Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Amerikanerna på tvärs mot Trump om klimatet

USA:s president är som bekant mycket skepsis till att människan orsakar den globala uppvärmningen. Foto: EVAN VUCCI / AP TT NYHETSBYRÅN
Enligt den stora klimatrapport som Vita huset släppte för en tid sedan väntas naturkatastrofer – bland annat orkaner – blir allt vanligare framöver. Foto: SCOTT CLAUSE / AP TT NYHETSBYRÅN

En majoritet av amerikanerna tror att människan orsakar den globala uppvärmningen, enligt en ny opinionsundersökning.

Därmed håller de inte med president Donald Trump – som inte accepterar forskarvärldens konsensus om att det ligger till på det viset, skriver Politico.  

Drygt två av tre amerikaner är oroade för de effekter som klimatförändringarna väntas ha. 

För ett par veckor sedan släppte Vita huset en omfattande klimatrapport som innehåller flera skarpa varningar. Bland annat väntas skogsbränderna och naturkatastroferna i USA blir fler och mer allvarliga framöver. 

Det allt varmare klimatet väntas även belasta den amerikanska ekonomin kraftigt.  

USA:s president har dock sagt att han inte tror på slutsatserna i rapporten – eller att det är människan som orsakar klimatförändringarna. Presidenten är inte ens säker på att uppgifterna om det allt varmare klimatet stämmer.  

Enligt en ny opinionsundersökning som institutet Morning Consult poll gjort på uppdrag av tidningen Politico tror dock 58 procent av amerikanerna att det är människan som orsakar den globala uppvärmningen. 30 procent tror i stället att uppvärmningen har sin grund i naturliga väderfenomen. 

En majoritet är oroar sig för effekterna 

Två av tre tillfrågade uppger dessutom att de är oroade över slutsatserna i Vita husets klimatrapport. 

67 procent uppger att de är ”väldigt eller ganska” oroade för den effekt som klimatförändringarna kan ha på den amerikanska ekonomin – medan 68 procent är oroade för hur klimatförändringarna väntas påverka miljön. 

Många amerikaner upplever att klimatförändringarna är ett brådskande problem. 

47 procent betraktar klimatförändringarna som ett ”kritiskt hot” mot för USA viktiga intressen, medan 29 procent betraktar klimatförändringarna som ett ”allvarligt problem”, men inte ett kritiskt hot.   

Trump: Jag ser inte uppvärmningen 

I en stor intervju med Washington Post för en tid sedan utvecklade Donald Trump sin inställning i klimatfrågan. 

Han förklarade bland annat sin skepsis till rådande konsensus med att intelligenta personer som han själv inte nödvändigtvis är ”believers” (ungefär ”anhängare” på svensk, reds anm). Om den globala uppvärmningen sa presidenten: 

– Om det beror på människan eller om effekterna ni pratar om är där eller inte, så ser jag det inte.

I opinionsundersökningen av Politico/Morning Consult poll deltog 1 975 registrerade väljare. Felmarginalen är +/-2 procent. Morning Consult är ett opolitiskt opinionsföretag.