Anmälningsvågen mot Kronfågels ”klimatkampanj”

Kronfågels marknadschef Susanne Zabrodsky
Foto: Juliana Falldin
Foto: Kronfågel
Foto: Kronfågel
Foto: Kronfågel

”Vilseledande”, ”stötande” och ”faktamässigt inkorrekt”. 

Det säger några av de röster som anmält Kronfågels reklamkampanj där klimatfördelarna med att välja kycklingkött jämförs med långflygningar.

I dagsläget har över 90 anmälningar kommit in till Konsumentverket på den dryga månad som reklamen gått. 

Kampanjen marknadsförs som ”Gör något enkelt för klimatet” med en jumbojet i fokus.  Den lanserades i mitten av september och har angetts vara företagets största kampanj någonsin, enligt Resumé. Syftet enligt Kronfågel är att visa konsumenten kycklingkötts klimatpåverkan i jämförelse med rött kött och sätta det i perspektiv med transporter. 

Men reklamkampanjen har mött stark kritik – från allmänhet, kycklinguppfödare och andra köttbönder. Nyhetsbyrån Siren rapportade i slutet av september att 60 anmälningar kommit in. I dag är siffran över 90, visar den information som Expressen nu fått av Konsumentverket.

I företagets reklam står det: ”Om alla som läser det här väljer kyckling i stället för nötkött en enda gång, är det som att kompensera för 14 långflygningar med jumbojet.”

Karolina Grundin, 40, kommunikatör i Stockholm, är en av dem som reagerat på reklamen. 

– Att äta vegetariskt är mycket bättre för klimatet än att äta kyckling. När du väljer vegetariskt skadar du dessutom ingen. Kycklingar är de djur inom köttindustrin som har det allra sämst och Kronfågel har upprepade gånger ertappats med djurplågeri. Kronfågels vilseledande reklam förändrar ingenting och kan bara ses som greenwashing, säger hon.

Även Adam Timander, 34, entreprenör inom vegansk marknadsföring, i Umeå är en av dem kritiska.

– Kronfågeln utnyttjar skamlöst klimatångesten i sin marknadsföring. De framställer sig som ett närmast klimatpositivt alternativ när det är långt ifrån sanningen. Visst har kyckling lägre påverkan än kor men det är som att säga att en V70 drar mindre än en SUV - båda är stora belastningar för miljön, säger Adam Timander.

– Vi behöver dra ner på både kött från kor och kyckling, inte öka konsumtionen kyckling. 

Adam Timander tycker att Kronfågel utnyttjar folks klimatångest i sin reklam.
Foto: Privat

Kallar reklamen ”vilseledande”

”Att jämföra sin produkt med en sämre produkt och därmed hävda att den egna produkten är bra för klimatet är vilseledande.” står det att läsa i en av anmälningarna till Konsumentverket. 

I en annan står det:  

”Det minst utsläppsintensiva kycklingköttet släpper fortfarande ut mer än de mest utsläppsintensiva baljväxterna, per 100g protein. Se även EAT-Lancet-rapporten, som också poängterar vikten av att röra oss bort från animaliska produkter för både planetens och vår egen hälsa.”

Andra hänvisar till att reklamen är klassisk ”greenwash”, ett begrepp som används när något framställs som bättre för miljön än vad det egentligen är. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ldM7xf_ByY

Kronfågel redovisar själva siffror på sin hemsida för ”hur kyckling kan kompensera för bil- och flygtrafikens påverkan på miljön”. Där har de gjort en beräkning om att kycklingkött står för en tiondels koldioxidutsläpp jämfört med nötkött. 

Kopplingen till flyg- och bilresor har de beräknat på hur många som nås av deras utomhuskampanj. Flera av anmälningarna till Konsumentverket vänder sig också mot företagets antagande av att alla som reklamen visas för, faktiskt ser den. 

Enligt företagets beräkningar krävs det att över 1,2 miljoner människor byter en portion nötkött mot kyckling för att kompensera för de 13,5 flygningarna som Kronfågel jämför med.

I en fotnot skriver företaget att ett byte till kyckling inte rättfärdigar mer flygande eller längre bilresor och att jämförelsen handlar om att sätta det vi äter i relation till transportsektorn som många konsumenter vet är en stor utsläppskälla. 

Siffrorna hänvisar de till forskningsinstitutet Rises klimatdatabas för livsmedel

”Syftet är att tydliggöra mängd växthusgaser”

När Expressen tar kontakt med Kronfågel vill de inte svara på frågor via telefon, utan enbart på mejl. Citaten ska hänvisas till marknadschef Susanne Zabrodsky.

Anser ni att äta kycklingkött kan kompensera för bil- och flygtrafik?

– Jämförelsen med flyg/bil handlar om att sätta det vi äter i relation till transportsektorn som många redan vet bidrar till stora mängder utsläpp. Det gör det påtagligt för konsumenten vad ett proteinbyte kan göra. Syftet är att tydliggöra att ett byte från nötkött till kyckling innebär en reducerad total mängd växthusgaser.

Vad anser ni om kritiken från allmänheten som kallar detta greenwash och vilseledande?

– Vi tar det självklart till oss och ser om det är något vi kan lära av, vi uppskattar dialogen med våra konsumenter. Att kampanjen kan uppfattas som vilseledande är något vi får ta med oss och tänka på när vi arbetar vidare med den. Vi vet att det är många som tycker att det är svårt att veta hur man ska göra bättre val för klimatet och då ville vi visa de klimatfördelar kycklingen har jämfört med andra livsmedel. 

”Klimatvänlig” fällts av Reklamombudsmannen

Kronfågel fick också plocka ned en av sina reklamfilmer strax efter kampanjen gick live, då uppfödaren som syntes i filmen inte ville medverka. 

Rickard Axdorff på ATL var först med att upptäcka detta och beskriver Kronfågels tilltag som ”en smutskastningskampanj som ställer bönder mot varandra. ” 

Land lantbruk har tidigare rapporterat om att reklamkampanjen får stark kritik av bolagets egna uppfödare som anser att den motarbetar svenska köttbönder. De rapporterar även om att kycklinguppfödare vittnar om en tystnadskultur inom bolaget

I slutet av september skrev både Land lantbruks och Jordbruksaktuelts chefredaktörer kritiska ledare mot kampanjen för att den skapar splittringar mellan bönder. 

Men trots all kritik har Kronfågel fortsatt sin kampanj. I början av oktober bjöd de resenärer på Bromma flygplats på – just det – kyckling. På företagets Facebooksida får tilltaget både ris och ros – bland annat att man fortsätter koppla flygtrafik till sin produkt. 

Tidigare i höstas fälldes Kronfågel för sin kampanj om kycklingsfärs ”den klimatvänliga färsen”, skriver ATL. Att trycka på att kycklingfärs är mindre klimatbelastande än nötfärs är inte samma sak som att den är klimatvänlig anser Reklamombudsmannen.  

Festivalen i Yulin, Kina, där man bland annat äter hund får hård kritik 

Varje år slaktas uppemot 15 000 hundar, oftast med brutala metoder.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.