Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Gift läckte i dricksvattnet – försvaret kände till riskerna

2018 uppmanades stora delar av Sveriges befolkning att spara på vattnet.
2013 upptäckte länsstyrelsen höga halter av de giftiga kemikalierna PFAS i drickvattnet i Kallinge i Blekinge
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL
Försvarsmakten har tagit på sig ansvaret för föroreningarna av drickvattnet i Kallinge.
Foto: LARS PEHRSON / SVENSKA DAGBLADET SCANPIX SWEDEN

Brandsläckningsskum från Försvarsmaktens övningar har orsakat förorenat dricksvatten.

De långlivade högfluorerade kemikalierna ökar risken för negativa hälsoeffekter.

Nu visar en granskning från Sveriges Radios program Kaliber att Förvarsmakten kände till riskerna med släckskummet i flera år.

2013 upptäckte länsstyrelsen höga halter av de giftiga kemikalierna PFAS i drickvattnet i Kallinge i Blekinge. Expressen har tidigare skrivit om att både barn och vuxna i Kallinge visade sig ha förhöjda halter av PFAS i blodet. 

Provtagningarna i Kallinge togs efter att föroreningar hittats i vattentäkter i bland annat Tullinge, söder om Stockholm – även det ett område där övningar med släckskum ägt rum.

Enligt P1-programmet Kaliber har Försvarsmakten tagit på sig ansvaret för PFAS-utsläppen i Kallinge, men anser att de har följt lagar, regler och anvisningar vid övningar med släckskummet. 

Kalibers granskning visar dock att Försvarsmakten i flera år kände till riskerna med att släckskummet kunde förorena grundvattnet – utan att vidta åtgärder. I ett dokument med anvisningar från tillverkaren av släckskummet, som Kaliber har tagit del av, står det att spridning till ytvatten, grundvattensystem och mark ska undvikas.

PFAS-ämnen

 En grupp på över 3 000 kemikalier som är vatten- och smutsavstötande. 

 Används som ytbehandling i bland annat skor, kläder, matförpackningar, smink och brandskum.

 PFOS och PFOA är två av de värsta ämnena som är reproduktionsstörande och kan vara cancerframkallande. 

Källa: Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Livsmedelsverket.

Enligt Kaliber upptäcktes förhöjda nivåer i grundvattnet nära brandövningsplatserna på före detta F14 i Halmstad redan år 2008 och 2009. Men enligt Kaliber undersökte Försvarsmakten trots detta inte grundvattnet vid andra brandövningsplatser.

Inga prover togs

Jakob Gille, stabschef på Ledningsstabens Totalförsvarsavdelning, säger till Sveriges Radio att han inte kan svara på vilka direktiv som gavs då, men att en gissning är att både de och andra myndigheter famlade efter vägledning.

Till SVT säger han att varken han själv eller någon annan har hittat underlaget som granskningen hänvisar till, och därför inte kan kommentera det. 

2011 gjordes också en tillsyn på F17 i Kallinge och enligt Kaliber står detta i protokollet: ”Behov finns att provta brandbilar och mark samt grundvatten på grund av tidigare användning av skumsläckmedel innehållande nu förbjudna ämnet PFOS.”

Ändå ska inga prover ha tagits. Två år senare upptäckte länsstyrelsen de förhöjda nivåerna. 

När SVT frågar om tillräckliga åtgärder vidtogs för att stoppa att PFAS läckte ut i grundvattnet säger Jakob Gille att han anser det, både utifrån det kunskapsläge som fanns då och i dag. 

Försvarsmakten skriver på sin hemsida att de tillsammans med försvarssektorn har initierat ett projekt med forskningsinstitutet Rise för att hitta tekniska och ekonomiska lösningar för att hitta en ersättning av släckmedel och arbeta med spridningsbegränsning, rening och sanering. 

3,4 miljoner kan ha PFAS-påverkat drickvatten

Livsmedelsverket genomförde under 2014 en kartläggning bland Sveriges kommuner för att se i vilken utsträckning dricksvattenanläggningarnas råvatten var förorenade av PFAS. Den visade att cirka 3,4 miljoner svenskar kan ha kommunalt dricksvatten som är påverkat av PFAS.

Enligt myndigheten kan de ge hälsoeffekter att dricka vatten med höga halter av PFAS under lång tid. Foster, spädbarn och barn är extra känsliga och ämnena överförs till foster och ammade barn via moderkaka och modersmjölken. 

I dag finns inga juridiska gränsvärden för PFAS i livsmedel och dricksvatten. Men enligt Naturvårdsverket blir PFOA förbjudet inom EU år 2020.

Organisationen Chemsec valde alldeles nyligen att lägga till PFAS på sin så kallade ”sin list” över giftiga kemikalier som bör undvikas. 

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning rapporterade under förra veckan att Sveriges grundvatten innehåller många olika miljögifter, men att halterna är låga. De har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en screening av miljögifter i 17 av landets 21 län och vid 188 olika platser i landet.

PFAS var bland de vanligast förekommande miljögifterna i proverna.

Kommuner i Skåne ser över möjligheten att återanvända avloppsvatten

Kommuner i Skåne undersöker möjligheten att återanvända avloppsvatten för att ersätta dricksvatten.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.