Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Det giftiga batteriavfallet gömdes på flera platser

Landets största återvinnare ansvarig.
Gården i Kumla där batteriavfallet också ska ha dumpats.
Foto: Matilda Nyberg / Matilda Nyberg
Här täcks de vita säckarna med svart massa över med presenning. Enligt uppgift till Expressen har drygt 300 ton batteriavfall körts hit.
Foto: Expressen

Mängder av giftigt batteriavfall ska ha grävts ner i en åker i Kumla, har Expressen tidigare avslöjat.

Nu växer batteriskandalen. Massan har dumpats på fler ställen i Sverige – närmare bestämt på en soptipp i Eskilstuna.

– De har inte anmält hantering av farligt avfall och de har inte tillstånd för det, säger David Aronsson, miljöinspektör i Eskilstuna kommun. 

På torsdagseftermiddagen förbjöds verksamheten på Urecycle i Karlskoga av kommunen. 

Det var i förra veckan som Expressen kunde berätta att hundratals ton batteriavfall ska ha dumpats på en åker i Kumla

Avfallet kommer från Sveriges största batteriåtervinnare, Urecycle. De återvinner 70 procent av batterierna som lämnas in i de röda holkarna runtom i landet. 

Från Urecycles anläggning i Karlskoga har tonvis med så kallad ”svart massa”, en produkt från återvinning av alkaliska batterier med skadligt höga halter av olika metaller, skeppats till Örebro och Kumla. 

Där har det dumpats på en byggtomt och grävts ned i en åker. 

Nu framkommer ännu fler uppgifter om batteriskandalens omfattning. Den svarta massan har även slängts, olovligen, på en återvinningsanläggning i Eskilstuna. 

Detta har hänt

 Återvinningsföretaget Urecycle har anlitat underentreprenörer för att ta hand om avfall från deras batteriåtervinning. 


 Avfallet ska, i stället för att materialåtervinnas, ha dumpats på en åker i Kumla, en tomt i Örebro och en anläggning i Eskilstuna. 


 Just nu är alla inleveranser av batterier till Urecycle stoppade av branschorganisationen El-kretsen.  

På luciadagen gjorde kommunens miljökontor ett oanmält besök på återvinningsanläggningen och upptäckte säckar märkta med ”black mass”, som stod öppet. Flera var trasiga och massan läckte ut, enligt handlingar från Eskilstuna kommun som Expressen tagit del av. 

Delar av verksamheten på återvinningsanläggningen stoppades direkt. Kommunen kräver att företaget ska vidta en rad åtgärder, bland annat måste de ansvariga spärra av stora delar och ”omgående placera avfallsmaterial i en container.”

Anläggningen i Eskilstuna har nu stängts ner av kommunen. En rad krav ställs på företaget för att de ska få öppna sin verksamhet igen.
Foto: Expressen

Företaget ska även ta en rad mark och vattenprover i området, för att se hur stor påverkan dumpningen resulterat i. Enligt prover som tagits i Kumla ska miljögifter ha hamnat i ytvattnet.

Vd:n för återvinningsföretaget har själv ringt till Eskilstuna kommun och lovat att materialet ska ”lämnas tillbaka till Urecycle”, enligt handlingar från Eskilstuna kommun. Expressen har varit i kontakt med mannen som ansvarar för anläggningen, men han vill inte ställa upp på en intervju. 

När Expressen besökte anläggningen höll personal på att täcka över säckarna med svart massa. De som stod öppet drogs det presenning över. 

Helena Eckerrot Flodin är ansvarig åklagare i fallet med batteridumpningen, som rubriceras som grovt miljöbrott. Det är sedan tidigare känt att en person är misstänkt i utredningen. 

Hon bekräftar för Expressen att det pågår en utredning även i Eskilstuna med koppling till ärendena i Örebro och Kumla. I övrigt vill hon inte kommentera utredningen. 

Drygt 300 ton avfall

Enligt uppgifter till Expressen har drygt 300 ton batteriavfall fraktats från Karlskoga till Eskilstuna. När materialet togs om hand ska det ha märkts upp som järnsand, en helt annan typ av biprodukt, med betydligt lägre halter av metaller.  

Varför man kallade batteriavfallet för järnsand är oklart. När miljökontoret i Eskilstuna tidigare har besökt återvinningsanläggningen och frågat om de hanterat svart massa har de fått nej. 

När den svarta massan kommit från Urecycle i Karlskoga har den haft klassificeringen ”icke-farligt avfall”, enligt handlingar som inkommit till Eskilstuna kommun. 

De vita säckarna inne på återvinningsanläggningen. När Expressen besökte anläggningen täcktes de vita säckarna med svart massa över med presenning.
Foto: Expressen
Kommunens skarpa formuleringar mot återvinningsföretaget.
Foto: Expressen

Men den bedömningen delar inte kommunen. 

– Vi anser att materialet är farligt avfall, men när anläggningen i Eskilstuna tog emot materialet från Urecycle så var det inte klassat så, säger miljöinspektör David Aronsson. 

Varför ser ni det som farligt avfall? 

– Den höga halten av zink och mangan, som har skadliga effekter på vattenlevande organismer, gör att vi anser att det är ett farligt avfall.

Nu får anläggningen absolut inte ta emot fler leveranser från Urecycle, enligt David Aronsson. 

– Enligt vår bedömning får de inte hantera svart massa.

Urecycle: ”Väldigt besvikna”  

Pekka Väänänen, operativ chef på Urecycle, har i tidigare intervjuer med Expressen erkänt att kontrollen av underentreprenörerna brustit. Och inte heller på anläggningen i Eskilstuna har Urecycle utfört kontroller, berättar han nu.

Detta eftersom de, enligt Pekka Väänänen, hade ett kort kontrakt med företaget som driver anläggningen och inte hann göra platsbesök. 

Pekka Väänänen är operativ chef på Urecycle.
Foto: Press / Press

Han säger att underleverantören i Eskilstuna hade i uppdrag att återvinna den svarta massan, så att bland annat zink och mangan kunde tas om hand på rätt sätt. 

– Vi har blivit väldigt besvikna på hur man hanterat återvinningsmaterialet. Detta är ett allvarligt kontraktsbrott. 

Enligt Pekka Väänänen har man nu kontakt med Eskilstuna kommun för att bestämma när och hur den svarta massan ska skickas tillbaka till Urecycle i Karlskoga. 

Urecycle är noga med att understryka att de avslutat allt samarbete med den aktuella anläggningen i Eskilstuna. 

På torsdagseftermiddagen blev det känt att verksamheten på Urecycle i Karlskoga tillfälligt stoppats av kommunen, något som P4 Örebro var först med att rapportera om. 

Kommunens miljöchef Trond Reimers säger till Expressen att brister har upptäckts och att företaget inte får fortsätta sin verksamhet.

– De har tillfälligt fått stänga sedan slutet av förra veckan. Vi hittade flera brister hos Urecycle – dels hur man förvarade avfallet men också att man utökat sin verksamhet utan att meddela oss. 

Urecycle ska ha förvarat avfall utomhus som egentligen ska vara inomhus. Trond Reimers säger att verksamheten kan upptas igen när företaget vidtagit åtgärder. 

– Det är ett förbud som gäller tills att dom tagit fram en tillräcklig handlingsplan, säger Trond Reimers.  

Kände inte till leveransen

Branschorganisationen El-kretsen säger att man inte känt till att den svarta massan levererats till vare sig Eskilstuna, Örebro eller Kumla. 

Vd Martin Seeger har tidigare sagt till Expressen att de fortsätter att samla in batterier, trots att dessa nu inte längre skickas till Urecycle. 

Martin Seeger är vd för El-kretsen, en branschorganisation som upprätthåller producentansvaret när det gäller återvinning av batterier.
Foto: Privat
Sådana här boxar med alkaliska batterier har skickats till Urecycle i Karlskoga.
Foto: Expressen

– Alla holkar töms precis som vanligt. De insamlade batterierna lagras sedan för tillfället i godkända täta behållare i väntan på att vi hittar en lösning för sortering och återvinning. 

Urecycle stod för återvinningen av 70 procent av Sveriges insamlade batterier. Hur länge El-kretsen har möjlighet att tillfälligt lagra batterierna kan inte Martin Seeger säga exakt. 

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.