Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Här är kommunerna som är bäst på klimatanpassning

Uppsala kommun är bäst på klimatanpassning.
Uppsala rankas i topp av kommunerna som är bäst på klimatanpassning. Foto: TT NYHETSBYRÅN
Många kommuner har inte gjort upp någon handlingsplan för kommande klimatförändringar. Foto: JOACHIM WALL

Sveriges kommuner har rankats efter hur bra det är på klimatanpassning – och i topp hamnar Uppsala.

Samtidigt uppger 50 procent av kommunerna att det inte börjat att utreda klimatrelaterade åtgärder, skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande. 

Årets kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning är färdigställd. 

Listan görs av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Svensk Försäkring, som poängsätter kommunerna efter att de fått svara på frågor om deras klimatanpassning.

Att klimatanpassa kommunen handlar bland annat om att arbeta aktivt med klimatet, att analysera hur man tidigare har hanterat väderhändelser och att ha en handlingsplan inför potentiella klimatförändringar.

I år hamnade Uppsala kommun i topp.

 – Det är väl jättekul tycker jag. Samtidigt tycker jag att de borde vässa enkäten och göra det svårare att vara bäst. Vi är förstås inte immuna mot de här extrema vädersituationerna som kan komma, säger Rickard Malmström (MP) som är kommunalråd i Uppsala.

Rickard Malmström ser gärna att kommunerna lär av varandra för att utveckla sitt klimatarbete. Foto: Dan Pettersson

Uppsalas knep: ”Vi har en samverkan”

Enligt Rickard Malmström är vinsten ett tecken på att arbetet för Uppsalas miljö går framåt. Kommunen har bland annat jobbat hårt med sin hantering av vatten och har utvecklat ett beredskapsarbete inför bränder och torka.

– Men det som verkligen skiljer ut oss det är att vi har en samverkan med andra aktörer och organisationer i vårt klimatprotokoll. Det har varit ett sätt att minska våra utsläpp tillsammans med näringslivet, där näringslivet och kommunen sätter upp egna klimatmål och vidtar åtgärder. Det leder till verklig förändring där inte bara kommunen utan alla som arbetar geografiskt inom Uppsala arbetar för förändring, säger han.

Samtidigt noterar IVL och Svensk Försäkring att märkbart få kommuner har ett välutvecklat arbete för klimatanpassning.

Flera kommuner saknar handlingsplan

Hälften av kommunerna har kartlagt olika klimatpassningsåtgärder, men andelen kommuner som tagit fram en handlingsplan för klimatanpassningar ligger på 17 procent.

Bara 60 procent av kommunerna har genomfört analyser av hur extrema väderhändelser påverkan dem.

– Det är anmärkningsvärt lågt med tanke på alla väderhändelser under senare år, till exempel skogsbränder, skyfall, översvämningar och förra årets värmebölja, säger Hanna Matschke Ekholm i pressmeddelandet.

Enligt IVL kan en orsak bakom de sviktande antalen vara bristande infor­mation och samordning, osäkerheter kring finansiering och otydlighet om var ansvaret för klimatanpassningar ligger.

Hela rankingen

1 Uppsala 33

2 Sundsvall 32

3 Kristianstad 32

4 Skövde 31,5

4 Lomma 31,5

4 Stockholms stad 31,5

4 Norrköping 31,5

8 Västerås 31

8 Botkyrka 31

8 Danderyd 31

8 Österåker 31

12 Umeå 30

13 Västervik 29

13 Gnosjö 29

15 Lund 28,5

17 Olofström 28

17 Göteborgs stad 28

19 Trelleborg 27,5

19 Karlstad 27,5

19 Växjö 27,5

19 Skurup 27,5

 

Rankingen bygger på en poängsättning och summering av kommunernas svar i IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkrings enkät. Maxpoäng var 33 poäng.

 

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet