Miljöministern vill skydda rödlistade arter – ibland

Miljöminister Karolina Skog (MP).
Foto: OLLE SPORRONG

Regeringens mål är att bevara och skydda den biologiska mångfalden.

Men miljöminister Karolina Skog, MP, är ändå beredd att hugga ned skogar där flera hotade arter lever.

– Ibland kan man avverka även i områden där det finns rödlistade arter, säger hon.

Den svenska skogen är hem åt tusentals olika arter, men i takt med att gammal skog huggits ned har deras livsmiljöer försvunnit. I dag är omkring 70 procent av alla hotade arter i den svenska faunan skogslevande.

För att bevara den biologiska mångfalden har regeringen därför satsat sammanlagt fyra miljarder kronor den senaste mandatperioden för skydd och skötsel av skyddad natur.


LÄS ÄVEN: Meteorologens varning – efter extrema vädret


Miljöminister Karolina Skog är starkt engagerad i frågan.

Hur viktigt är det att skydda rödlistade arter?

– Det är oerhört viktigt och det gör vi på flera sätt. Dels genom att skapa områden med formellt skydd, naturreservat och nationalparker, dels genom att arbeta med metoderna i den skog som faktiskt brukas - så arbetet med rödlistade arter är inte bara en fråga om skydd utan handlar även om hur man brukar skogen, säger hon.

Men hon vill inte kommentera den pågående tvisten i Ore skogsrike mellan miljörörelsen och statliga Sveaskog.

Generellt sett - är det rimligt att hugga ned en skog där det finns 27 rödlistade arter?

– Det går inte att så generellt uttala sig på en övergripande nivå var det är lämpligt att göra avverkningar eller inte. Vi har lagar som reglerar hur beslut om avverkning tas och då är det både skogslagen och miljöbalken som tillämpas. Ibland är en rödlistad art skäl att skydda naturen så att den inte ska röras alls och ibland kan man avverka även i områden där det finns rödlistade arter.

I skogen på Brännvinsberget som redan huggits ned av Sveaskog hittade Naturskyddsföreningen 40 rödlistade arter. Flera av de arterna lever nu på ett kalhygge. Vad anser du om det?

– Det är oerhört viktigt för mig som miljöminister att vi skyddar gammal skog i Sverige och vi behöver skydda mer gammal skog än vi har skyddat i dag. Det är därför vi från regeringens sida en historiskt stor satsning som baserar sig på att vi identifierat att vi behöver skydda mer gammal skog. Men vi måste också arbeta med metoderna i skogsbruket och det är en mycket mer komplicerad fråga.


LÄS ÄVEN: Svarta avfallsvattnet pumpas rakt ut i Östersjön


Framstår det inte som dubbelt att regeringen vill skydda rödlistade arter - samtidigt som man har en skog med rödlistade arter som statliga Sveaskog ska hugga ner?

– Största delen av landskapet i Sverige - både skogen och övrig mark - är mark som människor på olika sätt brukar. Det finns väldigt mycket skyddsvärd natur även i den samtidigt som det pågår ekonomiska aktiviteter. Arbete vi gör gemensamt är att hitta en balans i det, men det betyder inte att det aldrig kommer huggas ned en skog där det finns rödlistade arter. Det säger inte lagen och det är heller inte en realistisk väg framåt. Vi brukar stora delar av svenska skogar och det kommer vara så framöver också.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.