”På ett eller annat sätt sänks pensionärsskatten”

”På ett eller annat sätt kommer pensionärsskatten att sänkas”, säger Magdalena Andersson.
Foto: THOMMY TENGBORG/TT
Stefan Löfven.
Foto: HANNA FRANZéN/TT

Tillskottet på fem miljarder kronor till landets kommuner finns inte med i övergångsregeringens budgetproposition, skriver finansminister Magdalena Andersson, S, på DN Debatt.  

Om pensionärsskatten sänks eller om Försvarsmakten får extra miljarder framgår dock inte i debattartikeln.

– På ett eller annat sätt kommer pensionärsskatten att sänkas. Antingen med budgeten eller så kan man ordna det via riksdagen, säger Magdalena Andersson i P1 morgon.

I dag lämnar finansministern Magdalena Andersson, S, övergångsregeringens budget till riksdagen. 

På onsdagskvällen stod det klart att tillskottet på fem miljarder kronor till landets kommuner uteblir. Men frågan om sänkt skatt för pensionärer kvarstod.

Finansministern är fortsatt förtegen men meddelar att pensionärsskatten kommer att sänkas ”på ett eller annat sätt”. Flera partier är överens och om det inte blir via övergångsbudgeten går det att ordna genom riksdagen, menar Andersson.

Övergångsbudget presenteras på torsdagen

I en debattartikel på DN:s debattsida skriver Magdalena Andersson och finansmarknadsministern Per Bolund, MP, om principerna som övergångsbudgeten har utformats utifrån. Vad övergångsbudgeten kan innehålla har även diskuterats med de ekonomisk-politiska talespersonerna i allianspartierna. 

Ett syfte med att lämna en avskalad budgetproposition är att nästa regering ska ha goda förutsättningar att göra sitt avtryck i en ändringsbudget. 

Kommunerna blir utan extra miljarder 

Övergångsregeringen har bedömt att förra årets höstbudget bör vara utgångspunkt för denna budget. När de sex olika principer som övergångsregeringen har förhållit sig till (se ruta) står det i alla fall klart att ”vissa verksamheter kommer att gynnas, andra missgynnas i förhållande till tidigare beräknade anslag”, skriver ministrarna. 

”Tillämpningen av principerna innebär bland annat att budgetpropositionen innehåller förslag om höjda anslag för underhåll av väg och järnväg, höjda anslag för helårseffekten av den beslutade barnbidragshöjningen som trädde i kraft i mars 2018 och höjda anslag för Kustbevakningen. Tillämpningen innebär också till exempel att det permanenta tillskott på 5 miljarder kronor per år till kommunsektorn som aviserades i budgetpropositionen för 2018 inte ingår. Detta kan en ny regering om den vill hantera efter årsskiftet”. 

Oklart om pensionärsskatten sänks eller ej

Andersson och Bolund skriver vidare att den budget som riksdagen får på sitt bord på torsdagen ”knappast är något partis idealbudget”. 

Huruvida pensionärsskatten sänks eller inte framgår dock inte i debattartikeln. Det framgår heller inte om Försvarsmakten får det tillskott på tre miljarder kronor för 2019 som ÖB Micael Bydén begärt. 

Den 12 december är det budgetomröstning i riksdagen. Innan dess kan partierna lägga egna budgetmotioner – vilket Moderaterna redan aviserat att man tänker göra. 


Sex principer för övergångsbudgeten

1. Ändrade ekonomiska prognoser och volymer (till exempel antal personer som omfattas) samt sedvanlig uppräkning till följd av ändrade priser och löner.


2. Beslutade lagar, avtal med mera.


3. Tidigare riksdagsbeslut om flyttar av verksamheter mellan utgiftsområden.


4. Vad som krävs för att nödvändiga samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas, i de fall detta inte kan vänta till en framtida ändringsbudget.


5. Vad som krävs för fungerande fleråriga verksamheter.


6. Lagförslag som är politiskt okontroversiella, där det råder samsyn och där ett genomförande inte är möjligt efter årsskiftet.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.