Kinnunen om klimathotet: ”Vad vi gör spelar inte så stor roll”

Se en tidigare debatt mellan Martin Kinnunen (SD) och Jytte Guteland (S)
Martin Kinnunen (SD), miljö- och klimatpolitisk talesperson.
Foto: SVEN LINDWALL
Martin Kinnunen.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Han har kallat Parisavtalet ”en PR-produkt” och anser att klimathotet ”inte är det största hotet mot människor”.

I en intervju med tidningen Etc avfärdar Martin Kinnunen, SD:s talesperson i miljö- och klimatfrågor, Sveriges mål om netto noll-utsläpp år 2045:

– Det är inte jätteviktigt. Vad vi gör spelar inte så stor roll.  

Martin Kinnunen har tidigare gjort avtryck i klimatdebatten, bland annat genom att anklaga SMHI för att bedriva opinionsbildning gällande klimatförändringar.

– Man målar upp skräckscenarion över hur vissa kommuner i teorin ska påverkas om kanske 80 år. Det är inga prognoser utan scenarier, sa Kinnunen i SVT:s Agenda i december 2017.

Hösten 2016 avslöjade Expressens David Baas att Sverigedemokraterna fick inspiration till sin klimatpolitik från känd klimatförnekare.

I en debatt om klimatfrågan inför EU-valet i maj i år betonade Martin Kinnunen vikten av att inte drabbas av ”klimatpanik”.

SD inte längre ”klimatskeptiskt”

Martin Kinnunen säger nu i intervjun med tidningen Etc att man inte längre kan säga att Sverigedemokraterna är ett ”klimatskeptiskt” parti. SD har utvecklat sin klimatpolitik de senaste åren, menar han.

Martin Kinnunen på förstasidan till pappersutgåvan av Etc.

Etc:s reporter Karin Holmberg frågar om Martin Kinnunen och SD därmed godtar beskrivningen av ”klimatkris” som IPCC och den samlade vetenskapen ställer sig bakom.

– Kris? Jag vet inte om man ska tala om en kris. Vi har ett stort problem, men jag tycker att man ska vara försiktig med att säga att klimatfrågan är det största hotet vi har. Vi har många olika hot framför oss. Vi har splittringar i samhället. Vi har terrorism. Vi har krig. Klimathotet är inte det största hotet mot människor, säger Kinnunen till Etc.

Stefan Wirsenius, miljöforskare på Chalmers, säger att man kan diskutera allvarlighetsgraden i klimatfrågan, men att det inte går att komma ifrån konsekvenserna om ingenting görs.

– Om utsläpp fortsätter kommer det ske temperatursökningar och havsnivåerna stiger. I Stockholm är det inte osannolikt med en tre meters havshöjning. Det skulle bli katastrofalt för städerna och enorma kostnader, säger han.  

Kinnunen: ”Omöjligt att veta”

– Klimatet är något som människan inte förstår sig på i dag, fortsätter han. Vi vet inte vilka effekter koldioxidhalterna får på klimatet. Det är omöjligt att veta bara på temperaturstatistik år för år. Klimat är ju temperaturen om 50 år, det andra är väder. Däremot vet vi att forskarna bedömer det som högst sannolikt att människan är orsaken till merparten av den uppvärmning vi sett sedan förindustriell tid, säger Martin Kinnunen. 

Men Stefan Wirsenius menar det finns hundratals studier som visar koldioxidhalternas effekter på klimatet. 

– Att säga motsatsen är så felaktigt att man inte vet vilken ände man ska börja i. Koldioxid är en växthusgas. Ju högre halt desto varmare blir det på planeten. Det är grundläggande fysik, det är ingenting man kan ha en åsikt om, säger han. 

SD:s talesperson i miljö- och klimatfrågor anser att eftersom Sveriges bidrag är så litet – ”vi utgör bara en promille av världens befolkning” – är det inte ”jätteviktigt” ifall vi uppnår målet om netto noll-utsläpp 2045.

– Om vi däremot kan bidra till ny teknik som andra länder kan ta efter då kan det betyda mycket.

Men även här ifrågasätter Stefan Wirsenius SD:s talesperson i miljö- och klimatfrågor. 

– Om alla sa så, då skulle vi inte kunna lösa klimatproblemen. Sverige har stora utsläpp per person jämfört med genomsnittsvärlden, säger han. 

– Vi har ett större ansvar jämfört med andra länder. Sen finns effekten av att vara ett föredöme. Andra länder kan bli inspirerade om Sverige klarar omställningen, säger han. 

SD vill se utbyggd kärnkraft – ”jag tror kärnkraften skulle klara sig bra om vi inte hade haft subventioner på andra energislag”, säger Kinnunen. Han varnar för att omställningen till ett fossilfritt samhälle kan bli väldigt dyr om andra länder inte ställer om i motsvarande omfattning.

”Uppskruvat tonläge”

Sist i intervjun får Kinnunen frågan av Etc om han är en ”klimatförnekare”.

– Näe, vi har ett ganska uppskruvat tonläge, svarar han. Tidigare talade man om en åsiktskorridor på migrationsområdet, men den korridoren har ju breddats betydligt. I klimatpolitiken är det däremot lätt att få epitet kastat på sig – bara för att man har en annan åsikt om vilka åtgärder som är mest effektiva. Vi lyssnar mycket mot myndigheter som Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet, medan andra kanske lyssnar mer på Naturskyddsföreningen.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.