Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Här är lösningen på utsläppen från korna

Den nya dieten för djuren ska bidra till minskade utsläpp. Foto: Skärmdump/BBC News
Nya växter och blommor som föda innebär att mindre metangas läcker ut från korna. Foto: Skärmdump/BBC News

Nu testar bönder i Colombia nya metoder för att minska kornas gasutsläpp.

Det, i sin tur, bidrar till en minskad påverkan på klimatet.

Hemligheten ligger i vad djuren får att äta, skriver BBC.

Boskapsbruk står för nästan 10 procent av de globala utsläppen av växthusgas, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Just därför har några bönder i Colombia testat ett nytt sätt att ta hand om kossor (som själva står för en stor del av utsläppen) – något som har visat sig vara bättre för klimatet.

Hemligheten?

En ny diet för korna.

Den nya dieten kan bidra till minskade utsläpp. Foto: Skärmdump/BBC News

Det som tidigare var gräsfält, där kossorna betade, har i stället bytts ut mot växter och blommor. Bland annat får de äta blomman ”Botón de oro”.

– Den innehåller 25 procent protein. Och den är väldigt bra för dem, säger bonden Sandra Carbonell till BBC.

Marken förstörs

Med denna diet växer kossorna snabbare och och växterna hjälper miljön. Växterna håller regnvattnet i marken längre, enligt bonden.

Kossorna äter sig fram genom olika delar av fältet, till nya växter. Buskarna och träden som odlas suger upp växthusgaser.

Flera uttrycker oro för konsekvenserna av de traditionella sätten att ta hand om kor. Foto: Skärmdump/BBC News

En annan boskapsgård i närheten av Sandra Carbonells påvisar hur miljön påverkas av boskapsarbetet. Träd har skövlats till punkten att marken har förstörts. 

Det är svårare att få gräs att växa, vilket innebär att djurens betesmark måste vidgas för att de ska få i sig tillräckligt att äta.

Konsulten: ”Jorden går sönder”

Carlos Mejia arbetar som konsult för hållbart boskap och är orolig för utvecklingen med förstörd mark.

– Djuren kommer hit och stannar länge, kanske 15 eller 20 dagar, går omkring och letar efter mat. Och när djuren går, går och går förstörs mycket av jorden. Det leder till att jorden går sönder och när det regnar åker det ner till floden, säger han.

När korna får i sig en annan typ av diet kan mängden metan som produceras i deras kroppar minskas.

Är den nya dieten räddningen? Foto: Skärmdump/BBC News