Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Klimatprofessorn: Flygets påverkan på klimatet ”en spott i havet”

Klimatprofessorn Michael Tjernström pratar i Sveriges Radios Sommar i P1 klockan 13 på söndagen. Foto: Sveriges Radio / Sveriges Radio
För att rädda planeten måste samhället förändras drastiskt, på global nivå, och inte fokusera på att skamma flygresenärer, säger han. Foto: Shutterstock / Shutterstock

Enligt klimatprofessorn Michael Tjernström står mänskligheten inför en samhällskris – inte en klimatkris.

För att rädda planeten måste samhället förändras drastiskt, på global nivå, och inte fokusera på att skamma flygresenärer, säger han i Sommar i P1:

– Att skylla klimatförändringar på dagens generation är som att skylla andra världskriget på min farfars generation.

Michael Tjernström, klimatforskare och meteorologiprofessor vid Stockholms universitet, har tröttnat på klimatskam och skuldbeläggning.

I söndagens Sommar i P1 gör han klart att det onekligen är upp till oss hur vi ska ha det i framtiden, men fokus ska ligga på att pressa våra politiker – inte lägga skuld på enskilda flygresenärer.

– Transporter står för en knapp femtedel av jordens utsläpp, flygtrafiken för mindre än tre procent. En spott i havet, säger han.

Protest mot höjd bensinskatt ”obegripligt”

Men, säger Michael Tjernström, eftersom Sverige har relativt små utsläpp förknippade med energiproduktion – den globalt största utsläppskällan – så blir andra källor relativt sett viktigare, däribland bil och flygtransport.

– Protestropen mot en för hög bensinskatt är från ett klimatperspektiv helt obegripligt. Att vissa politiker tycks lyssna på detta är ren och skär populism, säger han.

Han föreslår att höja bensinskatten med fem kronor, som han vill ska användas till att ”verkligen underlätta livet i glesbygden där bilen faktiskt oftast är den enda möjligheten.”

Bort med klimatskam – fram med aktion

Michael Tjernström vill komma bort från klimatskam: att skylla på den nuvarande generationen är som att lägga skulden för andra världskriget på hans farfars generation – som mäklade fred efter det första, säger han.

– Det hjälper nu inte att fördela skam för det som har skett, vi måste nu se till att göra något åt problemet i stället. 

Michael Tjernström säger att det inte går att vänta tills de verkligt stora förändringarna sker, bara för att det inte säkert går att säga exakt när de sker.

– De flesta människor tar med sig ett paraply eller sätter på sig en regnjacka om prognosen visat på regn, trots att den ibland är osäker.

”Det är ingen klimatkris”

– Det här är ingen klimatkris, det är en samhällskris, säger Michael Tjernström.

– Den uppvärmning som redan har skett får vi anpassa oss till, för den kommer inte att försvinna. Men annars har vi framtiden i vår egen hand. 

Professorn säger också:

– Problemet är att det måste ske en total omställning till ett samhälle som inte förbrukar fossila bränslen annat än marginellt. Och det blir inte lätt.

Han säger att den globala uppvärmningen endast kommer att kunna stävjas genom globala åtgärder.

– Det kräver ett politiskt ledarskap som i dag saknas, både i Sverige och globalt.

Det viktigaste vi kan göra på individnivå, enligt Michael Tjernström, är att sätta press på politiker, men vi bör också ändra vår livsstil, till exempel genom att äta mindre kött och köra mindre bil.

– För att förneka mänsklighetens påverkan på klimatet får man lov att förneka grundläggande fysik. Och det kan bli jobbigt.