Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Grundvattennivån sjunker på många platser i landet

Det råder bevattningsförbud i många av landets kommuner. Foto: © BILDBYRÅN
Bo Thunholm, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning (SGU). Foto: © FOTO XULIO GONZALEZ/SGU

De stora magasinens grundvattennivå är mycket lägre än normalt.

Det gäller framför allt på Gotland och i delar av Svealand och östra Götaland. Dessutom råder bevattningsförbud i flera kommuner.

– Om vi får en torrperiod som förra sommaren, skulle det bli svårt. Vi har inte marginaler för det, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Rapporterna om grundvattennivån på olika håll i Sverige verkar i sommartider vara lika vanliga som mygg, sololja och en stek på utegrillen.

De är ständigt återkommande med andra ord, och redan har många kommuner infört bevattningsförbud. 

Mycket under det normala vad det gäller grundvattennivåerna i de stora magasinen är det för närvarande på Gotland, i östra Svealand och i nordöstra Götaland. 

I delar av östra Götaland och Svealand är grundvattennivåerna mycket under det normala – även i de små magasinen.

Så påverkas vi av låga vattennivåer

Och hur drabbar då detta gemene man? 

Enkelt går det att säga att låga nivåer i små magasin påverkar personer med egna brunnar. 

Låga nivåer i de stora magasinen kan medföra problem med det kommunala dricksvattnet. Detta gäller även om en stor del av befolkningen får sitt vatten från sjöar och vattendrag, och endast en fjärdedel är direkt beroende av grundvattnet.

– Får man sitt kommunala vatten från grundvattnet i de stora rullstensåsarna måste man vara försiktig och beredd på att det kan komma restriktioner, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Thunholm nämner som exempel Enköping, Sala och Östhammar. De tar sitt vatten från rullstensåsarna, och bevattningsförbud har införts på de orterna.

Om det – i motsats till förra året – blir en regnig sommar; hur påverkar detta tillgången av vatten i magasinen?

– De små magasinen fylls på snabbare än de stora magasinen. Vilket innebär att att regnigt väder kan medföra en skillnad för vattennivåerna, menar Thunholm.

– De stora magasinen fylls däremot på långsammare. Det underskott på nederbörd som vi haft sedan 2016 är en bidragande orsak till de låga vattennivåerna.

Men om vi får extremvärme under en lång period, som sommaren 2018 – vad händer då?

– Om vi får en torrperiod påminnande om den som var förra sommaren skulle det bli svårt. Vi har helt enkelt inte marginaler för det. Därför är det en väldigt stor fördel om man kommer upp i normala nivåer.

Grundvattennivåerna för små och stora magasin i juni. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Ingen bevattning på Gotland sedan första april

Redan första april infördes förbud att vattna på Gotland.

Och det skulle krävas rejäla nederbördsmängder för att komma upp i en normal grundvattennivå. SGU slår fast att det krävs nederbörd för ett helt år för att nå dit.

Under flera år har både boende och turister uppmanats att spara på dropparna. Lägg till detta ett pågående arbete för att utveckla andra sätt att få fram dricksvatten. Från och med den här sommaren finns ett avsaltningsverk som ska avsalta vatten till Gotlands södra delar.

– Läget ser inte bättre ut än tidigare år. Snart kommer många turister hit, och då ökar vattenförbrukningen väldigt mycket. Det klarar vi inte av om vi inte gemensamt sparar. Vi uppmärksammar till exempel om det i turisttidningar och har anslag i båtterminalen, säger Susanne Bjergegaard Pettersson, chef för Region Gotlands vatten- och avloppsavdelning, till TT.

AKTUELLA BEVATTNINGSFÖRBUD

Det finns flera anledningar till att kommuner inför bevattningsförbud, som låga grundvattennivåer eller kapacitetsbrist i vattenverken. 

För närvarande råder bevattningsförbud på följande platser i landet:

Borgholms kommun.

Emmaboda kommun.

Enköpings kommun.

Hultsfreds kommun.

Högsby kommun.

Mörbylånga kommun.

Nyköpings kommun.

Region Gotland.

Sala kommun.

Tibro kommun.

Uppsala kommun.

Älmhults kommun.

Östhammars kommun.

KÄLLA: Svenskt vatten.