Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kommunen skövlar skog – för att öka flygtrafiken

Snart kan Europas klimat se väldigt annorlunda ut.
Skövlingen har lämnat stora spår efter sig i området kring Lycksele flygplats Foto: Läsarbild / Läsarbild

Lycksele kommun avverkar skog för att bereda plats för en flygplats – helt i onödan, menar boende i området.

Träd skövlas runt den kommunalt ägda Lycksele flygplats, trots att allt färre flyger till och från den lappländska staden.

En grupp Lyckselebor har nu startat ett upprop på sociala medier och hävdar att kalhyggena utgör ett hot mot naturen och den närliggande skogskyrkogården. 

Lycksele kommun röjer kring ortens flygplats för att kunna säkra fortsatt trafik, med större plan än tidigare – trots att antalet passagerare halverats de senaste tio åren.

De hävdar att det av säkerhetsskäl inte får växa höga träd på inflygningsbanan till den kommunalt drivna flygplatsen. Detta sedan den uppgraderats till en såkallad klass 4C, som kan ta emot reguljärflygplan i storlek Boeing 737.

Men enligt en grupp Lyckselebor som startat ett upprop på sociala medier är 4C-klassificeringen helt oberoende av trädtopparnas vara eller icke vara.

Trots det har boende kring Lycksele flygplats har fått se naturen skövlas och marken lämnas bar, med allvarliga konsekvenser som följd.

”Vi orkade inte bo kvar”

Ulla Sjöberg, 61, bodde med sin familj en kilometer från Lycksele flygplats, men tog beslutet att flytta när att deras hem plötsligt låg mitt på ett kalhygge.

– Det var inte vår skog, så vi hade ingenting att säga till om. Kommunen körde över de boende här.

Skogen runt Ulla Sjöbergs hus avverkades under våren och sensommaren år 2016, och problemen kom omedelbart.

– Jag hade en ganska fin trädgård, men blåsten tog träd och blommor. Vi fick översvämning i filtreringsbädden i avloppet, i och med att de plockade ner träden på berget ovanför oss. Det funkade ju väldigt bra innan, helt plötsligt funkade ingenting. 

Ulla Sjöberg flyttade efter att kommunens skogsskövling förstörde hennes trädgård och skapade problem med avlopp och brunn. Foto: Ulla Sjöberg / Privat
Ulla Sjöbergs före detta hem, en kilometer från Lycksele flygplats, brukade vara omgivet av tät skog, men syns här 2016 efter den första stora skövlingen Foto: Ulla Sjöberg / Ulla Sjöberg

– Det var björkskog, det var tallskog, det var granskog – det var hur fint som helst. Helt plötsligt fanns ingenting kvar. 

Ulla Sjöberg säger att de ”kände nästan direkt” att de inte kunde bo kvar, men att de kämpade på i ytterligare ett år innan de flyttade in till Lycksele.

– Vi mådde jättedåligt efter avverkningen. Jag blev så förtvivlad så fort jag gick ut. Vi orkade inte bo kvar och se eländet.

Skogskyrkogård ska skövlas

Kommunen har skövlat skog på egen mark men även tagit ner träd på privata ägor och mark som tillhör kyrkan genom ett såkallat servitut, vilket ger kommunen rätt att skövla så länge det behövs för flygtrafikens säkerhet.

Bilder visar hur kalhyggen nu omgärdar Berglunda skogskyrkogård, där kommunen har ansökt om att få ta ner ”25-30 träd per år”.

I ett nyhetsbrev från förra året skriver Lycksele församling/Södra Lapplands pastorat att kommunen vill tvångsavverka 7 500 träd på skogskyrkogården.

Lycksele kommun vill ta ned ”25-30 träd per år” på Berglunda skogskyrkogård. Foto: Egon Isaksson / Egon Isaksson
Skog har avverkats ända fram till staketet runt Berglunda skogskyrkogård. Foto: Egon Isaksson / Privat

Boende i området, där flera har familjemedlemmar som vilar på skogskyrkogården har nu engagerat sig i ett Facebook upprop döpt ”Vi som vill ha KVAR skogen vid flygplatsen i LYCKSELE”.

En av de drivande i uppropet är Jörgen Kanon, som berättar att kommunen inte alls behöver ta ned träd, varken på eller runt skogskyrkogården, för att behålla sin klassificering som en 4C flygplats.

– Kommunen har ett icke tidbestämt 4C-tillstånd med träd, säger han med eftertryck.

– Baserat på hur området såg ut 2017 är anläggningen godkänd.  Kommunen vill gå över lik för detta.

Flygtrafiken halverats – ändå skövlas skogen

Allt färre flyger till och från Lycksele, trafiken har nästan halverats de senaste tio åren, från 25 564 till förra årets bottennotering på 14 201 passagerare.

Detta kan möjligen förklaras med att en del resenärer har klimatet i åtanke, men framför allt för att det drygt en och en halv timmes bilresa bort, i Umeå, finns en större flygplats med billigare biljetter.

– Hur många orter på 12 000 invånare med mindre än tio mil till närmaste statligt drivna flygplats har ett liknande flygfält? Det är gott om flygplatser här runtomkring, säger Jörgen Kanon.

När Expressen når vd på Lycksele flygplats, Lennart Näslund, hänvisar han till kommunen.

Expressen har under lördagen sökt Christer Rönnlund (M), ordförande kommunfullmäktige och Anna-Carin Jonsson (KD), ordförande Lycksele flygplats AB.

Här är tre nyheter att hålla koll på.