Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Därför förändras klimatet långsammare än vädret

Vad är klimat – egentligen? Varför analyseras klimatet? Vad påverkar vårt klimat? Hur blir klimatet i framtiden?

Här är svaren på dina frågor.

LÄS MER: Här hittar du fler nyheter från Expressen Klimat

Med både regn, åskskurar, kyla och värme under sommaren 2019 i Sverige kan det vara svårt att tro på att klimatet håller på att förändras och bli varmare. Enligt SMHI kan vädret under årets sommarmånader klassas som ”klassiskt svenskt sommarväder”. 

Men väder är inte samma sak som klimat. Väder är atmosfärens beskaffenhet och förändringar vid en bestämd tidpunkt, medan klimat bygger på medelvärden av statistik för vädret på en plats för en längre tidsperiod.

Vad är klimat – egentligen?

En beskrivning av vädrets långsiktiga egenskaper mätt med statistiska mått – det är vad vi kallar klimat. Därför kan klimatet – till skillnad från vädret – endast observeras indirekt, genom att utvärdera iakttagelser av vädret under längre tidsperioder.

Sverige har samlat in data om vädret under ett par hundra år. Med hjälp av bland annat medelvärden, maxvärden, minimivärden och frekvenser av särskilda händelser är det möjligt att beskriva klimatet och hur det förändras.

Då klimatet bestäms av medelvärden jämnas förändringarna ut och det som blir kvar är mer långsiktiga kännetecken. Vårt klimat förändras långsammare än vädret – och därför kan man säga att klimatet är mer förutsägbart.

Klimat är medelvärden av de statistiska mått som vädret har på en plats för en längre tidsperiod. Foto: SMHI

Därför analyseras klimatet

Genom att notera olika typer av väderdata under lång tid kan vi analysera hur klimatet har förändrats. Inom meteorologin är en vanlig klimatlängd 30 år, men med hjälp av geologiska data går att analysera klimatet för betydligt längre perioder än så.

Med hjälp av långa serier av statistiska mått kan vi inte bara se hur klimatet har skiftat karaktär över tid. Vi kan också upptäcka trender som avgör hur klimatet kan komma att ändras. Det är mycket viktig information för planeringen av samhällets utveckling.

Det här påverkar klimatet

Klimatet på jorden påverkas av många olika omständigheter, både naturliga och krafter orsakade av människan.

De elementära faktorerna är solens strålning, cirkulationen i atmosfären och i havet samt topografin, både på land och i hav.

Till mänskliga effekter räknas bland annat utsläpp av växthusgaser, aerosoler och förändringar vid jordytan, exempelvis städernas utbredning och avverkningen av skog.

Hur blir Sveriges klimat i framtiden?

FN:s klimatpanel IPCC - Intergovernmental panel of climate change - sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar. Underlaget kommer från tusentals forskare och experter över hela världen.

För Sverige räknar forskarna med följande effekter

Ökad nederbörd i hela landet, i fjälltrakterna med närmare 25 procent. 

Ökad risk för översvämningar, på grund av ökad nederbörd och mer intensiva regn.

Vattenbrist och torka i södra Sverige. Samtidigt väntas antalet skyfall bli fler och öka i intensitet även i södra Sverige.

Temperaturzoner flyttar norrut. Växtperiodens längd beräknas kunna öka med mellan en och tre månader.

De smältande glaciärerna i Alaska väcker varningsklockor

CNN:s reporter Bill Weir undersöker Alaskas klimat och djurliv.