Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Klimatlarmet: Varmaste femårsperioden någonsin

Den varmaste femårsperioden någonsin uppmätt på jorden. ”Det går åt fel håll hela tiden”, konstaterar Tom Arnbom, expert inom Arktis, hav och arter på Världsnaturfonden WWF.
Kvicksilvret nådde 40 grader i Paris under sommarens värmebölja. Foto: BOIVIN SAMUEL / ABACA / STELLA PICTURES

De senaste fem åren är de varmaste som någonsin uppmätts.

Det framgår i en ny rapport som presenteras inför FN:s klimatmöte, skriver Svenska Dagbladet. 

Enligt WMO kommer den varmare trenden fortgå för flera framtida generationer. 

På måndag öppnas FN:s klimatmöte i New York. Inför detta släpper FN-anknutna Världsmeteorologiska organisationen, WMO, nya data om klimatläget, något som Svenska Dagbladet rapporterar om. 

Enligt WMO är den senaste femårsperioden den varmaste som någonsin har uppmätts. 

Dessutom framgår att havsnivåerna fortsätter att stiga, extremväder avlöser varandra och isarna smälter, skriver SvD. 

WMO skriver också att den genomsnittliga globala medeltemperaturen har ökat med 1,1 grad om man jämför med tiden före industrialiseringen. Den nu uppmätta femårsperioden är 0,2 grader varmare jämfört med den förra. Den varmare temperaturen kommer att bli flera framtida generationers verklighet, enligt WMO. 

Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till rekordnivåer, skriver WMO i ett pressmeddelande.  

Tom Arnbom, expert inom Arktis, hav och arter på Världsnaturfonden, reagerar starkt på rapporten. 

– Jag är lite chockad faktiskt. De har alltså bara jämfört de senaste fem åren med de fem åren innan det, och vi ser att det går åt väldigt fel håll hela tiden. Koldioxiden ökar i luften, haven blir varmare och isarna smälter. Det går fortare än vad någon trott. 

Enligt Tom Arnbom finns det en risk att när förändringarna sätter i gång i stor skala kan de börja stärka varandra. 

– Vi ser på extremvädret. Det är en sak som sker när haven blir varmare, då blir det mer energi som leder till starkare stormar.

– Och det blir fruktansvärt dyrt när vi ska betala för konsekvenserna av det här. Därför menar forskarna: gör något nu, det blir billigare än att vänta i tio år. 

WMO:s fakta om klimatläget:

Den genomsnittliga globala havsnivån stigit med fem millimeter de senaste fem åren, vilket är snabbare än tidigare.

Sommarisen i Antarktis nådde sin lägsta och näst lägsta nivå 2017 och 2018 och mer än 90 procent av naturkatastroferna är relaterade till väder.

Värmeböljor var den dödligaste meteorologiska faran under perioden 2015-2019. Under samma år påverkade de alla kontinenter och ledde till flera nya värmerekord.

Skogsbränderna i södra Asien och i Amazonas har påverkat den globala koldioxidbudgeten.

Världshaven var rekordvarma 2018. 

 

Källa: Globala klimatet 2015-2019: Klimatförändringarna accelererar  

Havstemperaturen ökar 

I rapporten tas också skogsbränder och dess påverkan upp. WMO skriver att det var ”massiva skogsbränder i Kanada och Sverige 2018” och att skogsbränderna i södra Asien och i Amazonas har påverkat den globala koldioxidbudgeten. 

– Klimatförändringarna och deras inverkan accelereras snarare än saktar ner, säger Petteri Taalas,  generalsekreterare för WMO, i pressmeddelandet. 

– Det är mycket viktigt att vi minskar utsläppen av växthusgaser, särskilt från energiproduktion, industri och transport. Detta är avgörande om vi ska mildra klimatförändringarna och uppfylla målen som finns i Parisavtalet, säger Petteri Taalas. 

Enligt WMO så har den genomsnittliga havsnivån stigit med fem millimeter de senaste fem åren. Världshaven förra året var rekordvarma, då man mätt temperaturen i det övre lagret på 700 meter. 

– Havsnivåerna stiger och vi är mycket oroliga för hur isarna i Antarktis och Grönland krympt så abrupt, säger Petteri Taalas i pressmeddelandet. 

Den genomsnittliga globala medeltemperaturen har alltså ökat med 1,1 grad om man jämför med tiden före industrialiseringen. Det låter inte så mycket – men kan få ödesdigra konsekvenser, säger Tom Arnbom, expert inom Arktis, hav och arter på Världsnaturfonden. 

– Men det är väldigt mycket energi som stannar på jorden och sätter i gång storskaliga effekter som är svåra att övergreppa. Haven har tagit emot mycket av den koldioxid som vi släpper ut, utan haven hade vi haft det mycket varmare. 

På lördagen rapporterade SVT om en ny studie som visar att temperaturen i Östersjön stiger. Det kan få organiskt material på havsbotten att släppa ut ännu mer växthusgaser. 

– Östersjön är grund. Snittdjupet är 60 meter jämfört med världshavens tre kilometer. Det är som ett grund badkar och värms upp mycket snabbare, säger Alf Norkko, en av författarna till studien, till SVT.

Rättelse: I en pushnotis stod det att det var den varmaste femmånadersperioden. Korrekt är femårsperioden. 

Mycket på spel när världens ledare möts vid extrainsatt samling i New York:”Kan inte lura naturen”