidman Hägnesten.

Risk för miljöfarliga läckor

I Skultuna upptäcktes också att avfallsanläggningen haft mer än dubbelt så mycket avfall som lagen tillåter: 23 000 ton sopor. 

Enligt Emma Undeman, forskare i miljökemi på Stockholms universitet, finns det risk att miljöfarliga ämnen läcker ut från avfallsanläggningar. Regnvatten kan laka ur giftiga ämnen som sedan förs ut i vattendrag och mark. 

– Beroende på utspädning kan det påverka organismer. Är det en dricksvattentäkt i närheten riskerar man att få oönskade ämnen där, säger hon.

Polisens insatsstyrka till mot Nilssons återvinningsföretag Think Pink.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.