Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

De viktigaste klimatfrågorna – om politikerna får bestämma

Klimatfrågan kommer vara aktuell under valrörelsen.

Isabella Lövin, språkrör för Miljöpartiet, menar att den viktigaste klimatfrågan är att "göra det lättare att göra rätt": 

– Det innebär att vi ska gynna solceller, elbilar och höghastighetståg. Flyget ska betala sin klimatpåverkan. Industrin måste ställa om till noll-utsläpp. Klimatförändringarnas effekter utsätter människor för stora risker, särskilt de som är mest sårbara i fattiga länder, men även vi här hemma påverkas.  

Många av politikerna är överens om att Sverige kommit långt – men att mer behövs göras. 

– Vi ligger nu högst upp i flera olika oberoende rankningar av länders klimatarbete. Världsbanken och OECD lyfter fram Sverige som ett mycket gott exempel. Det finns ett stort intresse, bland annat på grund av vår nya klimatlag som ska garantera ordning och reda i klimatpolitiken på samma sätt som i finanspolitiken. Men det finns väldigt mycket kvar att göra om vi ska nå klimatmålen från Paris, säger Isabella Lövin.

Hon menar att det är viktigt att gynna solceller, elbilar och höghastighetståg

––Det är vårt ansvar att minska utsläpp och stötta utsatta människor i deras behov, säger hon.

Moderaternas Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson om vad de tycker är den viktigaste frågan:

– Effektivitet i klimatpolitiken. Vi är i Sverige överens om våra långsiktiga klimatmål. Förhoppningsvis kan vi därmed lägga överbudspolitiken bakom oss. Nu ska vi i stället säkerställa att åtgärderna som vidtas är klimatmaxade, det vill säga att de skapar så mycket klimatnytta som möjligt. Det håller inte att, som regeringen gör, satsa enorma summor på åtgärder som saknar känd nytta.

Här nedan svarar en rad politiker på följande frågor om klimatpolitiken: 

1. Hur stor roll kommer klimatfrågan ha i valrörelsen nästa år?

2. Vilken är den viktigaste klimatfrågan just nu?

3. Vad kommer ni som parti driva för konkreta klimatåtgärder?

4. Hur långt har Sverige kommit i klimatarbetet?

 

SVERIGEDEMOKRATERNA. Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson:

Foto: SVEN LINDWALL

1. Miljöpolitik fortsätter engagera och efter trygghetsfrågorna, migration och skolan kommer miljöpolitiken säkerligen att vara viktig.

2. Det finns egentligen bara en viktig fråga - utsläppen av växthusgaser globalt. Det finns inga landgränser när det kommer till växthusgaser.

3. Vi behöver öka satsningarna på forskning och internationella insatser och dra ned på de ineffektiva och kostsamma åtgärderna Miljöpartiet drivit igenom. Närmare 80 % av all energiförsörjning är fossil idag och det krävs ny teknologi för att konkurrera ut olja och kol.

4. Sverige har lägst utsläpp per capita i hela Europa och bland de lägsta i OECD varför åtgärder också måste ha sin utgångspunkt på hur man kan minska utsläppen där de faktiskt sker. 

 

MODERATERNA. Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson:

Foto: FREDRIK WENNERLUND

1. Klimatförändringarna är akuta och vi måste agera. Självklart kommer detta avspeglas i valrörelsen, det finns inget parti som kan ducka klimatfrågan.

2. Effektivitet i klimatpolitiken. Vi är i Sverige överens om våra långsiktiga klimatmål. Förhoppningsvis kan vi därmed lägga överbudspolitiken bakom oss. Nu ska vi i stället säkerställa att åtgärderna som vidtas är klimatmaxade, det vill säga att de skapar så mycket klimatnytta som möjligt. Det håller inte att, som regeringen gör, satsa enorma summor på åtgärder som saknar känd nytta.

3. Redan i dag satsar vi mer än dubbelt så mycket som regeringen gör på klimatforskning, vi satsar en halv miljard mer än regeringen på internationella klimatinsatser och vi gör en riktad satsning för att hantera den svenska basindustrins utsläpp. Men vi är just nu inne i ett fördjupningsarbete där vi ser över hela vår klimatpolitik och vi kommer att presentera en rad förslag framöver.

4. Sverige har kommit långt. Vi har i stort sett koldioxidfri elproduktion vilket är en enorm tillgång. Samtidigt finns det fortfarande stor förbättringspotential, även om de flesta lågt hängande frukterna redan är plockade. En tredjedel av våra utsläpp kommer från transporter och en tredjedel från vår basindustri, det är här vi nu måste lägga vårt fokus.

 

CENTERPARTIET. Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson:

Foto: / PRESSBILD

1. Klimatfrågan engagerar väldigt många människor. Det är positivt att se det engagemanget och vi i Centerpartiet delar människors oro eftersom klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Vi tror att klimatfrågan kommer få stor vikt i valet och samtidigt vet vi att det är många andra frågor som är angelägna för många människor. Därför kommer klimatet att vara en av flera frågor som avgör när folk ska välja parti.

2. Klimatfrågan är ett globalt problem och det är viktigt att alla länder bidrar och att vi följer globala överenskommelser. Vi i Sverige kan gå före och visa vägen genom ny teknik och smarta regler, så att länder som Indien, Kina och USA också kan minska sina utsläpp. Det gynnar både klimatet och ger jobb i Sverige. 

3. Vi vill att Sverige ska ha ett helt förnybart energisystem och vara koldioxidneutrala 2040.  Då måste vi på allvar börja ställa om transport- och energisektorn. I vår budget har vi ett förslag om grön bilbonus som ger upp till 100 000 till de miljöbästa bilarna. Vi vill också ha ett system med obligatorisk inblandning av förnybara bränsle och utsläppsminskning i både bilar och flyg. Vi vill även bygga ut infrastrukturen för att möjliggöra laddning och elektrifiering av transportsektorn och i vår budget föreslår vi även en miljölastbilspremie för att påskynda teknikutvecklingen och skapa en stark svensk marknad för miljölastbilar. För att få mer förnybar el vill vi skrota solskatten och göra det lättare att producera el själv och kanske dela med grannen. Även du som bor i lägenhet ska få samma chans till skatteavdrag som villaägare när det gäller småskalig produktion. Vi ska inte heller glömma energieffektiviseringar. Vi driver även på för en omställning till en biobaserad ekonomi, där fossila råvaror ersätts med förnybara. Där skogen är en viktig resurs att ta tillvara på. 

4. Sverige är ett av de länder som har kommit allra längst i klimatarbetet, men det finns mycket kvar att göra. Under vår tid i regeringen visade vi att det går att förena tillväxt och minskade utsläpp. Under nuvarande regering har den trenden tyvärr brutits och växthusgasutsläppen ökar åter. Det är allvarligt och vi måste se till att vända den trenden och fortsätta vara ett föregångsland i klimatarbetet och visa att tillväxt och utsläppsminskningar kan gå hand i hand så att andra länder kan följa efter.

 

LIBERALERNA. Lars Tysklind, talesperson i miljöfrågor:

Foto: / GRATISBILD RIKSDAGEN

1. Klimatfrågan är en fråga som oroar många och kommer att ha en självklar plats i valrörelsen. Klimatfrågan kräver långsiktigt arbete och det är bra med den breda politiska enigheten om de nationella klimatpolitiska målen.

2. Minska uppvärmningen och få ner utsläppen. Då krävs konkreta åtgärder för utsläppsminskningar från transporter, energiframställning, industri och jordbruk. Viktigt med samarbete mellan länder.

3. Ekonomiska styrmedel som bygger på principen förorenare ska betala och grön skatteväxling. Vi höjer miljö- och klimatskatterna men säger nej till bidrag och subventioner. T.ex. ska subventioner till fossila bränslen successivt tas bort. Som liberal tror jag på marknadsekonomins positiva kraft och är emot subventioner. Därför säger vi nej till att skattepengar går till privata inköp av bilar och cyklar. Vi vill istället investera i långsiktiga och klimatsmarta lösningar som kommer fler till del t.ex. cykelinfrastruktur och åtgärder för att få ner basindustrins utsläpp.

4. Sverige har kommit långt men det betyder inte att vi kan andas ut. Vi ska göra mer och vi ska visa att det går att vara ett klimatsmart land med god tillväxt. Marknadsekonomi, teknik och utveckling är viktiga delar av lösningen på världens klimatproblem. Svensk klimatsmart teknik kan ge exportfördelar.  

 

KRISTDEMOKRATERNA. Lars-Axel Nordell, miljöpolitisk talesperson:

Foto: / OKÄND

1. Från Kristdemokraternas sida kommer vi jobba för att ge frågan en framträdande roll.

Klimathotet är en av de absolut viktigaste politiska utmaningarna i vår tid.

2. Att vi verkligen får fart på en snabb minskning av utsläppen, i enlighet med de ambitiösa mål som Sverige har ställt upp. Även andra industriländer behöver genomföra motsvarande snabba utfasning.

3. Vi kommer fortsätta driva frågan om en skatteväxling, där miljöskadlig verksamhet beskattas hårdare medan skatt på arbete minskas. Vi ska driva på inom EU för att stoppa beroendet av rysk fossilgas samt stoppa subventioner till fossila bränslen. KD anser att Sverige ska vara pådrivande för att EU ska vara ett klimatpolitiskt föredöme. Vi vill också satsa mer på att elektrifiera vägtrafiken, bl a genom fler laddningsstolpar och övergång till eldrivna lastbilar med strömförsörjning genom ledningar på viktiga vägsträckor.

4. Sverige har kommit en bra bit men det mesta återstår att göra. En viktig framgång är att det i hög grad finns en bred politisk uppslutning kring att Sverige ska ha högt ställda mål på att minska våra utsläpp av klimatpåverkande gaser.

 

VÄNSTERPARTIET. Jonas Sjöstedt, partiledare:

Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

1. Vår valrörelse kommer att handla om jämlikhet och rättvisa. Den rikaste tiondelen av befolkningen står för hälften av utsläppen som förstör klimatet. Det är de som måste ändra sin livsstil mest. Jämlikhet och vänsterpolitik är en del av klimatfrågans lösning.

2. Vi måste agera mot utsläppen nu, för imorgon kan det vara försent. Vi vill skärpa utsläppsmålen och se till att Sverige tar ett större ansvar globalt och anta mer ambitiösa klimatmål. Vi vill att de ska uppnås genom att vi minskar utsläppen på hemmaplan och inte genom köp av utsläppskrediter.

3. För en framgångsrik klimatomställning krävs ett rättviseperspektiv som förenar det gröna perspektivet med det röda. Det är vad vår politik går ut på. Det krävs ökade investeringar i förnyelsebar energi, hållbara bostäder och gröna transporter. I detta omställningsarbete vill vi se en grön investeringsbank som kan gå in med pengar till klimatsmarta projekt. När skatter och lagstiftning stimulerar de hållbara alternativen kan vi minska utsläppen. Det ger ett mer hållbart samhälle och nya gröna jobb.

4. Om alla på jorden levde som vi i Sverige skulle det behövas fyra jordklot. Det är inte hållbart och vi behöver växla upp rejält för att vända utvecklingen. Klimatet är vår tids ödesfråga.

 

MILJÖPARTIET. Isabella Lövin, språkrör:

Foto: FREDRIK HJERLING

1. Klimatet borde ha en helt central roll! Den är vår tids ödesfråga och påverkar hela vårt samhälle och hur vi lever. De värsta effekterna kan ligga i framtiden, men vi måste agera nu. Det är nu vi behöver en debatt om hur vi ställer om och minskar utsläppen. Men alla partier vill inte agera nu utan skjuta problemen på framtiden. Ta exempelvis Moderaterna som vill sänka bensinskatten, och alla allianspartierna och SD vill ta bort flygskatten.

2. Att göra det lättare att göra rätt. Det innebär att vi ska gynna solceller, elbilar och höghastighetståg. Flyget ska betala sin klimatpåverkan. Industrin måste ställa om till noll-utsläpp. Klimatförändringarnas effekter utsätter människor för stora risker, särskilt de som är mest sårbara i fattiga länder, men även vi här hemma påverkas. Det är vårt ansvar att minsak utsläpp och stötta utsatta människor i deras behov.

3. Nya moderna höghastighetståg. Göra det lättare att välja rätt: att välja mat, transporter och byggmaterial med mindre klimatpåverkan. Miljöpartiet kommer inför valet presenter ett batteri av åtgärder för att modernisera Sverige och få ned utsläppen, men också för att Sverige ska fortsätta ta internationellt ledarskap.

4. Vi ligger nu högst upp i flera olika oberoende rankningar av länders klimatarbete. Världsbanken och OECD lyfter fram Sverige som ett mycket gott exempel. Det finns ett stort intresse, bland annat på grund av vår nya klimatlag som ska garantera ordning och reda i klimatpolitiken på samma sätt som i finanspolitiken. Men det finns väldigt mycket kvar att göra om vi ska nå klimatmålen från Paris.

 

SOCIALDEMOKRATERNA, Matilda Ernkrans, miljöpolitisk talesperson

Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

1. Klimatfrågan blir en viktig del av valrörelsen utifrån att den handlar om vår vardag, jobben, hälsan och hållbarheten. Att skapa trygghet för dagens och framtidens jobb och förbättra vår hälsa exempelvis med minskade luftföroreningar i städerna. Vi har, i regeringsställning, fördubblat investeringarna för miljö och klimat. Det är jag stolt över. Skillnaden är stor mot moderaterna som istället vill dra ner kraftigt på investeringar för vår gemensamma framtid och välfärd bara för att istället kunna sänka skatten med mest till ett fåtal. 

2. Att se till att människor och gods kan transporteras utan att använda fossil olja och kol. Vi måste, helt enkelt, snabbt minska utsläppen av skadlig koldioxid eftersom den skapar klimatproblemen med efterföljande hälso- och välfärdsproblem. Det gäller i Sverige och i världen. Med störst ansvar för den rikare delen av världen eftersom det är vår användning av fossila bränslen som skapat klimatproblemen. 

3. Tre viktiga saker:

1. Mer gods ska transporteras med järnväg och sjöfart. Andelen elbilar ska öka, förnybara drivmedel främjas och våra städer ska planeras mer klimatmodernt med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Luftkvaliteten ska bli bättre.

2.Skapa jobb genom innovationer för fossilfritt. Nya varor, nya material och en mer cirkulär ekonomi med ökad återanvändning och återvinning

3.Sverige ska driva höga klimatambitioner i EU och i FN. Vi ska ta ansvar för att finansiera internationellt klimatarbete och jobba hårt för att EU:s klimatpolitik ska bli ambitiösare

4. Vi ligger långt framme jämfört med andra länder. Men vi är bara i början på vår hållbarhetsresa. 

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.