Läkemedelsrester i vatten kan få förödande effekter

30 till 90 procent av alla läkemedel för människor och djur utsöndras som aktiva substanser via urin och avföring.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Läkemedelsrester i naturen kan leda till cancer, antibiotikaresistens och förlorad fortplantningsförmåga. Det visar en ny OECD-rapport, som presenterades på Världsvattenveckan på tisdagen.

– Vi ska vara oroliga, säger Hannah Leckie på OECD. 

Världsvattenveckan pågår just nu i Stockholm. Rapporten Pharmaceutical Residues in Freshwater – Hazards and policy Responses från OECD lyfter det växande problemet med läkemedelsrester i sötvatten. 

30 till 90 procent av alla läkemedel för människor och djur utsöndras som aktiva substanser via urin och avföring. Konventionella reningsverk har svårt att rena avloppsvatten från resterna. 

– Det finns i dag 4 000 aktiva läkemedelssubstanser i receptbelagda mediciner, säger Hannah Leckie på OECD. 

Rapporten presenterades i preliminär version på Världsvattenveckan i Stockholm. I slutet av september väntas rapporten släppas i sin helhet. 

Foto: Jessica Bergh

Varmare temperaturer ökar problemet

– Användandet av läkemedel ökar i och med ekonomisk tillväxt och en större och åldrande befolkning. Dessutom medför klimatförändringarna och varmare temperaturer att fler insjuknar och miljoner människor förutspås bli drabbade av insektsburna sjukdomar, säger Hannah Leckie.

Hon tar särskilt upp oron runt ämnet diklofenak, vanligt i läkemedel som dämpar smärta, inflammation och sänker feber, exempelvis Voltaren.

En tredjedel av alla recept går till tippen

Att läkemedelsrester hamnar i miljön beror inte enbart på själva användandet. Det är också en konsekvens av själva läkemedelsproduktionen och felaktig avfallshantering. Enbart i USA går en tredjedel av de fyra miljarder recept som skrivs ut till tippen. 

Rapporten pekar bland annat på extremt höga nivåer av aktiva substanser i industriella utsläpp i bland annat Kina, Indien och USA. 

Livscykelanalys på läkemedel

Hannah Leckie poängterar att användandet av läkemedel är extremt viktigt men att kontrollen och övervakningen behöver öka. I många afrikanska och arabiska länder krävs inga recept och här är frågan om tungmetaller i färskvatten en mer akut fråga. 

Rapporten från OECD presenterar fem rekommendationer till alla världens länder. Däribland ökad övervakning och rapportering av läkemedelsrester som kan ligga till grund för framtida reglering. De lyfter också vikten av forskning på läkemedel som är tillverkade enligt livscykelanalys, där även utsläppen tas i beaktande. Detta kallas i dag ”gröna läkemedel” med någon egentligen definition finns inte. 

I Sydkorea är ett stort forskningsområde mer individuell beräkning för optimerade doser av läkemedel, även detta uppmanar OECD världens länder att titta närmare på. Att läkare, apotekspersonal, men också patienter får ökad kunskap om läkemedel och dess effekter på hälsa och miljö är en stark rekommendation. Likaså hur länder arbetar med avfallshantering av läkemedel. 

Mikroplaster i vatten nästa fokusområde

Nästa fråga för OECD är det växande problemet med mikroplaster i sötvatten. Sverige har finansierat en workshop och arbetet är tänkt att fokusera på mikroplaster från smink, hudvårdsprodukter och textilier. I slutet av nästa år förväntas en rapport på ämnet publiceras.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.