AP-fondernas Etikråd: Förekommer korruption

Byborna dör av utsläppen – med hjälp av svenska pensioner.
Ljubov Voskoboj, 16, här med mamma Svetlana Voskoboj, 41, drabbades av en hjärnskada efter utsläpp från ett gasfält i Kazakstan, som AP-fonderna investerat i genom dess ägarbolag.
Foto: Denis Sinyakov
Barn leker framför kolanläggningen i Secunda, Sydafrika, vars anläggning årligen släpper ut mer än hela Sverige.
Foto: Torbjörn Selander

Runtom i världen har svenska pensionspengar investerats i fossilbolag – med allvarliga konsekvenser för lokalbefolkningen.

Nu svarar AP-fondernas Etikråd på kritiken efter Naturskyddsföreningens rapport.

– Det förekommer korruption, barnarbete, och vi får in rapporter om slavarbete. Det är Etikrådets vardag, säger John Howchin, generalsekreterare.

Första till Fjärde AP-fonderna har investeringar om 16,4 miljarder kronor i 89 av världens 200 största utsläppare, enligt en ny rapport från Naturskyddsföreningen som Expressen berättat om. 

Organisationen har låtit tre frilansreportrar besöka platser där verksamheter som finansieras med svenska pensionspengar har direkt förödande effekter på lokalbefolkningen. 

Bland vittnesmålen finns barn som drabbats av permanenta hjärnskador efter utsläpp från ett gasfält i Kazakstan, och i Sydafrika har en hel kåkstad insjuknat i skuggan av en enorm kolanläggning.

– Vet svenska pensionärer om detta? Det är en skandal, säger frilansjournalisten Henrik Brandão Jönsson, som besökt en kolgruva i Colombia där urbefolkningen tvångsförflyttas.

AP-fondernas Etikråd: ”Vi kommer att följa upp frågorna”

John Howchin är generalsektretare på AP-fondernas Etikråd. Han säger att de ofta får rapporter från ideella organisationer som pekar ut missförhållanden på bolag som fonderna investerat i, och att det är bra när det kommer upp till ytan.

– Vi kommer att följa upp frågorna med de berörda bolagen. Det är en del av Etikrådets arbete och vi har en process för det, säger han.

Vad tänker du när du läser reportagen?

– Det är aldrig någon trevlig läsning, punkt. Men tyvärr är det en del vårt arbete. AP-fonderna har 3 500 bolag över hela världen, med dotterbolag och långa komplicerade leverantörskedjor. Det förekommer korruption, barnarbete, och vi får in rapporter om slavarbete. Det är Etikrådets vardag. Vi engagerar oss för att säkerställa att bolagen tar sitt ansvar. Det kommer vi fortsätta att göra. 

Står bakom Parisavtalet

Trots att AP-fonderna investerat flera miljarder i fossilbolag säger John Howchin:

– AP-fonderna står helt bakom Parisavtalet, och de har arbetat med klimatrisker i sina portföljer under väldigt lång tid. Det finns en brittisk NGO som heter Share Action som granskar pensionsfonder kring deras klimatåtaganden, och de anser att AP-fonderna tillhör de ledande i världen. Vi tycker nog att vi ligger i framkant och vi tänker fortsätta göra det.

Finns det planer på att sluta investera i fossila bolag?

– Planen är att se till att vi lever upp till Parisavtalet, helst en modell som garanterar att hålla uppvärmningen under 1,5 grader. Exakt hur det kommer se ut i slutändan vet ingen. Men fossila verksamheter kommer att finnas kvar även under Parisavtalet. 

Vad ingår i planen?

– Fonderna har en strategi utifrån sin portfölj, och det finns ett pågående arbete med att hantera klimatrisker. Eftersom portföljerna ser lite olika ut är det svårt att kommentera från Etikrådets sida.

Nya klimatkrav på AP-fonderna

John Howchin säger att han inte kan gå in närmare på hur respektive fond arbetar. Han anser att den nya AP-fondslagen som infördes i januari förra året, som innebär att fonderna ska ta särskild hänsyn till hållbarhet, har varit ett bra stöd i det fortsatta arbetet med klimatfrågan. 

– Men det kommer att ta tid. Det gäller att mana på och behålla en hög ambition. 

Är det otänkbart att AP-fonderna upphör med fossila investeringar?

– Vi lever i en fossilbaserad ekonomi, det är viktigt att komma ihåg. Nu gäller det att ställa om den till en mindre fossilbaserad ekonomi. Det är en jätteutmaning. Vår bild är att många koldioxidintensiva bolag behöver långsiktigt stöd från sina ägare att ställa om. Vi kommer att jobba med bolagen för att ställa om, men det är ingenting som görs över en natt.

John Howchin anser att ägarpåverkan fungerar. 

– Jag tycker att vi har en bra ingång till bolagsledningar över hela världen. Etikrådet har funnits i nästan 15 år och AP-fonderna har länge hållit på med ägarstyrning kring hållbarhetsfrågor och etikfrågor, säger han.

”Ett rykte om att vara trovärdiga”

Trots att AP-fonderna har en relativt liten ägarandel i fossilbolagen upplever John Howchin att de kan driva på i en hållbar riktning. Dessutom verkar de i olika globala investerarsamarbeten.

– Vi ett rykte om att vara trovärdiga. Vi är långsiktiga och har rimliga förväntningar. Vi kräver att bolagen går framåt och att det finns en utveckling. Men vi ska också finnas där långsiktigt och inte försvinna. Ambitionen är hög just nu, men utmaningen är också stor. Ingen hymlar om det.

Finns det en risk att fossilbolagens värde sjunker med höjda klimatkrav? 

– Det är en utmanande tid för klimatintensiva bolag. Med det sagt forstätter världen att förbruka mycket fossila bränslen, det ska vi inte sticka under stol med. Jag tror att 20-talet är den tid då omställningen börjar, sedan får man utvärdera löpande hur bolagen arbetar med klimatfrågan.


Här får skolbarnen anfall efter utsläppet:

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.