Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kristersson: ”Det är som en bananrepublik”

Se hela debatten mellan Isabella Lövin (MP) & Ulf Kristersson (M): Kan Sverige elektrifieras utan kärnkraft?
Ulf Kristersson vill att Sverige satsar på kärnkraft. Foto: Di TV
Isabella Lövin menar att kärnkraft är dyrt, tar lång tid att bygga och saknar lösningar för avfallsfrågan. Foto: Di TV
MP-språkröret och M-ledaren gästade Di TV:s ”Hållbart näringsliv”. Foto: Di TV

Ulf Kristersson (M) vill att Sverige satsar på kärnkraft – annars lämnar Moderaterna energiöverenskommelsen.

– Det går inte en dag utan att industrier och kommuner larmar om ren elbrist. Det är som en bananrepublik, säger M-ledaren i Di TV:s ”Hållbart näringsliv”.

Men enligt Isabella Lövin (MP) ligger avtalet fast.

– Det du pratar om är inte realistiskt överhuvudtaget, svarar miljö- och klimatministern. 

I dag står kärnkraften för 40 procent av energimixen. Men enligt energiöverenskommelsens vision ska kärnkraften fasas ut och ersättas med 100 procent förnybar energi år 2040. 

Samtidigt visar ett scenario från Energimyndigheten att elanvändningen i Sverige kan öka från 160 till hela 200 terawattimmar år 2050, om industri och transporter ska elektrifieras. Den övergången går inte utan kärnkraft, hävdar Ulf Kristersson (M) under en debatt i Di TV:s program ”Hållbart näringsliv” som görs i samarbete med Expressen.

För och emot kärnkraft

M, KD, L och SD vill satsa på kärnkraft – medan S, MP, C och V vill avveckla. Även forskarkåren är splittrad. 

Argument emot kärnkraft:

Förnybar elproduktion, som vind-, vatten- och solkraft, har blivit så billig att kärnkraft i dag varken är lönsamt eller konkurrenskraftigt, enligt fysikprofessorn Tomas Kåberger.

I flera länder har kärnkraftsprojekt avvecklats eftersom de dragit ut på tiden och blivit för dyra.

Argument för kärnkraft:

Kärnkraften framhävs som stabil jämfört med väderberoende produktionsenheter och kan på sikt vara billigare än förnybar energi, hävdar ett antal forskare vid KTH i en debattartikel i SvD.

De skriver att forskningen går framåt, och att det finns möjligheter att återvinna kärnavfall och bygga mindre reaktorer.

– Det skulle i praktiken leda till att vi importerar eller förbränner mer fossilt, säger M-ledaren.

Men Isabella Lövin (MP) ser ingen risk att Sverige kommer behöva importera fossil el.

– Hela världen har skrivit under Parisavtalet och vi ska få bort de fossila bränslena. Vi är redan nettoexportörer och har aldrig exporterat så mycket el som första halvåret 2019. Det beror på den svenska utbyggnaden av vindkraften, som kunde sätta i gång tack vare energiöverenskommelsen som Moderaterna var med på, säger miljö- och klimatministern.

Isabella Lövin (MP) och Ulf Kristersson (M) i debatt om kärnkraften.

Moderaterna kan lämna energiöverenskommelsen

Moderaterna har sagt att de vill uppdatera energiöverenskommelsen – eller skapa en ny uppgörelse med de partier som är för utvecklingen av kärnkraft. Isabella Lövin säger att det är ansvarslöst.

– Överenskommelsen har gett stabilitet åt marknaden och investerare. Just nu byggs en av världens största vindkraftsparker i Sverige. Inom fyra år beräknar vindkraftsbranschen att stå för en fjärdedel av Sveriges elproduktion.

Ulf Kristersson anser att man underskattar stabiliteten med kärnkraft och att det inte alltid går att förlita sig på vind och sol. Samtidigt blir elförsörjningen i södra Sverige lidande.

– Vattenkraften ligger norrut och vi har ganska dåliga förbindelser för el söderut. Samtidigt avvecklas två kärnkraftverk i södra Sverige. Det får stora konsekvenser, säger Kristersson.

– Det går inte en dag utan att industrier och kommuner larmar om ren elbrist. Det är som en bananrepublik. Laddstolpar i all ära, men laddstolpar utan el har man ingen nytta av. Vi är överens om att elektrifiera vägtransporter och industriprocesser men jag har inte sett någon realistisk bedömning för att vi skulle klara det med vindkraft.

Isabella Lövin: ”Inte realistiskt”

Isabella Lövin håller med om att elnäten måste byggas ut, och tror även att lösningar för att lagra el från förnybara energikällor snart kan vara på plats.

– Med kärnkraftsverk är vi extremt utsatta för potentiella terrorhot och blir inlåsta i en teknologi där man snabbt kan slå ut svensk elproduktion, säger hon.

– Ska du bygga ny kärnkraft, eller leva upp till säkerhetskraven för Ringhals 1 och 2 som EU beslutat om efter Fukushima, så talar vi om tiotals miljarder och tiotals år innan man kommer dit. Det du pratar om är inte realistiskt överhuvudtaget. 

Samtidigt går forskningen kring kärnkraft framåt, enligt Ulf Kristersson, som vill att Sverige ska bli världsledande på området.

– Det är rörande att Miljöpartiet plötsligt talar så mycket om marknadslösningar. Det går inte att investera i stora energisystem om inte staten står bakom, säger M-ledaren och fortsätter:

– Om politiken skulle stå bakom kärnkraften de kommande 50 åren skapas också rättvisa marknadsförutsättningar, då blir kärnkraften ekonomiskt gångbar.

Isabella Lövin har inte samma förtroende för nya rön i kärnkraftsforskningen.

– Man har pratat om generation 4-reaktorer i 30 år. Vi ser inte att man kommer framåt. Moderaterna har bara ett förslag när det gäller klimatpolitiken och det är kärnkraften. Det löser inga problem här och nu.

Debatt om kärnkraft mellan Isabella Lövin (MP) och Ulf Kristersson (M).
Se mer om kärnkraften i debatt mellan Centerpartiets Martin Åhdal och Moderaternas Arba Kokalari.