10 värsta utsläppsbovarna i Sverige

2017 var det tredje varmaste året i modern tid
Krackeranläggningen i Stenungsund.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Tung industri och raffinaderier för olja och gas står för de allra största enskilda utsläppen i Sverige. 

Tillsammans släpper de ut miljontals ton koldioxid i atmosfären årligen. 

Här är de största utsläpparna av växthusgaser i Sverige. 

Enligt Naturvårdsverket har utsläppen inom Sveriges gränser ökat med 0,9 procent mellan 2017 och 2018. Statistiken är preliminär, men kan ändå vara skäl till oro enligt Stefan Nyström som är chef för klimatavdelningen på Naturvårdsverket.  

– Att vi fortsatt har en ökning, åtminstone inte en minskning, visar på vikten av fortsatta politiska beslut. Vi har kort tid på oss att minska utsläppen, och de måste minska betydligt snabbare framöver, säger han. 

När det gäller våra inhemska utsläpp finns det ett antal aktörer som sticker ut:  

1. Lulekraft AB 

Kraftvärmeverket i Luleå släppte ut över 2 miljoner ton koldioxid år 2018 - den totala siffran uppgick till 2 120 996 ton. Verket ägs av Luleå Energi AB och SSAB, och de två ägarna är också Lulekrafts största kunder. 

Under 2018 tilldelas Lulekraft drygt 83 000 utsläppsrätter gratis från Naturvårdsverket. Vem som ska få utsläppsrätter och hur många bestäms av myndigheten tillsammans med EU-kommissionen. 

2. Slitefabriken på Gotland

Under 2018 släpptes drygt 1,7 miljoner ton koldioxid ut från Cementas fabrik på Gotland. Fabriken tillverkar majoriteten av den cement som används i Sverige i dag. 

Slitefabriken på Gotland.
Foto: CEMENTA

Cementa har som mål att sluta släppa ut koldioxid redan till år 2030. För att lyckas med detta behöver man, bland annat, själva utveckla koldioxidavskiljning och hitta sätt att lagra gasen på lång sikt. 

3. Preemraff i Lysekil 

Skandinaviens största oljeraffinaderi släppte under 2018 ut över 1,6 miljoner ton koldioxid. 

Preemraff i Lysekil.
Foto: PER WISSING / GT/EXPRESSEN

En utbyggnad av raffinaderiet är planerad, och om den godkänns av mark-, och miljödomstolen i början av juni blir Preemraff den största utsläpparen av koldioxid i Sverige. 

4. SSAB EMEA Oxelösund 

Stålföretaget i Södermanland släppte ut drygt 1,5 miljoner ton koldioxid under 2018. Men eftersom man tilldelats 1,8 miljoner utsläppsrätter är man ett av de få företagen på listan som har ett utsläppsunderskott. 

5. SSAB EMEA Luleå 

På SSAB i Luleå processas malm till stål, och år 2018 släppte man ut strax över en miljon ton koldioxid. 

SSAB EMEA Luleå.
Foto: SUSANNE LINDHOLM / EXPRESSEN SUSANNE LINDHOLM

Precis som i Oxelösund har man i Luleå fått ett stort antal utsläppsrätter. SSAB i Luleå har därför ett överskott på 1,6 miljoner utsläppsrätter. 

6. Krackeranläggningen i Stenungsund

Den här anläggningen ägs av Borealis och tillhör kemiindustrin. Här förädlas råvaror som sedan används i närliggande fabriker i tillverkningen av plasten polyeten. 

Krackeranläggningen i Stenungsund.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

År 2018 släppte anläggningen ut drygt 640 000 ton koldioxid. 

7. St1 Refinery AB 

Raffinaderiet i Göteborg släppte ut 547 000 ton koldioxid år 2018. Förra året tilldelades man drygt 480 000  utsläppsrätter. 

Varje dag raffineras 11 500 ton råolja här. Raffinaderiet är i gång dygnet runt, årets alla dagar. 

8. Preemraff i Göteborg

Oljeraffinaderiet i Göteborg släppte ut mindre koldioxid än Preems motsvarighet i Lysekil – år 2018 uppgick utsläppen till 536 000 ton. 

Även i Göteborg planeras en utbyggnad av raffinaderiet som redan blivit godkänd. Här rör det sig om en ny vätgasanläggning som ska vara klar under 2019. 

9. Värtaverket i Stockholm 

Kraftvärmeverket som producerar el och värme i Stockhomlsområdet släppte ut nästan 500 000 ton koldioxid år 2018. Värtaverket ägs av Stockholm Exergi. 

10. LKAB i Kiruna

Gruvdriftskoncernen LKAB ägs av Svenska staten. Verksamheten med att bryta järnmalm i Kiruna släppte ut 436 371 ton koldioxid under 2018. 

LKAB i Kiruna.
Foto: AXEL ÖBERG

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.