KD-utspelet: Stäng skolor utan ”västerländska värden”

Christian Carlsson, skolpolitisk talesperson, KD.
Foto: Patrik Österberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: Thomas Karlsson/DN/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ebba Busch, partiledare.
Foto: FREDRIK WENNERLUND / STELLA PICTURES/WENNERLUND STELLA PICTURES

Kristdemokraterna vill att skolor som inte står för ”västerländska värden” ska förlora tillståndet.

De föreslår nu att läroplanens formulering om ”kristen tradition och västerländsk humanism” tas in i skollagen.

– Förslaget kommer ju säkerligen innebära att fler muslimska friskolor kan behöva stänga, säger Christian Carlsson, skolpolitisk talesperson.

Regeringen vill se ett etableringsstopp för religiösa friskolor.

Flera andra partier vill se en skärpt tillsyn på olika sätt, och inte ett generellt förbud.

Mot bakgrund av ”parallellsamhällen och det etiska utanförskapet” kommer Kristdemokraterna med ett nytt förslag i integrations- och skoldebatten inför valet.

Deras fokus: ”Västerländska värderingar”.

”Västerländsk humanism” i skollagen

I läroplanen finns en formulering om att skolan ska förmedla värden ”i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”.

KD vill att den formuleringen skrivs in skollagen.

På det sättet menar de att det skulle få större tyngd, och att Skolinspektionen ska ta hänsyn till det – både vid granskningar och ansökan om att få bedriva skola.

– Vi behöver ju tala klarspråk om problemen som finns. Det ska helt enkelt inte kunna finnas skolor med islamistiska kopplingar där elever riskerar att radikaliseras, säger partiets skolpolitiska talesperson Christian Carlsson och tar som exempel att Säpo beslutat om att stänga två muslimska friskolor under våren.

”Muslimska friskolor kan behöva stänga”

Kristdemokraterna vill också att Skolinspektionen ska få i uppdrag att granska alla skolor utifrån om ”utbildningen ger uttryck för västerländska värden, det vill säga judisk-kristen etik”.

För skolor som inte klarar av det ska tillståndet dras in, enligt förslaget.

Christian Carlsson säger att det inte handlar om religion, utan om värderingar.

– Det här innebär ju att fler muslimska friskolor kan behöva stänga, men de skolor som faktiskt är bärare av de västerländska värderingarna får ju fortsätta att verka.

Statlig utredning för vägledning

Exakt vad som inte anses vara i linje med ”västerländska värderingar” är inte en del av KD:s förslag.

– Det är ju en formulering som finns i dag i läroplanen, men Skolinspektionen har inte ett uppdrag att fästa tillräckligt stor vikt vid detta, och att skriva in formuleringen i skollagen ger oss möjlighet att skärpa betydelsen av västerländska värderingar.

Det handlar om att stå för yttrandefrihet, jämställdhet och religionsfrihet, och att det exempelvis inte ska förekomma könssegregerad undervisning, säger Christian Carlsson.

– Men också det faktum att man på muslimska friskolor haft kvinnliga lärare som undervisat i niqab. Och man måste ju fråga sig, vad skickar det för signaler när vi har lärare som ska förmedla synen på jämställdhet mellan kvinnor och män iklädda niqab? Det säger sig självt att det inte hänger ihop. Vi skulle kunna stoppa skolor som inte kan visa hur man ska förmedla de här västerländska värderingarna innan det blir ett problem.

Han har ”goda förhoppningar” om att fler partier ska stå bakom förslaget. 

Se också:

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.