Kommunen anklagas för fusk – efter priset

Expressen TV reder ut vad skillnaden är mellan klimat och väder.
Enligt en tidigare anställd hållbarhetsstrateg i Nacka kommun har stadsdirektör Lena Dahlstedt ändrat korrekta svar till felaktiga för att komma högre i rankningen Sverige Miljöbästa kommun.
Foto: Sören Andersson / Pressbild
Grand Hotel Saltsjöbaden i Nacka kommun.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Nacka kommun anklagas för att ha ljugit om sitt miljö- och klimatarbete och därmed utsetts till Miljöbästa kommun. 

Det är ett oppositionsparti i kommunen som går till storm – efter att ha gjort en genomgång av svaren som låg till grund för vinsten.

Sabina Nilsson, före detta hållbarhetsstrateg på kommunen, säger till Expressen att stadsdirektören tidigare år ändrat de korrekta svaren. 

– Det var jag och medarbetare på min enhet som besvarade enkäten, säger Nacka kommuns nuvarande miljöchef Per Enarsson, om årets enkät.

Nacka kommun utsågs i år till vinnare av utmärkelsen Miljöbästa kommun i kategorin ”Storstäder och storstadsnära kommuner”, som delas ut av Aktuell Hållbarhet. Men nu anklagas kommunen för att ha fuskat sig till topplaceringen – genom att ange felaktiga enkätsvar.

Utmärkelsen tillkännagavs samma vecka som en majoritet i kommunfullmäktige röstade ned en motion om att mäta konsumtionsbaserade utsläpp. Det fick det lokala oppositionspartiet Nackalistan att reagera.

Partiet granskade kommunens enkätsvar och ansåg att flera svar var felaktiga och kontaktade flera medier. Nu pågår en konflikt om kommunens miljö- och klimatarbete i kommunen. 

– Vi blev chockade. I grunden ville vi upptäcka vad vi var sämre på för att förbättra vårt arbete och lära av andra kommuner. Men vi såg att vissa svar inte alls stämde överens med verkligheten – där man skarvat och höftat och i flera fall ljugit, säger Nackalistans oppositionsråd Mikael Carlsson.

Oppositionsrådet Mikael Carlsson anser att Nacka kommun förvanskat enkätsvar.
Foto: Nackalistan / Nackalistan

Bland annat konstaterade partiet att kommunen – i den enkät som ligger till grund för vinsten – anger att Nacka har en strategisk handlingsplan för att minska utsläppen. Trots att utsläppen alltså inte mäts. 

Expressen tar kontakt med Sabina Nilsson, tidigare hållbarhetsstrateg på Nacka kommun. Hon var fram till år 2017 ansvarig för att svara på enkäten från Aktuell Hållbarhet och berättar nu att enkätsvaren då ändrades av stadsdirektör Lena Dahlstedt innan de skickades in. 

– Jag ombads skicka mina svar på enkäten till stadsdirektören innan jag skickade in dem till Aktuell Hållbarhet, för att kunna ha en diskussion. Året innan hade jag inte gjort det och blev då ifrågasatt varför jag inte svarat ja på fler frågor.

Men det blev ingen diskussion, enligt Sabina Nilsson, svaren ändrades rakt av av stadsdirektören som tyckte att man kunde tolka dem annorlunda. 

– Exempelvis handlade det om mål på nettonollutsläpp till år 2045, men där vi bara hade ett mål till 2030. Även om vi räknade vidare på det till 2045 blev det inte nettonoll. Det handlade om ren matematik där frågan inte kunde tolkas överhuvudtaget, säger Sabina Nilsson.  

Personal slutade 

Det året som stadsdirektören ska ha kontrollerat svaren hamnade Nacka på placering 16 i miljörankingen, året innan på placering 143. 

Sabina Nilsson säger att de felaktiga svaren i miljöenkäten inte enbart låg till grund för att hon valde att sluta hos kommunen – men att det var droppen.

– Jag ville inte jobba för en chef som uttryckligen ändrar i mina svar och svarar felaktigt för att kommunen ska placera sig bättre i rankningen. Syftet med rakningen är inte att vinna utan att se hur man kan förbättra sitt miljöarbete. Jag tycker definitivt att det är greenwashing. 

Nackalistans Mikael Carlsson går hårt åt den styrande alliansen i kommunen och menar att enkätsvaren har skadat kommunens miljö- och klimatarbete. 

– Det är oerhört tragiskt. Så fort vi har diskuterat miljö- och klimatförslag i kommunfullmäktige det senaste året har det hänvisats till den här utmärkelsen och att vi redan gör tillräckligt. Men det stämmer ju inte, vi har fuskat oss till detta, säger Mikael Carlsson.

Nackalistan anser att det finns sex frågor där Nacka kommuns svar inte stämmer med kommunens verkliga miljö- och klimatarbete. 

”De här svaren står vi för”

Nacka kommuns stadsdirektör Lena Dahlstedt har semester. I stället svarar miljöchef Per Enarsson på Expressens frågor. 

Hur arbetar ni med enkätsvaren om ert miljö- och klimatarbete till rankningen Miljöbästa kommun? 

– Det är vi som kan miljöfrågorna och jobbar med dem dagligen som har besvarat enkäten.

Anser du att ni har angett sanningsenliga svar i årets enkät?   

– Självklart ger vi sanningsenliga svar. Vi har tydligt beskrivit i våra svar exakt vad vi gör inom respektive område. På så sätt har Aktuell Hållbarhet också kunnat bedöma våra svar.

Har Lena Dahlstedt ändrat svaren som expertismedarbetare uppgett innan enkäten skickats in? 

– Det var jag och medarbetare på min enhet som besvarade enkäten, och vi kan inte se att några svar har ändrats.

Nacka kommuns miljöchef Per Enarsson.
Foto: Sören Andersson

Uppgifter till oss visar att enkätsvar från er inte stämmer, vad säger du om det?  

– Jag har tittat igenom våra svar igen och kan inte se någonting som skulle vara fel. De här svaren står vi för.

Varför har ni svarat ja på frågan om ni har ett systematiskt arbete för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen, när ni inte har det? 

– Genom att vi i svaret förklarar vad vårt arbete innebär är det upp till Aktuell hållbarhet att bedöma vårt ja. Det vi har jobbat med är vårt sätt att börja dra i de här svåra frågorna. 

Har kommunens stadsdirektör ändrat svar i tidigare enkäter innan de skickats in?

– Det har jag ärligt talat ingen aning om. Jag har svårt att se att hon har ändrat till något mer positivt. Jag kan bara stå till svars för årets enkät som jag och mina medarbetare har gjort, säger Nacka kommuns miljöchef Per Enarsson. 

Priset kan tas tillbaka 

Rankningen av kommunernas miljöarbete baseras till största del på kommunenkäten men också på extern statistik. Aktuell Hållbarhets chefredaktör Mikael Salo säger att man ska se över utmärkelsen till Nacka kommun. 

– Om uppgifterna stämmer är det ju ytterst skamligt och allvarligt. Det här har ju kommit till vår kännedom precis nu och vi får följa upp detta. Om det krävs får vi justera poängen och rankningen och i värsta fall utse en ny vinnare i kategorin ”Storstäder och storstadsnära kommun”, säger han. 

Enligt Mikael Salo ska de inför nästa års rankning se över hur de kan förbättra kvaliteten och förebygga fusk. 

Aktuell Hållbarhets chefredaktör Mikael Salo säger att man tydligt ber kommunerna svara uppriktigt och ärligt.
Foto: Aktuell Hållbarhet / Aktuell Hållbarhet

– Rankningens enkätdel bygger på självskattning, ärliga och uppriktiga svar från kommunerna. Vi genomför stickprov och gör rimlighetsanalyser, men har inte möjlighet att kontrollera alla svar eftersom det skulle ta enorma resurser i anspråk.

Nacka kommuns svar – och oppositionens bild

Fråga. Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål)? Ja/Nej

Nacka kommuns svar: Ja, arbete på gång. Har ett uppdrag från kommunfullmäktige att se över hur Agenda 2030 kan implementeras i Nacka. Vi är även med i projektet Globala Sverige.

Nackalistan anser: Om det nu finns ett uppdrag från kommunfullmäktige att se över hur Agenda 2030 kan

implementeras i Nacka, och arbetet är ”på gång” och att det ska ”ses över”, då har alltså Nacka ännu inte en formulerad strategi. Uppdraget med att se över hur Agenda 2030 kan implementeras ska rapporteras i och med årsbokslutet 2020. Svaret borde rimligen vara nej.


Fråga. Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen som inte ingår i Sveriges klimatramverk?

Nacka kommuns svar: Ja, Nacka har en indikator i miljöprogrammet som mäter klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp...

Nackalistans anser: M, C, L och Kd som har majoritet i Nacka röstade i våras ned en motion som gällde just att mäta de konsumtionsbaserade utsläppen... Om inte dessa utsläpp mäts har kommunen heller inte något systematiskt arbete för att minska dem. Svaret på frågan vara nej.

Att minska klimatpåverkan från kommunens offentliga måltider är bara en liten del av alla utsläpp som kommunens invånare står för. Partier i Nackas politiska opposition och föreningen Nacka Miljövårdsråd har påpekat det felaktiga svaret.


Fråga. Erbjuder kommunen avfallssortering av minst fem fraktioner för fastighetsnära insamling hos minst 60 procent av de fastigheter som finns i kommunen (hushåll)? Ja/Nej

Nacka kommuns svar: Ja

Nackalistans anser: Det finns inte någon statistik över hur stor del av samtliga hushåll i Nacka som har Fastighetsnära insamling med minst fem fraktioner... Baserat på tidigare undersökningar som gjorts i kommunen och svar från en tjänsteman på det kommunala bolaget Nacka Vatten och Avfall AB är bedömning att det sannolikt rör sig om mindre än 50 procent av kommunens hushåll som erbjuds fastighetsnära insamling av minst fem fraktioner. Ingen vet det exakta svaret eftersom detta inte har mätts, och svaret på denna fråga borde även det vara nej.


Expressen har i vissa fall kortat svaren och kommentarerna. Fullständiga svar från Nacka kommun finns här. 

Sveriges nya högsta punkt – Kebnekaises sydtopp smält 24 meter 

Professor Gunhild Rosqvist anser att det varmare klimatet innebär torrare fjäll och konsekvenser för djur som lever på Kebnekaise.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.